مدیر مسئول
علي اصغر شكروي كاشاني
آدرس
خيابان صفاييه - كوچه بيگدلي ـ كوچه نهم ـ پلاك 159
خلاصه کتاب
اين كتاب كه به زبان عربي نگاشته شده است مباحثي چون معني علوم قرآن اعجاز قرآن در لغت و اصطلاح اقسام معجزه و ... حقيقت وحي، نسخ در قرآن، عدم تحريف قرآن، شناخت آيه ها و سوره هاي قرآني، علوم تجويد قرآن، احكام نون ساكن و تنوين، ادغام و .... از مباحثي هستند كه در اين كتاب بدان ها پرداخته شده است.

مناهل البيان في علوم القرآن

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست