مدیر مسئول
محمد تقي انصاريان
آدرس
خيابان شهدا - كوچه شماره 22
خلاصه کتاب
مطالعة تاريخ ما را با وقايع و حوادث و شخصت افراد بسياري آشنا مي كند؛ اما بحث اينجاست كه بسياري از افراد در مطالعة تاريخ دنبال مطالب عجيب و غريب مي گردند و به استماع فضايل قناعت مي كنند. نويسندة در اين اثر به منظور بيان عظمت و شخصيت اجتماعي، سياسي، و اخلاقي حضرت زهرا ـ عليها السلام ـ بر آن شده به زواياي ارزشي حضرت پرداخته باشد، بنابر اين برخي از مناقب و داستان ها از قلم افتاده است. اين كتاب در هفت فصل با عناوين: ولادت تا ازدواج، عروسي فاطمه ـ عليهما السلام ـ، فاطمه ـ عليها السلام ـ در خانة امير مؤمنان ـ عليه السلام ـ، فضايل حضرت زهرا ـ عليها السلام ـ ، بعد از پدر، فاطمه ـ عليها السلام ـ در آستانة شهادت، تحقيقي در منازعة زهرا ـ عليها السلام ـ با ابوبكر به تشريح شخصيت اجتماعي، سياسي و اخلاقي حضرت پرداخته است. اين اثر ترجمة كتاب فاطمه ـ عليها السلام ـ بانوي نمونة اسلام است.

فاطمه الزهرا (عليها السلام) المراه النموذجيه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست