مدیر مسئول
علي اصغر شكروي كاشاني
آدرس
خيابان صفاييه - كوچه بيگدلي ـ كوچه نهم ـ پلاك 159
خلاصه کتاب
سلامتي جسمي يكي از نعمت هايي است كه در روايات اسلامي به عنوان نعمتي مجهول نامبرده شده است كه به هنگام بيماري ارزش آن بيشتر نمود پيدا مي كند. استفاده از گياهان دارويي با خواص منحصر به فرد يكي از راه هايي بود كه از روزگاران باستان براي درمان دردها و بيماري ها استفاده مي گشت و تاكنون نيز تمايل به استفاده از داروهاي گياهي وجود دارد. اين كتاب سعي دارد تا گياهان دارويي معروف و مطرح را به همراه خواص و فوايد آنها معرفي نمايد... .

خواص، رسالت ها و مسئوليت ها

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست