قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

عربي 3

نویسنده: فاضلي محمد حسين

خلاصه کتاب

كتاب فوق بازخواني، بازتوليد و كتاب كار عربي 3 مي باشد كه براي دانش آموزان دبيرستان، پيش دانشگاهي، و داوطلبان كنكور رشته هاي رياضي فيزيك و علوم تجربي تدوين گرديده است.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

الدرس الأوّل (فعل معتل(مثال أجوف))
سؤالات مهم
الدرس الثّاني(فعل ناقص)
سؤالات مهم
الدرس الثالث (مفعول مطلق، مفعول فيه)
سؤالات مهم
نمونه سؤالات امتحاني عربي 3 نيمسال اول
الدرس الرابع(حال و انواع آن )
سؤالات مهم
الدرس الخامس(تمييز و انواع آن)
سؤالات مهم
الدرس السّادس (مستثني)
سؤالات مهم
الدرس السّابع(منادي)
سؤالات مهم
سؤالات امتحان نهايي خرداد ماه 1386
سؤالات امتحان نهايي شهريور ماه 1386
واژه‌هاي مترادف عربي3
واژه‌هاي متضاد عربي3
نمونه سؤالات تستي عربي3
سؤالات كنكور سراسري 138 رشته رياضي فيزيك
سؤالات كنكور سراسري 138 رشته علوم تجربي
پاسخنامه سؤالات كنكور رشته‌ي رياضي فيزيك و علوم تجربي
پاسخانه سؤالات مهم درسهاي 1تا هفت عربي3
منابع و مآخذ