مدیر مسئول
محمد جواد صفري پور
آدرس
قم - خيابان ارم - روبروي هتل ارم
خلاصه کتاب
كتاب فوق بازخواني، بازتوليد و كتاب كار عربي 2 مي باشد كه براي دانش آموزان دبيرستان، پيش دانشگاهي و داوطلبان كنكور رشته هاي دبيرستان تدوين گرديده است.
فهرست
الدرس الأوّل(معرفه و نكره)
سؤالات مهم
الدرس الثاني(اعراب فرعي1)
سؤالات مهم
الدرس الثالث (اعراب فرعي2)
سؤالات مهم
الدرس الرّابع(اعراب محلّي، اعراي تقديري)
سؤالات مهم
الدرّس الخامس(اضافه و وصف)
سؤالات مهم
نمونه سؤالات عربي 2 ديماه
واژه‌هاي مترادف عربي 2 نيمسال اول
الدرس السّادس (رفه و نصب فعل مضارع)
سؤالات مهم
الدرس السّابع(جزم فعل مضارع)
سؤالات مهم
الدرس الثّامن (فعل معلوم و فعل مجهول )
سؤالات مهم
الدرس التّاسع(تواسخ(1) افعال ناقصه)
سؤالات مهم
الدرس العاشر (نواسخ(2) حروف مشبهة بالفعل، لاي نفي جنس)
سؤالات مهم
نمونه سؤالات امتحاني عربي2 خرداد ماه
واژه‌هاي متضاد عربي2
واژه‌هاي مترادف نيمسال دوم عربي2
نمونه سؤالات تستي عربي2
پاسخنامه‌‌ي سؤالات مهم درسهاي 1 تا ده عربي2
سؤالات كنكور سراسري 1385 رشته رياضي فيزيك
سؤالات كنكور سراسري 1385 رشته‌ي علوم تجربي
پاسخنامه‌‌ي سؤالات كنكور رشته‌ي رياضي فيزيك و علوم تجربي
منابع و مآخذ

عربي 2

  • نویسنده : فاضلي محمد حسين
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1387
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه بهار
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 89صفحه
  • شابک 4-1-90473-600-978
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست