مدیر مسئول
محمد تقي انصاريان
آدرس
خيابان شهدا - كوچه شماره 22
خلاصه کتاب
سقيفه ياد آور نفاق منافقان حاضر در غدير خم است كه قبل از سايرين با امير مومنان عليه السلام بيعت كردند و كلام مبارك باد اين وصايت را سر دادند . هنوز پيكر مطهر رسول خدا غسل داده نشده بود كه جمعي از انصار در سقيفه جانشين او را انتخاب مي كردند ، در حالي كه جانشين وصي او را مي شناختند . او كسي بود كه بر پيكر حضرت غسل داده و كفن پوشانيد و نماز خوانده و به خاكش سپرد . مراسم تمام شده بود جانشينان منتخب به خانه پيامبر ص وارد شدند و دنبال اهل بيت ايشان بودند تا بيعت بگيرند . كتاب سقيفه از ارزشمن ترين آثار علامه مظفر است كه با اسناد هاي تاريخي و مباحث عقلي اين واقعه را مورد بحث قرار داده است .

السقيفه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست