مدیر مسئول
سهراب جينور
آدرس
قم - خيابان ارم پاساژ قدس - طبقه پنجم - پلاك 162 - كد پستي:3713714315
خلاصه کتاب
انسان كيست؟ از چه زماني بر اين كره قدم نهاده است؟ و دين چگونه بوجود آمد؟ مردم در اين باره چگونه مي انديشند؟ نوشتار حاضر چكيده اي از تاريخ اديان كهن است كه بصورت روان و مقايسه اي و با استفاده از نظريات افراد ضد ديني در كنار مدافعان دين به نگارش درآمده است. در اين اثر كه با سعي بر بي طرفي عقيده اي بوده با استفاده از تصاوير و نقشه ها برخي اديان موجود در ژاپن، چين، هند، يونان، ايران، مصر و مردمان بين النهرين به همراه تاريخچه اي از پيدايش دين تشريح شده است.

تاريخ اديان كهن

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست