مدیر مسئول
شمس الملوك سليمان زاده
آدرس
قم- زنبيل آباد - 20متري حافظ - حافظ 1 - پ 92 - كد پستي: 3716665989
خلاصه کتاب
اين كتاب كه به بررسي سير تحول دولت در سرزمين فلسطين اختصاص دارد، زمينه هاي سياسي، فرهنگي، طبقاتي، ايدئولوژيكي رژيم اسغالگر قدس را بررسي كرده و تحولات مربوط به شكل گيري و فروپاشي دولت هاي اين رژيم را بعد از تاسيسدر سال 1948 تا 1992 تبيين نموده و عملكرد و مواضع دولت هاي مذكور در غالب احزاب كارگري و ليكودرا تحليل مي نمايد. كتاب فوق شامل سه فصل مي باشد فصل اول بررسي چگونگي تاسيس دولت اسرائيل، فصل دوم بررسي زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و ... دولت اسرائيل و در آخر فصل سوم شامل دولت اسرائيل و تحولات آن در بعد از سال 1949 مي باشد.

بررسي سير تحول دولت در سرزمين فلسطين

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست