مدیر مسئول
شمس الملوك سليمان زاده
آدرس
قم- زنبيل آباد - 20متري حافظ - حافظ 1 - پ 92 - كد پستي: 3716665989
خلاصه کتاب
علم در ذات خود به جهت اين كه كشف رموز و قوانين هستي را بر عهده دارد، با دين تعارضي ندارد و هر دو از يك نقطه سرچشمه گرفتهاند، اما علم جديد در قرون اخير با نگاه پوزيتيوسيتي به گونه اي درآمد كه در برخي از گزاره مخالفت آشكاري با دين از خود نشان داده و به تدريج اين تعارف به شكل مسئله اي در شناخت شناسي و روش هاي شناخت، مطرح شد و با عنوان نستب علم و دين موضوع مطالعه فيلسوفان قرار گرفت و ... برخي از منابع به كار گرفته شده رد اين كتاب عبارتند از قلمرود علم و دين چاپ موسسه گفتگوي تمدن ها، ادبيان زنده جهان، رابرت هيوم، لذات فلسفه نوشته محمد تقي مصباح يزدي و ...

شناخت نسبت علم و دين، توسعه، تمدن با فرهنگ

  • نویسنده : منتظري مهدي
  • سال چاپ : 1386
  • قطع کتاب : رقعی
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 220صفحه
  • شابک 9-73-7360-964-978
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب جامعه شناسی , فلسفه و منطق
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست