مدیر مسئول
ناصر اسماعيلي مقدم
آدرس
قم - خيابان معلم - فرعي اول سمت راست - پلاك27 - كد پستي:3715638318
خلاصه کتاب
كتاب فوق در فوائد دعا براي حضرت امام زمان (عج) چاپ و منتشر شده است. دعا براي تعجيل امام زمان (عج) وظيفه اي بزرگ بر عهده تمامي شيعيان و دوستان ائمه اطهار عليهم السلام است كه مي بايست اين سنت پسنديده بين ايشان به صورت كامل گسترده اي رواج يابد و همگان به اين برنامه مهم ديني توجه كامل داشته باشند. و يكديگر را به آن وادار سازند و نجات دنيا و آخرت خود را در آن ببينند. در اين ايام و با اين همه ظلم و ستمي كه در دنيا وجود دارد تنها وسيله رهايي از تنگناهاي روزگار كنوني و يگانه راه بيرون شدن و آزاد گشتن از اين حصار جهنمي ظلم و بيداد دعاي خالصانه عمومي براي آشكار شدن آن حجت بزرگ الهي مي باشد.
فهرست

مقدمه چاپ جديد
سخن مترجم
فرزندان و نوادگان مؤلف
اثار التقوي- شرح حال مؤلف كتاب
خاندان علمي مؤلف
اساتيد او
از ولادت تا وفات
توجه به سوي خدا
نسخه نويسي‌ها و تأليفات او
شعر او
تعريف او در نوشته‌ها
اين كتاب
درگذشت او
مقدمه مؤلف
سبب تأليف كتاب
بخش اول: شناختن امام زمان صلوات الله عليه واجب است
1. دليل عقلي
اول
دوم
سوم
2. دليل نقلي
توجه
بخش دوم: اثبات امامت حضرت حجة بن الحسن العسكري صلوات الله عليه
فصل اول: قسمتي از احاديث متواتره كه به طور خاص بر امامت آن حضرت دلالت دارد
فصل دوم: در بيان مقدار كمي از معجزات و كرامات متواتر مولا صاحب الزمان
بخش سوم: قسميت از حقوق و مراحم آن حضرت نسبت به ما
اول: حق وجود و هستي
دوم: حق بقاء در دنيا
سوم: حق قرابت و خويشاوند پيغمبر صلي الله عليه و اله
چهارم و پنجم: حق منعم بر متنعم و حق واسطه نعمت
ششم: حق پدر بر فرزند
هفتم: حق آقا و ارباب بر بنده
هشتم: حق عالم بر متعلم
نهم: حق امام بر رعيت
بخش چهارم: ويژگيها و جهاتي كه در امام زمان عجل‌الله فرجه هست و مايه لزوم دعا باي آن جناب است
حرف الف
1. ايمان به خداوند
2. امر به معروف
3. اجابت دعاي ما به بركت آن حضرت
4. احسان به ما
5. إباحه[و اجازه تصرف در]حقوقي كه از‌آن حضرت در دست ما است
6. إستحضار و ياري خواستن آن حضرت
7. إغاثه [دادرسي] ستمديد‌گان از ما شيعه
8. امنيت راهها و شهر‌ها با ظهور آن حضرت
9. احياء و زنده كردن دين خدا و اعلاي كلمة الله
10. انتقام آن حضرت از دشمنان خدا
11. اقامه و برپا كردن حدود الهي
12. اضطرار و ناچاري آن حضرت
حرفب
1. بخشش آن حضرت
2. بپا داشتن حجّتها و راهنمايان
3. بلاء آن حضرت (ابتلا به مصيبتها)
4. بركات آن حضرت
حرفت
1. تأليف قلوب
2. تلطف آن حضرت نسبت به ما چ
3. تحمل اذيت از دست ما
4. ترك كردن حق خودش براي ما
5. تشييع جنازه مردگان ما
6. تجديد بناي اسلام پس از كهنه و فرسوده شدن آن
7. تمام شدن امر[دين] به آن حضرت
8. تعليم و آموختن قرآني كه اميرالمؤمنين عليه السلام جمع كرده بود
حرف ثاء
1.ثواب كارهاي نيك و قبولي آنها به ولايت آن حضرت بستگي دارد
2. ثائر خون حسين عليه السلام و شهيداني كه با آن حضرت بوده‌اند
حرف جيم
1. جمال و زيبايي آن حضرت
2. جريان روزي ما بر دست آن حضرت
3. جهاد آن حضرت عجل الله فرجه
4. جمع كلمه بر توحيد و اسلام
5. جمع شدن ياران دين از فرشتگان و جنّيان و ساير مؤمنان
6. جمع قول
حرف ح
1. حمايت آن حضرت از اسلام
2. حرب(جنگ) آن حضرت با مخالفين
3. حج آن حضرت
4. حيات و زندگي زمين به وجود آن حضرت
5. حلم آن بحضرت عجل الله فرجه
6. حيات(زنده شدن) جمعي از اولياي خدا به ظهور آن حضرت
7. حبّ(دوستي)آن حضرت نسبت به ما
8. حكم آن حضرت به حق
9. حكم آن جناب به باطن
حرف خ
1. خلق آن حضرت عليه السلام
2. خوف(بيم) آن حضرت عجل الله فرجه
3. خلافت آن حضرت عجل الله فرجه بر مسلمانان
4. ختم علوم به آن حضرت عجل الله فرجه
5. خروج آن حضرت با شمشير پس از ظهور
حرف دال
1. دعاي آن حضرت براي مؤمنين
2. دعوت آن حضرت به سوي حق
3. دفع بلا از ما به بركت وجود آن حضرت
4. دفع بلا و عذاب از مردم به بركت شيعيان آن حضرت
حرف ذال
1. ذب دشمنان از مؤمنان در غيبت و ظهور آن حضرت
2. ذلّت دشمنان به دست آن حضرت بعد از ظهور
حرف راء
1. رباط آن حضرت در راه خدا
2. راحت خلايق به ظهور و در دولت آن جناب
حرف زاء
1. زحمت ان حضرت در راه دين خدا
2. زهد آن حضرت عجل الله فرجه
3. زيارت آن حضرت از قبر ابي‌عبدالله الحسين و ساير معصومين عليهم‌السلام
حرف سين
1. سيره و روش آن حضرت عجل الله فرجه
2. سخاوت آن حضرت عجل الله فرجه
حرف شين
1. شجاعت آن حضرت عجل الله فرجه
2. شفاعت آن حضرت براي ما ان‌شاء الله تعالي
3. شهادت آن حضرت عجل الله فرجه براي ما
4. شرافت آن حضرت عجل الله فرجه
حرف صاد
1. صبر آن حضرت عجل الله فرجه
حرف ضاد
1. ضيافت(ميهماني) آن حضرت عجل الله فرجه
حرف طأ
1. طهارت زمين از ستم به وسيله آن حضرت
2. طلب حقوق ائمه و مؤمنين، و طلب خون آنها
حرف ظأ
1. ظهور حقّ بر دست آن حضرت عجل الله فرجه
2. ظفر و پيروزي آن حضرت عجل الله فرجه بر معاندين
3. ظلم دشمنان آن حضرت عجل الله فرجه
4. ظهور كمالات ائمه و شئون اخلاق آنان به وجود و ظهور آن حضرت
حرف عين
1. علم آن حضرت عجل الله فرجه
2. عزت اوليا با ظهور آن حضرت عجل الله فرجه
3. عذاب دشمنان
4. عدالت آن حضرت عجل الله فرجه
5. عطف[و پيرو ساختن] هواي نفس بر هدايت
6. عطا و بخشش آن حضرت عجل الله فرجه
7. عزلت و گوشه‌گيري آن حضرت عجل الله فرجه از مردم
8. عبادت آن حضرت عجل الله فرجه
حرف غين
1. غيبت آن حضرت عجل الله فرجه
2. غربت آن حضرت عجل الله فرجه
3. غلبه و پيروزي مسلمين با ظهور آن حضرت عجل الله فرجه
4. غني و بي‌نيازي مؤمنين به بركت ظهور آن حضرت عجل الله فرجه
حرف فاء
1. فضل و عنايت آن حضرت عجل الله فرجه نسبت به ما
2. فضل و جداسازي آن حضرت عجل الله فرجه بين حق و باطل
3. فرج مؤمنين به دست آن حضرت عجل الله فرجه
4. فتح شهر‌ها و كشورهاي كافرين
5. فتح(گشودن) جفر احمر برا خونخواهي امامان عليهم السلام
6. فرح (خوشحالي) مؤمنين با ظهور و قيامت آن حضرت عجل الله فرجه
حرف قاف
1. قتل كافرين به شمشير آن حضرت عجل الله فرجه
2. قتل شيطان رجيم
3. قوّت يافتن ابدان و دلها مؤمنين هنگام ظهور
4. فرض مؤمنين را أدا مي‌كند
5. قضاي حوائج مؤمنين
6. قضاوت آن حضرت به حق
7. قرابت و خويشاوندي آن حضرت با پيغمبر صلي الله عليه و آله
8. قسط(=دادگري) آن حضرت عجل الله فرجه
9. قتل دجال- كه رئيس گمراهان است- به دست آن حضرت
حرف كاف
1. كمالات آن حضرت عجل الله فرجه
فصل اول: شباهت آن حضرت به پيغمبران عليهم‌السلام
شباهت به آدم عليه‌السلام
شباهت به هابيل عليه‌السلام
شباهت به شيث عليه‌السلام
شباهت به نوح عليه‌السلام
شباهت به ادريس عليه‌السلام
شباهت به هود عليه‌السلام
شباهت به صالح عليه‌السلام
شباهت به ابراهيم عليه‌السلام
شباهت به هود عليه‌السلام
شباهت به صالح عليه‌السلام
شباهت به ابراهيم عليه‌السلام
شباهت به اسماعيل عليه‌السلام
شباهت به اسحاق عليه‌السلام
شباهت به لوط عليه‌السلام
شباهت به يعقوب عليه‌السلام
شباهت به يوسف عليه‌السلام
شباهت به خضر عليه‌السلام
شباهت به الياس عليه‌السلام
شباهت به ذوالقرنين عليه‌السلام
شباهت به شعيب عليه‌السلام
شباهت به موسي عليه‌السلام
شباهت به هارون عليه‌السلام
شباهت به يوشع عليه‌السلام
شباهت به حزقيل عليه‌السلام
شباهت به داود عليه‌السلام
شباهت به سليمان عليه‌السلام
شباهت به آصف عليه‌السلام
شباهت به دانيال عليه‌السلام
شباهت به عزير عليه‌السلام
شباهت به جرجيس عليه‌السلام
شباهت به ايوب عليه‌السلام
شباهت به يونس عليه‌السلام
شباهت به زكريا عليه‌السلام
شباهت به يحيي عليه‌السلام
شباهت به عيسي عليه‌السلام
شباهت به خاتم النبين صلي الله عليه و آله
فصل دوم: شباهت به ائمه معصومين عليهم‌صلوات الله
فصل سوّم: شباهت به حضرت سيدالشهداء امام حسين عليه‌السلام
2. كرم آن حضرت عجل الله تعالي فرجه
3. كشف علوم براي مؤمنين
4. كشف و برطرف كردن ناراختيها از مؤمنين
حرف لام
1. لواي آن حضرت عجل الله فرجه
حرف ميم
1. مرابطه آن حضرت در راه خدا
2. معجزات آن حضرت عجل الله تعالي فرجه
3. محنت آن حضرت عجل الله تعالي فرجه
4. مصايب آن حضرت عجل الله تعالي فرجه
5. محبّت متقابل آن حضرت عجل الله تعالي فرجه
حرف نون
1. نفع آن حضرت عجل الله تعالي فرجه
2. نور آن حضرت عجل الله تعالي فرجه
فصل اول: معني نور
فصل دوّم: نورانيّت نشانه شرافت است
فصل سوّم: در بيان اينكه آن حضرت عجل الله تعالي فرجه نور است
فصل چهارم: در بيان اشراقات نور آن حضرت در آغاز ظهور و زمان غيبت و حضور
درخشندگي نور آن حضرت در دنيا
3. نعمتهاي آن حضرت عجل الله تعالي فرجه
4. نصرت اسلام و نهي از منكر و امر به معروف آن حضرت عجل الله تعالي فرجه
5. نداي آن حضرت عليه‌السلام
6. نصيحت آن حضرت عجل الله تعالي فرجه براي خدا و رسول و براي مؤمنين
حرف واو
1. ولايت آن حضرت عجل الله تعالي فرجه
2. وصال آن حضرت عجل الله تعالي فرجه
حرف هاء
1. همّ آن حضرت عجل الله تعالي فرجه
2. هدم بناهاي كفر و شقاق و نفاق
3. هدايت بندگان
4. هجران آن حضرت عجل الله تعالي فرجه
حرف ياء
1. يد(نعمت) آن حضرت بر ما
2. يُمن آن حضرت عجل الله تعالي فرجه
بخش پنجم: نتايج دعا براي فرج
1. بيان فرموده امام عجل الله فرجه در توقيع
2. زياد شدن نعمت
الف) وجود آن حضرت عجل الله تعالي فرجه نعمت است
ب) شكر نعمت واجب است
ج) شكر نعمت مايه فزوني است
د) معني شكر
هـ) اقسام شكر و اينكه دعا كردن از اقسام شكر است
3. اظهار محبّت قلبي
4. نشانه انتظار
5. زنده كردن امر ائمه اطهار عليهم‌السلام
6. نرجش و وحشت شيطان
7. نجات از فتنه‌هاي آخر الزمان و ايمني از دامهاي شيطان
8. ادا كردن بعضي از حقوق آن حضرت عجل الله تعالي فرجه بر ما
9. تنظيم خدا و دين خدا و رسول خدا صلي الله عليه و آله
10. حضرت صاحب الزمان عجل الله فرجه در حق او دعا مي‌كند
11. رستگاري به شفاعت آن حضرت عجل الله تعالي فرجه در قيامت
اول: معني شفاعت
دوم: اثبات شفاعت
سوم: اشاره به شفعاي روز قيامت
چهارم: چه كساني مستحق شفاعتند
چند فايده
پنجم: دعا كردن براي تعجيل فرج مولي صاحب الزمان عجل الله فرجه مايه رستگاري آن حضرت است
12. رستگاري به شفاعت پيغمبر اكرم صلي الله عليه وآله و نايل شدن به شفاعت بزرگ
13. وسيله به سوي خداوند متعال
14. مستجاب شدن دعا
15. اداي اجر رسالت پيغمبر اكرم صلي الله عليه وآله
مقدمه اول
مقدمه دوم
مقدمه سوم
مقدمه چهارم
مقدمه پنجم
مقدمه ششم: در بيان معني و اقسام مودّت
16و 17. دفع بلا و وسعت روزي
18. آمرزش گناهان
19. تشرف به ديدار آن حضرت عجل الله فرجه در بيداري يا خواب
تذكر و تشويق
20. بازگشت به دنيا در زمان ظهور
21. برادري پيغمبر اكرم صلي الله عليه وآله
22. تعجيل در امر فرج صاحب الزمان عليه‌السلام
تذكر
1. رسيدن جزاي عمل به اولاد
2. مسأله بداء
3. ظهور قابل تقديم و تأخير است
23. پيروي از پيغمبران و امامان صلوات الله عليهم اجمعين
توجه
24. وفا به عهد الهي
25. اثار نيكي به والدين براي دعا كننده
26. رعايت و اداء امانت
امر اول: معني امانت محفوظ
دنباله‌اي از بحث
امر دوم: در وجوب حفظ امانتها
امر سوم: در بيان چگونگي رعايت آن امانت الهي
امر چهارم: اينكه دعا براي تعجيل فرج از مصاديق رعايت امانت است
27.إشراق نور امام عليه‌السلام در دل دعا كننده
28. مايه طول عمر
موضوع اول: صله رحم مايه طول عمر است
موضوع دوم: صله رحم پيغمبر اكرم صلي الله عليه وآله مؤكد‌ت و بهتر است
موضوع سوم: اينكه دعا صله و احسان است
29. تعاوت در نيكيها و تقوي
30. ياري خداوند متعال
31. هدايت به نور قرآن مجيد
32. شناخته شدن نزد اصحا اعراف
33. ثواب تحصيل علم
34. ايمني از عقوبتهاي اخروي
35. بشارت و مدارا هنگام مرگ
36. اجابت دعوت خدا و رسول او صلي الله عليه و آله
37. قرار گرفتن در درجه اميرمؤمنان علي عليه‌السلام
38. محبوبترين خلايق نزد خداوند
39. گرامي‌ترين خلايق نزد رسولخدا صلي الله عليه و آله
40. داخل شدن به بهشت به ضمات رسولخدا صلي الله عليه و آله
41. مشمول دعاي رسولخدا صلي الله عليه و اله
42. آمرزش گناهان و مبدّل شدن سيئات به حسنات
43. وسيله تأييد خداوند در عبادت
44. دفع عقوبت از اهل زمين
45. قواب كمك و ياري مظلوم
46. آثار تواضع و تجليل بزرگتر
موضوع اول: آثار و فوايد تواضع
1. تجليل خداي تعالي
2. ايمني از ترس روز قيامت
3. تقرب به درگاه خداوند متعال
4. اداء قسمتي از حقوق آن حضرت
5. حصول محبّت
6. رفعت و بزرگي در پيشگاه خداوند
موضوع دوم: معني تواضع
موضوع سوم: اقسام تواضع
تواضع قلبي و بدني
47. ثواب خونخواهي امام حسين عليه‌السلام
48. تحمل احاديث پيچيده و دشوار
فايده اول
فايده دوم
فايده سوم
فايده چهارم
فايده پنجم
فايده ششم
فايده هفتم
فايده هشتم
49. درخشندگي نور او در قيامت
يكم
دوم
50. شفاي او درباره هفتاد هزار تن از گنهكاران
51. دعاي اميرمؤمنان عليه السلام
52. بي‌حساب داخل بهشت شدن
53. جاودانگي در بهشت
54. در امان بودن از تشنگي قيامت
55. خراش صورت ابليس
56. تحفه و هديه ويژه در قيامت
57. خدمتگزاران بهشتي
58. سايه گسترده خداوند
اول
دوم
59. ثواب خير خواهي مؤمن
60. حضور فرشتگان
اول
دوم
سوم
چهارم
61. مباهات خداوند متعال
62. استغفار فرشتگان
63. بهترين مردم بعد از امامان عليهم‌السلام
64. اطاعت اولي الامر
مطلب اول: اولي الامر ائمه اطهار عليهم‌السلام هستند
مطلب دوم: وجوب اطاعت اولي الامر
مطلب سوم: اطاعت اولي الأمر بهترين چيزي است كه بندگان به سوي خدا بدان تقرب جويند
مطلب چهارم: دعا در حق مولاي ما صاحب الزمان عليه‌السلام از مصاديق اطاعت است
65. خرسندي خداوند متعال
66. مايه خرسندي پيغمبر اكرم صلي الله عليه وآله
67. محبوب‌ترين اعمال
68. حكومت در بهشت
69. به آساني به حساب او رسيدگي شود
70. مونس مهربان در عالم برزخ و قيامت
71. بهترين اعمال
72. مايه زوال غم
73. دعا در عصر غيبت بهتر از زمان ظهور امام عليه السلام است
74. دعاي فرشگان در حق او
75. دعاي حضرت سجاد عليه السلام براي دعاكنند‌گان
76. تمسك به ثقلين
77. چنگ زدن به ريسمان الهي
78. كمال ايمان
79. ثواب عبادت‌كنند‌گان
80. تنظيم شعائر الهي
81. ثواب كسي كه در ركاب رسولخدا صلي الله عليه و آله شهيد شده است
82. ثواب شهادت زير پرچم حضرت قائم عليه اسلام
83. ثواب إحسان به مولايمان صاحب الزمان عليه‌السلام
84. ثواب گرامي داشت شخص كريم
85. ثواب گرامي داشت و اداء حق عالم
86. محشور شدن در زمره امامان عليهم‌السلام
87. بالا رفتن درجات در بهشت
88. ايمني او سختي حساب در قيامت
89. رستگاري به عالي‌ترين درجات شهدا
90. رستگاري به شفاعت فاطمه اطهر عليها‌السلام
دوازده نتيجه
اول: ثواب حج بيت الله الحرام
دوم: ثواب عمره
سوم: ثواب اعتكاف (ماندن حداقل سه وز در مسجد جامع شهر براي عبادت) دو ماه در مسجد الحرام
چهارم: ثواب روزه دو ماه
پنجم: قبول شدن شفاعت او در قيامت
ششم: روا شدن صد هزار حاجت او در قيامت
هفتم: ثوب ده طواف خانه كعبه
هشتم: ثواب آزاد كردن بردگان
نهم: ثواب روانه ساختن هزار اسب زين و لجام كرده در راه خداي تعالي
دهم: حمايت هفتاد و پنج هزار فرشته
يازدهم: ثواب هزار سال خدمت پروردگار
دوازدهم: ثواب نه هزار سال نماز و روزه
چند تذكر
سخن مترجم
بخش ششم: اوقات و حالات تأكيد شده براي دعا
1. بعد از هر نماز واجب
توضيح
تتمه‌اي پر سود
2. بعد از نماز ظهر
3. بعد از نماز عصر
4. بعد از نماز صبح
5. بعد از هر دو ركعت از نماز شب
6. در قنوت نماز‌ها
7. در حال سجده
8. در سجده شكر
9. هر صبح و شام
10. آخرين ساعت از هر روز
11. روز پنج‌شنبه
12. شب جمعه
12. روز جمعه
الف) بعد از نماز صبح
ب) هنگام زوال ظهر
ج) هنگام رفتن به مسجد
د) بعد از نماز عصر
هـ) در قنوت ظهر و نماز جمعه
و) در خطبه نماز جمعه
ز) آخرين ساعت روز جمعه
تكميل
14. روز نوروز
15. روز عرفه
16. روز عيد فطر
17. روز اضحي (قربان)
18. روز دحو الارض(گسترده شدن زمين)
19. روز عاشورا
20. شب نيمه شعبان
21. روز نيمه شعبان
22. تمام ماه رمضان
23. شب ششم ماه رمضان
24. روز هشتم ماه رمضان
25. شب دوازدهم رمضان
26. روز سيزدهم ماه رمضان
27. روز هيجدهم و شب نوزدهم از همان ماه
28. روز بيست و يكم همان ماه
29. بعد از ذكر مصيبت سيدالشهداء عليه‌السلام
30. بعد از زيارت آن حضرت عليه السلام
31. پس از گريستن از ترس خداي تعالي
32. پس از تجديد هر نعمت و زوال هر محنتب
33. هنگام وارد شدن غم و اندوه
34. در سختيها و گرفتاريها
35. پس از نماز تسبيح
36. پيش از دعا براي خود و خانواده خود
37. روز غدير
38. مطلق اوقات شريفه و شبها و روز‌هاي متبركه
39. هنگام حضور در مجلس مخارفين و غاصبيت حقوق امامان عليهم‌السلام
40. چهل روز مدامت به دعا براي فرج
41. ماه محرّم
مكانهايي كه دعا در آنها بيشتر تأكيد شده
1. مسجد الحرام
2. عرفات
3. سرداب
4. جاهاي منسوب به آن حضرت عجل الله فرجه
5. حرم حضرت سيدالشهداء عليه‌السلام
6. حرم مولايمان حضرت رضا عليه‌السلام
7. حرم عسكريين عليها‌السلام
8. حرم هر يك از امامان عليهم‌السلام
بخش هفتم: چگونگي دعا براي تعجيل فرج امام عصر عليه‌السلام
مقصد اول: تذكر چند مطلب
مقصد دوم: در چگونگي دعا براي تعجيل فرج و ظهور آن حضرت عليه‌السلام آشكارا يا به كنايه
مقصد سوم: در ذكر بعضي از دعاهاي روايت شده از امامان معصوم عليهم‌السلام در اين باره
1. دعاي صلوات
2. دعاي امام رضا عليه‌السلام
3. دعاي عصر غيبت
توجه
4. دعا‌ي قنوت
نماز ديگر
دعاي قنوت
5. دعاي ندبه
توضيح و دفع إشكال
توجه
6. دعاي ديگر
بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت عليه‌السلام
اول: تحصيل شناخت صفات و آداب و ويژگيهاي آن جناب
توجه
دوم: رعايت ادب نسبت به ياد او
چند تذكر
سوم: از وظايف بندگان نسبت به آن حضرت صلوات الله عليه- محبّت او به طور خاص
اول: عقل
دوم: نقل
چهارم: محبوب نمودن او در ميان مردم
پنجم: انتظار فرج و ظهور آن حضرت صلوات الله عليه
مبحث يكم: فضيلت انتظار، و ثواب منتظر، و انتظار پيغمبران و امامان نسبت به اين امر
مبحث دوم: در وجوب انتظار حضرت قائك عليه‌السلام بر همه افراد
مبحث سوم: معني انتظاري كه در اين اخبار به آن امر گرديده است
مبحث چهارم: آيا در انتظار قصر قربت شرط است يا نه؟
مبحث پنجم: در بيان حكم ضد انتظار يعني نااميدي
ششم: اظهار اشتياق به ديدار آن بزرگوار
هفتم: ذكر مناقب و فضايل آن حضرت
هشتم: اندوهگين بودن مؤمن از فراق آن حضرت عليه‌السلام
نهم: حضور در مجالس ضايل و مناقب آن حضرت عليه‌السلام
دهم: تشكيل مجالس ذكر مناقب و فضايل آن حضرت عليه‌السلام
يك مسئله فقهي
توجه و بيدار باش
يازدهم و دوازدهم: سرودن و خواندن شعر در فضايل و مناقب آن حضرت عليه‌السلام
سيزدهم: قيام، هنگام ياد شدن نام يا القاب آن حضرت عليه‌السلام
چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم: گريستن و گريانيدن و خود را به گريه كنند‌گان شبيه نمودن بر فراق آن حضرت عليه‌السلام
گريستن در فراق امام عصر عجل الله فرجه الشريف
هفدهم: درخواست معرفت امام عصر عجل الله فرجه از خداوند عزوجل
بيان و توضيح
هجدهم: تداوم درخواست معرفت آن حضرت عجل الله فرجه
نوزدهم: مداومت به خواندن دعاي غريق
بستم: دعا در زمان غيبت آن حضرت عليه‌السلام
بيست و يكم: شناختن علامتها ظهور آن حضرت عليه‌السلام
دليل عقلي
دليل نقلي
تصديق بعضي نشانه‌ها
بيست و دوم: تسليم بودن و عجله نكردن
بخش اول: در بيان قسمتي از روايات رسيده از امامان عليهم‌السلام
بخش دوم: در بيان گونه‌هاي عجله مذموم و آنچه از مفاسد بر آن مترتب مي‌شوند، و اينكه سبب كفر و الحاد است
بيست و سوم: صدقه دادن به نيابت از آن حضرت عجل الله فرجه
توجه و راهنمايي
بيست و چهارم: صدقه دادن به قصد سلامتي آن حضرت عليه‌السلام
بيست و پنجم و بيست و ششم: حج رفتن به نيابت از آن حضرت و فرستادن نايب كه از طرف آن جناب حج كند
بيست و نهم: زيارت مشاهد رسول خدا و ائمه معصومين عليهم‌السلام به نيابت از مولايمان صاحب الزمان عجل الله تعالي فرجه
توجه
سي‌ام: استحباب اعزام نايب براي زيارت از سوي آن حضرت عليه‌السلام
سي و يكم: سعي در خدمت كردن به آن حضرت عليه‌السلام
چند نكته
سي و دوم: اهتمام ورزيدن به ياري آن جناب عجل الله فرجه
توجه
سي و سوم: تصميم قلبي بر ياري كردن آن جناب در زمان حضو او عجل الله فرجه
سيو چهارم: تجديد بيعت با آن حضرت عجل الله فرجه بعد از فرائش، همه روزه، و هر جمعه
مبحث اول: معني بيعت در لغت و شرع
مبحث دوم: در حكم بيعت
تجديد بيعت در هر روز
دعاي عهد
تجديد بيعت در هر جمعه
حكم بيعت در هر جمعه
حكم بيعت به معني دوم
روشنگري ديگري راجع به بيعت
سي و پنجم: صله آن حضرت عليه‌السلام به وسيله مال
توضيح
دو نكته
سي و ششم: صله شيعيان و دوستان صالح امامان عليهم‌السلام به وسيله مال
سي و هفتم: خوشحال كردن مؤمنين
سي و هشتم: خير‌خواه براي آن حضرت عليه‌السلام
توضحي و بيان
تتمه مطلب و تذكر
سي و نهم: زيارت كردن آن حضرت عليه‌السلام
چهلم: ديدار مؤمنين صالح و سلام كردن بر آنان
چهل و يكم: درود فرستادن بر آن حضرت عليه‌السلام
چهل و دوم: هديه كردن ثواب نماز به آن جناب عجل الله فرجه
چهل و سوم: هديه نماز مخصوص
نماز هديه به اميرالمؤمني علي عليه‌السلام
هديه با فاطمه زهرا عليها‌السلام
هديه به امام حسن عليه السلام
هديه به امام حسين عليه السلام
هديه به امام علي بن الحسين عليه السلام
هديه به امام محمد بن علي عليه السلام
هديه به امام جعفر بن علي عليه السلام
هديه به امام موسي بن جعفر عليه السلام
هديه به امام رضا علي بن موسي عليه السلام
هديه به امام محمد بن علي و امام علي بن محمد و امام حسن بن علي عليهم‌السلام
چهل و چهارم: نماز هديه به آن حضرت به گونه مخصوص در وقت معيّن
چهل و پنجم: اهداء قرائت قرآن به آن حضرت عليه‌السلام
چهل و ششم: توسل و طلب شفاعت از خداوند به وسيله آن حضرت عجل الله فرجه
چهل هفتم: داد‌خواهي و توجه نمودن و عرض حاجت به آن حضرت عليه‌السلام
چهل و هشتم: دعوت كردن مردم به آن حضرت عليه‌السلام
چهل و نهم: رعايت حقوق آن حضرت و مواظبت براي اداي آنها، و رعايت وظايف نسبت به آن بزرگوار عليه السلام
پنجاهم: خشوع دل هنگام ياد به آن حضرت عليه‌السلام
پنجاه و يكم: عالم بايد عملش را آشكار سازد
پنجاه و دوم: تقيّة كردن از اشرار و مخفي داشتن راز از اغيار
پنجاه و سوم: صبر كردن بر اذيّت و تكذيب و ساير محنتها
پنجاه و چهارم: درخاست صبر از خداي تعالي
پنجاه و پنجم: سفارش يكديگر به صبر در زمان غيبت حضرت قائم عجل الله فرجه
پنجاه ششم: پرهيز از مجالسي كه نام به آن حضرت عجل الله فرجه در آنها مورد تمسخر باشد
پنجاه و هفتم: تظاهر با ستمگران و اهل باطل
پنجاه و هشتم: ناشناس ماندن و پرهيز از شهرت يافتن
پنجاه و نهم: تهذيب نفس
شصتم: اتفاق و اجتماع بر نصرت آن حضرت عليه‌السلام
شصت و يكم: متفق شدن بر توبه واقعي و بازگرداندن حقوق به صاحبان آنها
شصت و دوم و شصت و سوم: پيوشته به ياد آن حضرت بودن و به آدابش عمل كردن
تذكر و راهتمايي
شصت و چهارم: دعا به درگاه الهي براي جلوگيري از نسيان آن حضرت عليه‌السلام 0
شصت و پنجم: اينكه بدنت نسبت به آن جناب عجل الله فرجه خاشع باشد
شصت و ششم: مقدم داشتن خواسته آن حضرت بر خواسته خود
شصت و هفتم: إحترام كردن نزديكان و منسوبين به آن حضرت عليه‌السلام
شصت و هشتم: بزرگداشت اماكني كه به قدوم آن حضرت عليه‌السلام زينت يافته‌اند
مبحث اول
توجه و تحقيق در معني فرموده اميرالمؤمنين عليه‌السلام:«ماييم شعائر و أصحاب»
مبحث دوم: در بيان چگونگي تعظيم آن مواقف و مشاهد
دنباله‌اي از بحث
شصت و نهم و هفتادم: وقت ظهور را تعيين نكردن و تگذيب وقتگزاران
دنباله‌اي از بحث در تأييد مطلب
هفتاد و يكم: تگذيب كردن مدعيان نيابت خاصه از آن حضرت عليه‌السلام در زمان غيبت گبري
دو نكته
هفتاد و دوم: درخواست ديدار آن حضرت با عافيت و ايمان
هفتاد و سوم: إقتدا كردن و تأسي جستن به اخلاق و اعمال آن حضرت عليه السلام
هفتاد و چهارم: حفظ زبان از غير ياد خداوند و مانندآن
هفتاد و پنجم: نماز آن حضرت عجل الله فرجه
هفتاد و ششم: گريستن در مصيبت مولايمان شهيد مظلوم حضرت ابي‌عبدالله الحسين عليه‌السلام
هفتادو هفتم: زيارت قبر مولايمان امام حسين عليه‌السلام
هفتاد و هشتم: بسيار لعنت كردن بر بني اميه در آشكار و پنهان
هفتاد و نهم: اهتمام در اداي حقوق برادران ديني
هشتادم: مهيّا كردن سلاح و اسب در انتظار ظهور آن جناب

مكيال المكارم (في فوائد الدعاء للقائم عج) (2 جلدي)

  • نویسنده : آيت الله سيد محمد تقي موسوي اصفهاني (فقيه احمدآبادي)
  • مترجم حائري قزويني سيد مهدي
  • فصل چاپ : زمستان
  • سال چاپ : 1381
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه نگين
  • شابک 2-14-7580-64
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست