مدیر مسئول
ناصر اسماعيلي مقدم
آدرس
قم - خيابان معلم - فرعي اول سمت راست - پلاك27 - كد پستي:3715638318
خلاصه کتاب
دانش فقه گسترده ترين رشته علوم اسلامي است كه به همراه دانش هاي همزادش چون اصول فقه و علم رجال وسيع ترين حوزه هاي آموزشي و پژوهشي را خود اختصاص داده است. از سوي ديگر فقه بخش رويين دين و جهت دهنده رفتار فردي و جمعي مردم مسلمان است اين دانش بكوشند و آنچه اسباب انزوا و حاشيه نشيني آن را در زندگي فراهم مي آورد. از بين مي برند.
فهرست

مقدمه
بخش يك: فلسفه فقه
1. درآمدي بر قلمرو فقه
2. فقه حكومتي
3. نگاهي تاريخي به مسأله فقه و زمان
بخش دو: قواعد فقعيه
4. عدالت به مثابه قاعده فقهي
5. قاعده عدالت از نگاه امام خميني(ره)
6. طرح پژوهشي«اهم و مهم»
بخش سه: مسائل و موضوعات فقهي
7. طرح پژوهشي مسأله «اجتهاد و مرجعيت»
8. اجتهاد گروهي
9. طرح پژوهشي«موزه ‌هاي ارتباط با كفار»
10. روابط اقتصادي مسلمانان با كفار
11. ابزار لهو و دگرگونيهاي زمان
12. ابزار قصاص و دگرگونيهاي زمان
بخش چهار: كتابشناسي و نقد كتاب
13. نقد و معرف كتاب«فقه الامام الصادق(ع)»
14. كتابشناسي توصيفي فقه مقارن
فهرست تفصيلي

فقه پژوهي

  • نویسنده : مهريزي مهدي
  • سال چاپ : 1378
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه نگين
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 384صفحه
  • شابک 1-8-91784-964
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب اصول فقه و احکام , تسنن
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست