مدیر مسئول
مهدي اسلامي
آدرس
قم- خيابان معلم - جنب تاكسي تلفني معلم - كد پستي:3715785665
خلاصه کتاب
كتاب « مع الدكتور ناصر القفاري ، حول السنة و رواتها» تأليف ابوالفضل اسلامي است كه در پاسخ كه مطالب كذب و ابتر اين روشنفكر عرب نوشته شده است. دراين اثر تلاش شده بيشتر ادله از خود كتب و منابع اهل سنت بيان شده باشد تا نويسنده ي مذكور ، در صورت امكان ، نگاهي به آثار مذهب خويش نمايد، شايد كلام خود را اصلاح نمايد.

مع الدكتور ناصر القفاري في اصول مذهبه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست