مدیر مسئول
مهدي اسلامي
آدرس
قم- خيابان معلم - جنب تاكسي تلفني معلم - كد پستي:3715785665
خلاصه کتاب
آغاز رسالت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و تبليغ علني دين اسلام مواجه شد با دشني و آزار كفار و مشركين مكه كه برخي از آنها وابستگي نسبي و سببي هم با پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) داشتند. در بدو امر پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) ، تازه مسلمانان را دعوت به صبر و مدارا مي نمود؛ اما با تشديد و اوج گرفتن آزار و شكنجه و قتل برخي از مسلمانان، امر خدا بر اين محقق شد كه مسلمانان نيز به دفاع از خود و دين اسلام بپردازند و اين آغازي براي مقابله با دشمنان اسلام بود كه با توسعه ي اسلامي دامنه ي آن به ديگر بلاد كفر نيز سرايت كرد. عمده ترين جنگها ي اسلام ، بعد از هجرت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) به مدينه واقع شده است. اثر حاضر با عنوان « الفتح المبين في غزوات سيد المرسلين » كوشيده است تمام غزوات و سراياي عصر پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) را به صورت كوتاه ، اما كامل و گويا تشريح كرده باشد.

الفتح المبين في غزوات سيدالمرسلين

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست