مدیر مسئول
مهدي اسلامي
آدرس
قم- خيابان معلم - جنب تاكسي تلفني معلم - كد پستي:3715785665
خلاصه کتاب
ابن بطوطه از دانشمندان و سياحان اهل سنت مي نويسد: ابن تيميه از فقهاي بزرگ حنبلي در شام بود و در فنون مختلف حرف مي زد و اظهار نظر مي كرد و عقل و تعقل كاملي نداشت يك روز جمعه پاي منبرش نشسته بودم كه گفت: « خدا به آسمان دنيا نزول مي كن همچنان كه مي بينيد من از پله ي بالاي منبر به پايين مي آيم» ، و بلند شد و به پله ي پايين آمد. ابن يميه پايه گذار افكار وهابيت ، و محمد بن عبدالوهاب ادامه دهنده ي افكار او ، و وهابيت عصر حاضر؛ تربيت يافتگان اين مكتب مي باشند. شناخت چهره ي حقيقي ابن تيميه مي تواند در درك و فهم بهتر علل و چگونگي شكل گيري اين آيين مؤثر باشد. مؤلف كتاب « چهره ي حقيقي ابن تيميه » در شش بخش نگاهي كوتاه و گذار به عقايد و افكار ايشان دارد. ابن تيميمه و حديث شريف ، او و صفات باري تعالي، او و اهل بيت (عليهم السلام) ، او و علماي اسلام، همراه با يزيديه ، سخنان علما درباره ي ابن تيميه ونامه ي حافظ ذهبي به او عناوين بخشهاي كتاب حاضر هستند.
فهرست
مقدمه ناشر
چهره حقيقي ابن تيميه
ابن تيميه
1. ابن تيميه و حديث شريف
الف. باب توسل به پيامبر(ص) در دعا
ب. باب زيارت قبر پيامبر(ص) و قبور انبيا و صلحا
ج. باب تفسير و اسباب نزول
د. جواز لعن يزيد بن معاويه يا عدم جواز آن
2. ابن تيميه و صفات باري تعالي
از سخنان ابن تيميه پيرامون تجسيم
3. ابن تيميه و اهل بيت(ع)
الف. تمايل به سوي دشمنان اهل بيت به طور مداوم
ب. تكذيب منزلت و شأن والاي اهل بيت در كلام ابن تيميه
جو خرده گيري بر ائمه و جرح وارد ساختن بر ايشان
4. ابن تيميه و علماي اسلام
5. همراه با يزيديه
6. سخنان علما درباره ابن تيميه
نامه حافظ ذهبي به ابن تيميه

چهره حقيقي ابن تيميه (پايه گذار افكار وهابيت)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست