مدیر مسئول
مهدي اسلامي
آدرس
قم- خيابان معلم - جنب تاكسي تلفني معلم - كد پستي:3715785665
خلاصه کتاب
وهابيت نام جرياني فكري ـ سياسي است كه در قرن اخير ظهور كرده و پيرو برخي انديشه هاي افراطي سده هاي سوم و چهارم اسلامي است. اين فرقه ، مذهب خود را حنبلي مي دانند درحالي كه تفاومت هاي فاحشي بين عقايد ايشان و مذهب حنبلي و نيز ساير مذاهب اسلامي وجود دارد كه نمونه ي بارز آن مخالفت شديد و انتقاد جدي برادر محمد بن عبدالوهاب ، سليمان بن عبدالوهاب از فقيهان برجسته ي حنبلي است كه كتابهايي در رد عقايد برادر منحرفش نوشت. مجموعه ي حاضر با معرفي پيشينه ي وهابيت، به طرح مباني و ديدگاههاي اين جريان پرداخته و به برخي تهمت ها و نسبت هاي ناروايي كه توسط وهابيان به شيعه وارد شده ، اشاره مي كند.

طريق تفاهم، نقد گفتمان وهابيت (سلسله كتب آموزشي ويژه عمره دانشجويي) (ج8)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست