مدیر مسئول
عبدالله صادقي دهاقاني
آدرس
قم - خيابان فاطمي - نبش كوچه سوم - پ.81 - كد پستي:3714967737
خلاصه کتاب
انسان در مسير تكامل خود از منيت و خود خواهي تا عبوديت و هضم شدن در اراده و امر و نهي الهي راه طولاني و پر مانعي را در پيش رو دارد. در هر حال كمال بشري مقوله اي است كه در فرمول هاي مادي نمي گنجد و بزرگترين گرفتاري بشر كه منجر به سقوط او در حد حيوانات شده است همان تهي شدن از محتواي الهي و گريز از آبشار رحمت واسعه خدايي است نويسنده در اين كتاب درصدد است با ديد الهي ... اسلامي به مقوله نظارت اشاره داشته و ابعاد مختلف آن را مورد بحث و بررسي قرار دهد.

نظارت و بازرسي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست