مدیر مسئول
عبدالله صادقي دهاقاني
آدرس
قم - خيابان فاطمي - نبش كوچه سوم - پ.81 - كد پستي:3714967737
خلاصه کتاب
نظم و انضباط از لوازم ذاتي و ضروري هر تشكيلات به ويژه تشكيلات نيروي هاي مسلح است. در سازمان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايرن ضرورت اين امر به دليل اسلامي بودن نيروهاي مسلح و تاكيد فراوان اسلام بر نظم و انضباط دو چندان است. گام نخست در برقراري نظم و انضباط، ترسيم دقيق و خلافت اعضاي نيروهاي مسلح در سطوح و حالت مختلف است. در اين كتاب سعي شده است تا وظايف سلبي و ايجاب آيين نامه انظباطي مستند به دستورات شرع گردد ... .

فقه انضباطي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست