مدیر مسئول
عبدالله صادقي دهاقاني
آدرس
قم - خيابان فاطمي - نبش كوچه سوم - پ.81 - كد پستي:3714967737
خلاصه کتاب
كتاب فوق در موضوعات گوناگون و با محوريت مطالب اخلاقي و تربيتي، منظور از استفاده رزمندگان عزيز از آيات و روايات و زندگي نامه بزرگان علم و دين و نيز تجربه ارزنده ديگران تدوين گرديده و مي تواند مونس خوبي براي همه جوانان در سفر نامه فراقت باشد.
فهرست
مقدمه
1- تربيتي
اخلاص
كفاره غيبت
اثر ذكر در تربيت كودك
آرزوهاي دراز ( طول امل)
آرزوهاي كاذب و صادق
ترس
تفكر و غفلت
عجله و شتابزدگي
مبدأ رفتارهاي اختياري
نيّت
حقيقت شكر
اقتدا به خوبان و اولياي الهي
شيوه‌هاي رفتاري كاهش عصبانيت
سرباز شيطان
مراتب زهد
دو عامل پيروزي اسكندر
مهرباني، موجب جلب اعتماد
همرنگي با امامان (ع)
رموز موفقيت
2- ذكر
ديدن خدا
آرامش قلب
اظهار عجز از شكر نعمت
مانع ذكر
خداي‌نامه
3- تاريخي
ادعاي بي‌جا
بگذاريد به كارشان برسند
سراغ آنها را مي‌گرفتند
مجازات خوردن بيت‌المال
ديدار سلطان الواعظين شيرازي و محدث قمي
با شنيدن اين آيه، مقدس به لرزه افتاد
به عزرائيل مراجعه كن!
آيت الله خامنه‌اي و نقل داستان مؤذن بد صدا
اين حمال از من فقيه‌تر است
توصيه‌اي از ارسطوي حكيم در حفظ دولت
دفاع از افكار و عقايد شيعيان
روحانيت شيعه
مولوي و قونوي
غلبه بر نفس
بالاتر از عدالت
ارزش آزادي
بنگر چه پيش فرستاده‌اي
جاذبه اسلام
به بركت دعاي پدر
مردانه بگو نمي‌دانم
شب عاشورا
خاطرات اميرالمؤمنين (ع)
پاسخ قانع كننده امام علي (ع) به دانشمند مسيحي
عبرت‌هاي عاشورا
قضاوت
شيعه واقعي
عيب‌جويي
پاسخ اهانت
نگهداري خداوند از پيامبر (ص)
شناخت ترفند‌هاي دشمن
4- سخنان دانشمندان
رفع مشكل با نماز
اميدواري، شرط پيروزي
معني ايمان
حرفي از دنيا نزنيد
فرق محب واقعي و دروغين
طمع
محبت خاص مؤمنين به خداي متعال
پس از مرگ
جنگ عقل و عشق
ولايت خدا و ولايت شيطان
صف آرايي در برابر شيطان
صف آرايي در برابر شيطان
مراحل فريب شيطان
كمين‌گاه شيطان
دريا باش
مرگ قوي و زنده ماندن ضعيف، چرا؟
كلمات طلايي
علف‌هاي هرز مدينه‌هاي فاضله
مقدمه
1- تربيتي
اخلاص
كفاره غيبت
اثر ذكر در تربيت كودك
آرزوهاي دراز ( طول امل)
آرزوهاي كاذب و صادق
ترس
تفكر و غفلت
عجله و شتابزدگي
مبدأ رفتارهاي اختياري
نيّت
حقيقت شكر
اقتدا به خوبان و اولياي الهي
شيوه‌هاي رفتاري كاهش عصبانيت
سرباز شيطان
مراتب زهد
دو عامل پيروزي اسكندر
مهرباني، موجب جلب اعتماد
همرنگي با امامان (ع)
رموز موفقيت
2- ذكر
ديدن خدا
آرامش قلب
اظهار عجز از شكر نعمت
مانع ذكر
خداي‌نامه
3- تاريخي
ادعاي بي‌جا
بگذاريد به كارشان برسند
سراغ آنها را مي‌گرفتند
مجازات خوردن بيت‌المال
ديدار سلطان الواعظين شيرازي و محدث قمي
با شنيدن اين آيه، مقدس به لرزه افتاد
به عزرائيل مراجعه كن!
آيت الله خامنه‌اي و نقل داستان مؤذن بد صدا
اين حمال از من فقيه‌تر است
توصيه‌اي از ارسطوي حكيم در حفظ دولت
دفاع از افكار و عقايد شيعيان
روحانيت شيعه
مولوي و قونوي
غلبه بر نفس
بالاتر از عدالت
ارزش آزادي
بنگر چه پيش فرستاده‌اي
جاذبه اسلام
به بركت دعاي پدر
مردانه بگو نمي‌دانم
شب عاشورا
خاطرات اميرالمؤمنين (ع)
پاسخ قانع كننده امام علي (ع) به دانشمند مسيحي
عبرت‌هاي عاشورا
قضاوت
شيعه واقعي
عيب‌جويي
پاسخ اهانت
نگهداري خداوند از پيامبر (ص)
شناخت ترفند‌هاي دشمن
4- سخنان دانشمندان
رفع مشكل با نماز
اميدواري، شرط پيروزي
معني ايمان
حرفي از دنيا نزنيد
فرق محب واقعي و دروغين
طمع
محبت خاص مؤمنين به خداي متعال
پس از مرگ
جنگ عقل و عشق
ولايت خدا و ولايت شيطان
صف آرايي در برابر شيطان
صف آرايي در برابر شيطان
مراحل فريب شيطان
كمين‌گاه شيطان
دريا باش
مرگ قوي و زنده ماندن ضعيف، چرا؟
كلمات طلايي
علف‌هاي هرز مدينه‌هاي فاضله
آنچه بد است منشأ درد است نه خود درد
برحورد كريمانه
همدردي با مردم
آفتاب و مهتاب
چه چيز بهتر است
پند لقمان حكيم
شش نصيحت از حاتم اصم
راه‌هاي رقت قلب
حقيقت عبادت
دشمن‌ترين دشمنان
شرايط و موانع سير و سلوك
5- سيره اهل بيت
درجه خوف و خشيت امام صادق (ع)
رنج در طلب معيشت
دقت قحضرت علي (ع) در مصرف بيت‌المال
من از جبابره نيستم
سخاوت و بخشندگي پيامبر (ص)
رفتاري شگفت آور با رئيس منافقان
نمونه‌اي از برخورد كريمانة پيامبر (ص) با دشمن
احترام بيشتر به سبب نيكي بيشتر
هدايت از راه معرفت
از علي (ع) بياموزيد
درخواست عقيل
مستمند حقيقي
شجاعت پيامبر (ص)
شاد كردن ديگران
گريه كودك
پيامبر اعظم در محيط خانه
توسل به پيامبر اكرم (ص)
هديه
اداره زندگي افراد عاجز از بيت‌المال
6- شعر و قصه
همنشيني گياه با گل
دو شعر روي سنگ قبر
شب توبه (فيض)
به ياد امام زمان (عج)
مؤمن كيست؟
امتحان محبت
فصل نشاط
در وصف پيامبر اعظم
در وصف حضرت زهرا (س)
پيمانه عشق
7- شخصيت‌هاي علمي و ديني
علامه ميرزا مهدي الهي قمشه‌اي
زندگي رهبر ما
استاد علامه سيد محمد حسين طباطبائي
فضايل اخلاقي آيت الله موسوي علوي خوانساري (ره)
اخلاق كاشف الغطاء
اخلاق شيخ انصاري
غذاي ساده
زندگي دنيوي، دليل زندگي اخروي
اخلاق و سيرت ميرزاي شيرازي
برخي از فضايل اخلاقي آيت الله العظمي اراكي
ميرزا حبيب الله رشتي
بحر العلوم و رسيدگي به حال بينوايان
مبارزه با هواي نفس و عشق به اهل بيت (ع) عامل موفقيت
جلوه‌اي ا زهد آخوند خراساني (قدس سره)
شمّه‌اي از ويژگي‌هاي اخلاقي شهيد آية الله سيد محمد باقر صدر
فضايل آيت الله عبدالكريم حائري
فضايل اخلاقي آيت الله نائيني
نماز شب آيت الله العظمي گلپايگاني (ره)
خصوصيات روحي آية الله حجت كوه‌ كمري
احراز صلاحيت
اين بچه ملكوتي است
اين دعا را همه ائمه خوانده‌اند
ما نكرديم، خدا كرد
خداحافظ من است
هيچ چيز جز خدا نمي‌ديدند
بگوييد ختم امن يجيب بگيرند
توكل به خدا كنيد
در حملات هوايي نگران نداشتند
آنچه مقدر است به ما مي‌رسد
دست خداحافظ انقلاب است
دست غيبي ما را هدايت مي‌كند
خديه‌اي بود كه خداوند داد
لطف خفيّه خدا بود
من خودم باطل السِّحر هستم!
امانتي بود از جانب خدا
پيش به سوي مرگ
تقاضاي آب
نبايد وي را تنها گذاشت
چرا قبل از وقت، مرا مي‌خوانيد؟
اغتنام فرصتها
عمر با بركت امام
مي‌تواني خبر يك دقيقه‌اي تعريف كني؟
فرصت شناسي در اوج بيماري
به همه يكسان بدهيد
مخارج اضافه نمي‌داد
نمي‌توانم پولي به تو بدهم
فرق نگذاشتن بين شهدا
تفاوتي در رفتارشان نبود
دقت شود تفاوتي نباشد
غذاي بيت‌المال
لباس سربازي
شعار و عقيده
درس بخوان
علت تأخير
عزت نفس
خدا ضامن روزي شماست
شما به راه خودتان برويد
اين طور زيارت شايسته نيست
بردار و برو!
در تمام عمر دنبال پول نرفتم
خودتان را از ذلت نجات دهيد
كار ارزشمند
تفكر و تأمل
نام خدا عامل فراگيري
آيت الله العظمي سيد ابوالحسن اصفهاني
زيارت عاشورا
تفريحات سالم
عادل آخر الزمان
ابو نصر فارابي
نماز علامه طباطبايي
روحيه مرحوم قاضي
معارف سوره حشر
شاگرد خاص
تلقي خطاب به خود
تسبيح در و ديوار
ابوذر و مالكيت نفس
8- قرآن
قرآن و دعوت به توشه آخرت
قرآن ايثار آنها را مي‌ستايد
سريع‌ترين پاسخ به دعاي پيامبر (ص)
مثل چراغ و چراغدان
اولين گرد‌آورنده قرآن
هميشه قرآن مي‌خواندند
چشم را براي قرآن خواندن مي‌خواهم
تلاوت قرآن در هر فرصت
هر سه روز يك ختم قرآن
قرآن را روي زمين نگذاريد
تبرك قرآن
علت علاقمندي امام به خادم خود
آگاهي از قرآن
تمسك به آيات قرآن
علات علاقمندي امام به خادم خود
آگاهي از قرآن
تمسك به آيات قرآن
سرعت گرفتن در خيرات
مثل شتر و سوراخ سوزن
مثل زندگي و آب
مثل باران و سنگ صاف
توبه حقيقي
نشانه زهد
مثل زمين نرم و زمين شوره‌زار
راه تطهير دل
شركّ ريشه همه گناهان
انابه
فضيلت آية الكرسي
اوقات خواندن آية الكرسي
مشاور شياطين براي مقابله با آيه توبه
شب قدر چه شبي است؟
قرآن و افشاگري عليه دو منافق
خاموش كردن نور خدا با پف دهان!!
9- جهاد و دفاع
برترين جهاد
عمليات رواني تاكتيكي
جهاد عامل اصلاح نفس
عمليات رواني استرتژيك
شما پيروزيد
رزمايش
دفاع و انواع آن
حكايات
تقرب به سوي سگ
پيشدستي آرام رونده بر شتابزده
لذت كشف حقيقت
نيروي اسرار آميز
دعا و لبيك خدا
دروغ
مرا به خير تو اميد نيست، شر مرسان
حكايت ابليس و فرعون
راز نهفته در خاك
نور معرفت در دل كم خور
اندازه معيشت
اثر حلواي قرضي
آموختن خاموشي از حيوانات
اعتدال در نيكي
حل علي الصلاه
جنازه شيخ فضل الله
فداكاري پرنده و رحمت خداوند
هزار بار استغفار كن!
دنيايي كه زور بر حقيقت پيروز است
چراغ راه
شوخي مرد انصاري
11- حديث
توحيد در جنگ
دستور العملي از حضرت امام صادق (ع)
محروم از نماز شب
اوصاف اولياء الله
نماز توبه
نشانه يقين
ديدن خداوند هنگام عبادت
خوشا به حال آنان
مهلت توبه
اخلاق نفساني
همنشين خوب
علت راغب بودن به دنيا
تعصب و لجاجت
عوامل بقا و زوال ايمان
صحيفه سجاديه
نمورچگان
معرفت ديني
شب اول قبر و سوال و جواب از اموات
فشار قبر
رسيدن ثواب به ميّت
غفلت، چرك جان
غفلت، آفت آدمي
غفلت، مايه گناه
دم مسيحايي « ذكر»
پرندگان هميشگي
بخشش گناهان
خلقت توسط بنده
درخت ايمان
اذكار ديني و آموزش معارف
ذكر و دعا مطابق دستور
عقل عارف و نفس عزوف
نشانه پيروزي در مصاف با شيطان
معيار راه خدا
پرهيز از دنيا
سيري ناپذيري اهل دنيا
مبارزه با دنيا‌گرايي
همتهاي بلند
نصيحت رهبران و پيشوايان مسلمين
مجازات دروغگويي
علاقه روح به قبر و ديدار اموات از خانواده
توقف اميرمومنان (ع) در وادي السلام
عالم برزخ
مكان برزخ
حق مسلمان بر مسلمان
انواع دل
دنيا، خانه عبرت
انواع مردم در دنيا
دنيا وسيله رسيدن به آخرت
شيعيان سه دسته‌اند
پاداش صابران
تصفيه حساب
سلام بر شيعيان
ورع شيعيان
حفظ نماز و اسرار و مواسات
شيعيان واقعي
تمسك به قرآن
مجالست با قرآن
نصايح
12- فهقي حقوقي
نظارت مجلس خبرگان بر رهبر
فقاهت
وظايف مجلس خبرگان در قانون اساسي
13- فلسفي
دنياي خوب، دنياي بد
نسبي بودن شرور
فلسفه بلاها و شرور در قرآن و روايات
اسم اعظم
معناي توحيد
حقيقت چيست
عرفان چيست؟
اولين خلقت
استواري در عقيده
صفات محبين الهي
محبّ واقعي
ذكر سونسيه
ذكر در شب
ياد خداوند در دل
باغ‌هاي بهشت
بدترين دشمنان
روزه سكوت
معصيت خداوند
با آنچه كه دوست داري محشور مي‌شوي
يقظه و بيداري
معناي عبادت و بندگي خدا
دستو العمل عرفاني عارف رباني حاج ميرزا جواد ملكي تبريزي
اخلاص
برتري مكارم اخلاق بر محاسن اخلاق
پاسخ امام براي بهترين و موثرترين راه مبارزه با نفس اماره
14- سخنان امام و رهبري
واجب فراموش شده
اِن تصدَّقوا خيرّ لكم
حقيقت دنيا
15- دعا
نيكي به بدان،‌ براي هدايت آنها
خداي نامه
دعاي ابوذر
دعاي موسي (ع)
پناه به ذكر الهي
ياد خدا و پرورش روح
دعاي فرمانده لشكر
16- بهداشتي
چرا پياده‌روي؟
آيا مي‌دانيد؟
راه‌هاي مقابله با خشكي پوست
راه‌هاي مقابله با چربي پوست
كاهش علايم و عوارض استرس
تبخال
گرما زدگي
خواص دارويي سير
وضعيت مناسب در مراقبت از ستون فقرات
چگونه از ستون فقرات خود مراقبت كنيم؟
موي سر
مواد غذايي مناسب براي تقويت مو
17- آداب و رفتارهاي گروهي
چگونگي نفوذ بر ديگران
19- لطايف
20- سياست
آموزش نسل كشي
قرائت ناب‌گراي صهونيسم سياسي
اندر هويت آمريكاييان گفته‌اند
21- استفتائات رهبر انقلاب
22- ضرب المثل
مثل چيست؟
مثل‌هاي از كجا مي‌آيند؟
چند مثل

هزار و يك نكته

  • محقق (تدوینگر - به همت) پژوهشكده تحقيقات اسلامي
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1387
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه زيتون
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 279صفحه
  • شابک 2-62-2854-964-978
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست