مدیر مسئول
عبدالله صادقي دهاقاني
آدرس
قم - خيابان فاطمي - نبش كوچه سوم - پ.81 - كد پستي:3714967737
خلاصه کتاب
هدف اصلي كتاب فوق آن است كه با بررسي تطبيقي جامعه اسلامي و جامعه مدني غربي نشان داده شود كه جامعه اسلامي از تمام مزاياي جامعه مدني برخوردار بوده و امتيازات ويژه دارد كه با وجود آنها نيازي به طرح جامعه مدني در كشور نمي باشد.
فهرست
مقدمه
فصل اول: ويژگيهاي جامعه اسلامي
1. تعريف جامعه اسلامي
2. تاريخچه جامعه اسلامي
3. مباني و اصول جامعه اسلامي
1-3. رويكرد سلبي
2-3. رويكرد ايجابي
4. جايگاه انسان در جامعه اسلامي
1-4. انسان در قرآن
2-4. رابطه خدا و انسان
3-4. آزادي و كرامت انسان
4-4. منزلت و قداست زن در جامعه اسلامي
5. جامعه اسلامي و توصيه‌هاي مدني
1-5. نصيحت كارگزاران
2-5. مشاوره با شهروندان
3-5. مسئوليت عمومي مسلمانان
4-5. اهميت دادن به سرنوشت شهروندان
5-5. امر به معروف و نهي از منكر
فصل دوم: مختصات جامعه مدني غربي
1. مفهوم جامعه مدني و سير تحول آن
2. جريان شناسي(بررسي آرا و انديشه‌هاي متفكران ايران در بحث جامعه مدني)
1-2. جريان مخالفت(آراي مخالفان تحقق جامعه مدني غرب در ايران)
2-2. جريان موافقت(انديشه‌هاي موافقان تحقق جامعه مدني در ايران)
3. پايه‌‌ها و اركان جامعه مدني
1-3. اومانيزم
2-3. ليبراليسم
3-3. سكولاريسم
3. عناصر و مؤلفه‌هاي جامعه مدني غربي
1-4. قانون
2-4. دولت
3-4. تفكيك قوا
4-4. انتخابات
5-4. مجلس نمايندگان
6-4. تشكل‌هاي مستقل
7-4. رسانه‌هاي مستقل
8-4. اقتصاد آزاد
9-4. مشاركت فعال شهروندان
10-4. برابري و تساوي
11-4. ازادي
12-4. پلوراليسم(تكثر‌گرايي)
13-4. مدارا و تسامح(تارانس)
5. جايگاه انسان در جامعه مدني
6. اهداف و توصيه‌هاي جامعه مدن و كاركرد‌هاي آن
1-6. لزوم افزايش مشاركت سياسي شهروندان از طريق افزايش رقابت
2-6. نظارت بر قدرت سياسي و افزايش آن
3-6. تعيين حقوق شهروندان فاغ از گرايش‌هاي مذهبي و ايدئولوژيك
4-6. محدود ساختن حيطه قدرت دولت و دخالت نكردن آن در حريم خصوصي
فصل سوم: بررس نقاط اشتراك و افتراق جامعه مدني غربي و جامع اسلام
1. وجوه، اشتراك
1-1. قانون‌گرايي
2-1. تأمين امنيت
3-1. اگاهي و اطلاع رساني
4-1. بستر سازي براي شكوفايي و بالندگي جامعه و شهروندان
5-1. اهميت آزادي
6-1. بها دادن به انسان و نقش او
7-1. پلواليسم اجتماعي
8-1. مشاركت سياسي شهروندان
9-1. پاسخگو بودن دولت (حاكميت)
10-1. رقابت سالم
11-1. نظارت عمومي با عملكرد كارگزاران
12-1. انتخابات
13-1. مردم سالاري(دموكراسي)
2. وجوه افتراق
1-2. خدا محوري و انسان مداري
2-2. دموكراسي و مردم سالاري ديني
3-2. ليبراليسم
4-2. آزادي
5-2. تكثر‌گرايي ديني
6-2. جدايي سياست و دين(سكولاريزم)
7-2. رواداري با تلورانس
8-2. نوع حكومت
9-2. نظام اقتصادي
3. نتيجه‌گيري
كتابنامه
الف- كتاب
ب. مجلات و روزنامه‌ها

بررسي تطبيقي جامعه اسلامي و جامعه مدني

  • نویسنده : خطيبي كوشكك محمد
  • محقق (تدوینگر - به همت) پژوهشكده تحقيقات اسلامي
  • فصل چاپ : پاییز
  • سال چاپ : 1384
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه سپهر
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 112صفحه
  • شابک X-46-8769-964
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست