مدیر مسئول
عبدالله صادقي دهاقاني
آدرس
قم - خيابان فاطمي - نبش كوچه سوم - پ.81 - كد پستي:3714967737
خلاصه کتاب
همانگونه كه مسلمانان در دانش فقه، چند دسته شدند و روش هاي گوناگون پيدا كردند، در علم كلام نيز مذاهبي يافتند و چند مكتب شدند. مذاهب مهمي كه پا گرفتند و هواخاهان بسياري پيدا كردند، عبارتنداز شيعه اماميه اشاعره م تعدد در اين كتاب، تبيين و تحليل مختصر موضوعاتي و اصطلاحات كلامي شيه و نيز آنچه به گونه اي در آنها در ارتباط است پرداخته مي شود. برخي اصطلاحات و موضوعات نيز كه به ظاهر در عرصه علم كلام نمي گنجد، در فرهنگ شيعه باز نموده شده اند و اين بدان سبب است كه به گونه غير مستقيم با موضوعات كلامي پيوند دارند.

فرهنگ شيعه (كلام)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست