مدیر مسئول
عبدالله صادقي دهاقاني
آدرس
قم - خيابان فاطمي - نبش كوچه سوم - پ.81 - كد پستي:3714967737
خلاصه کتاب
كتاب فوق كه تحت عنوان شيعه و جهان فردا نگارش يافته بخش اول كتاب فوق به نظريه هاي مربوط به سير تحول تاريخ اختصاص يافته كه تئوري ها به اختصار در آن طرح و نقد مي گردند، در بخش دوم ديدگاه اديان در اين بار مي آيد و در نهايت بخش اصلي كتاب يعني آينده جهان در نگاه شيعه خواهد آمد در اين بخش ضمن تبيين نظريه شيعه به مقايسه آن با ساير تئوريها و ديدگاه هاي پرداخته، امتيازات آن بيان مي شود.
فهرست
پيش‌گفتار
بخش اول: تئوريهاي تحول تاريخ
فصل اول: تئوريهاي خطي و تكاملي
فصل دوم: تئوريهاي ادواري
فصل سوم: تئوريهاي ستيز
بخش دوم: اديان و آينده جهان
فصل اول: جهان فردا در نگاه زرتشت و بودا
فصل دوم: جهان فردا در نگاه دين يهود
فصل سوم: جهان فردا از منظر مسيحيت
فصل چهارم: جهان فردا در نگاه اسلام
بخش سوم: آينده جهان در نگاه شيعه
فصل اول: امتيازهاي ديد‌گاه شيعه
فصل دوم: نظريه شيعه درباره جهان فردا
فصل سوم: دولت آينده
فصل چهارم: گستره و ابعاد توسعه در دولت مهدي(ع)
فصل پنجم: دين آينده و آينده دين
كتابنامه

شيعه و جهان فردا

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست