مدیر مسئول
عبدالله صادقي دهاقاني
آدرس
قم - خيابان فاطمي - نبش كوچه سوم - پ.81 - كد پستي:3714967737
خلاصه کتاب
كتاب فوق، ويژگي ها و شاخصه ها و تفكر دو جريان فكري (حق گرا و حق پذير) را در دوران انقلاب اسلامي و مبارزات امام خميني (ره) عليه رژيم ستمشاهي و پس از پيروهي انقلاب و دوران دفاع مقدس به همراه خواص باطل از ديدگاه حضرت امام در سه فصل مورد بررسي قرار مي دهد، فصل اول شامل كليات بحث عوام و خواص در مسائل و علوم مختلف و فصل هاي دوم و سوم به عوام و خواص از ديدگاه امام خميني (ره) اختصاص مي دهد.
فهرست
مقدمه
فصل اول: كليات
پيش‌درآمدي بر بحث عوام و خواص
1. عوام و خاص در لغت و اصطلاح
2. عوام و خاص در استنباط معارف قرآني
3. عوام و خواص در قلمرو فقه اسلامي
4. عوام و خواص در آداب ديني
4/1. روزه
4/2. نماز
5. عوام و خواص در اخلاق اسلامي (تقوي)
6. عوام و خواص در قلمرو مسائل سياسي اسلام
7. پيشينه شكل‌گيري تفكر عملكرد عوام و خواص
طرح مسأله از سوي امام
شيوه تحقيق و گرد‌آوري
فصل دوم: خواص حق
تعيرف(توصيف)
ويژگي‌ها
1. تحليل‌نگري
2. هوشياري (رشد سياسي)
3. الگوگيري از سيره ائمه معصومين عليهم السلام
4. استقامت و خستگي ناپذيري
5. شجاعت
6. شهادت طلبي
7. عبرت آموزي
8. پيشتاز بودن
9. اقدام به موقع
مسؤوليت‌هاي خواص حق
1. سازماندهي و ايجاد تشكّل‌هاي صحيح و سالم
2. بهره‌برداري از مناسبت‌هاي اسلامي
3. هدايت و به كارگيري مردم
4. تبيين اسلام ناب محمدي صلي الله عليه و آله
5. اداي تكليف(مسؤوليت پذيري)
آسيب‌شناسي خواص حقّ
1. ساده انديشي
2. دنيا طلبي
3. سستي و غفلت(اشتباهات)
4. سياست گريزي
5. ترس و نگراني
6. عوام زدگي
7. بروز اختلاف
فصل سوم: عوام
تعريف(توصيف)
ويژگي‌ها
1. عدم بصيرت و قوه تحليل(سطحي‌نگري)
2. مقدس مآبي و تحجّر
3. كج انديشي
4. نگرش تك بُعدي به اسلام
5. منفعت طلبي
6. روشنفكر مآبي
آفات عوام
1. تخطئه تلاش‌هاي خواص حق
2. مشوه جلوه دادن جمهوري اسلامي
3. فراهم ساختن زمينه رخنه دشمنان
فصل چهارم: خواص باطل
تعريف(توصيف)
ويژگي‌ها و عملكرد
1. نفوذ در جبهه حق
2. ايجاد جنگ رواني (تهمت، توهين و...)
3. اختلاف و نفاق افكني
4. نيرنگ و فريب(سياست‌بازي)‌
5. هجوم فرهنگي
سخن آخر
منابع

عوام و خواص از ديدگاه امام خميني (ره)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست