مدیر مسئول
عبدالله صادقي دهاقاني
آدرس
قم - خيابان فاطمي - نبش كوچه سوم - پ.81 - كد پستي:3714967737
خلاصه کتاب
اين كتاب شامل برخي سخنان و كلمات نوراني امام علي (ع) كه در سه بخش تنظيم گرديده است بخش اول، سزاوراترين فرد براي خلافت، بخش دوم علل پذيرش خلافت و بخش سوم به ويژگي هاي اخلاقي و سياسي امام علي (ع) اختصاص دارد. در اين كتاب برخي از ويژگي هاي اخلاقي و سياسي حضرت امام علي (ع) را اخلاص در عبادت، سياست و تدبير، شجاعت و دلاوري، عدالت و سخت گيري در راه خدا معرفي مي كند.
فهرست
مقدمه
بخش اول: سزاوارترين فرد براي خلافت
1. پرورش در دامان پيامبر صلي الله عليه و آله
2. نزديكي به پيامبر صلي الله عليه و آله
3. پيشگام در پذيرفتن اسلام
4. بي‌رغبتي به دنيا
5. داراي علوم و معارف الهي
بخش دوم: علل پذيرش خلافت
1. بيعت مردم
2. پيمان خداوند از دانشمندان
3. احياي سنت رسول الله صلي الله عليه و آله
4. اثبات حق و بر اندازي باطل
بخش سوم: ويژگي‌هاي اخلاقي و سياسي
1. اخلاص در عبادت
2. سياست و تدبير
3. شجاعت و دلاوري
4. عدالت
5. سخت‌گيري در راه خدا

علي (عليه السلام) در آينه نهج البلاغه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست