مدیر مسئول
عبدالله صادقي دهاقاني
آدرس
قم - خيابان فاطمي - نبش كوچه سوم - پ.81 - كد پستي:3714967737
خلاصه کتاب
در اين كتاب به پرسش هايي كه براي جوانان و روشنفكران ايران اسلامي در خصوص عقايد (توحيد و خداشناسي، امامت و معارف) اخلاق و تربيت، احكام (تقليد، طهارت، نماز، روزه و خمس) قرآن و حديث و تاريخ و سيره پيش مي آيد با رجوع به منابع اصيل و معتبر پاسخ هاي مقتضي را ارائه مي نمايد.
فهرست
پيشگفتار
مقدمه
الف: ايمان و ياد خدا
1. فرق بين ذكر زباني و قلبي
2. چلّه نشيني
3. راههاي برطرف كردن حجاب‌‌هاي نوراني و نيل به مقام محمود
4. تأثير ضعف ايمان بر نتيجه اعمال
5- رابطه ثواب اعمال با ميزان محبوبيت آنها در نزد خداوند
ب: نماز
1. حضور قلب در نماز
2. كاهلي در نماز به بهانه بي‌نيازي خداوند
3. والدين و كاهل نمازي فرزندان
4. چگونگي رفتار با فرد بي‌نماز
5. نماز شب و رنجش همسر
ج: دعا
1. دعا و اهميت آن
2. آداب دعا، شرط قرار دادن در دعا
3. علم خداوند و ذكر حاجت در دعا
4. توسل به دعا به جاي دارو
5. درخواست برخورداري از آنچه براي پيامبر (ص) و اهل بيتش بوده است
6. دست كشيدن به صورت بعد از دعا
7. گناه و به اجابت نرسيدن دعا
د: گناهان
1. غيبت از بين برنده كارهاي نيك
2. غيبت مجلس سرگرمي و رهايي از مشكلات روحي
3. غيبت در مقابل غيبت
4. تأثير گناهان بر بلاهاي طبيعي
5. زندگي در محيط گناه آلود
6. گناه آلوده بودن فضاهاي تفريحي و تكليف متدينين
7. مفهوم نفس
8. دعوت نفس به گناه
9. وسوسه، حديث نفس و فكر گناه
10. رهايي از وسوسه شيطان
11. خود‌كشي و بيماري‌هاي لاعلاج و درد‌ناك
هـ: صله رحم
1. صله رحم و مورد تمسخر و تحقير واقع شدن
2. اهميت و مصاديق صله رحم
3. آفتهاي صلح رحم را بيان فرماييد؟
4- بازداشتن بانوان از صله رحم
و: خانواده
1. اجازه پدر در رفتن فرزند به مسجد
2. مخالفت خانواده با شركت فرزند در نماز جمعه
3. رعايت حقوق والدين و حقوق همسر
4. امر پدر و مادر و محذور شرعي
5. بد‌اخلاقي پدر و تكليف فرزندان
6. نقش عامل ژنتيك در تربيت
7. معاشرت قبل از ازدواج
8. حجاب اسلامي و چادر

پاسخ به پرسشها و شبهات - جلد 2

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست