مدیر مسئول
عبدالله صادقي دهاقاني
آدرس
قم - خيابان فاطمي - نبش كوچه سوم - پ.81 - كد پستي:3714967737
خلاصه کتاب
همه ما به نوعي نقش آفريني صحنه هاي سياست و قدرتيم، انديشه، احساس و عمل ما را به محيط سياست شكل مي دهد و از آن تاثير مي پذيرد. سرو كار تحليل گر سياست با انسانهاست كه صاحب اراده اند و متغير و سيال، هر لحظه، اراده او مي تواند صحنه رخداد سياسي را دگرگون كند و كار را بر تحليل گر دشوار با اين حال انسانها فعال ما يشاء نيستند و چنني نيست كه هر آنچه اراده كنند، تغيير دهند، بنابراين امكان تحليلگري در حوزه سياست و اجتماع براي انسان وجود دارد اما مشروط بر بهره گيري از اصول و عوامل خاص خود است.
فهرست
مقدمه
1. ضرورت و فايده تحليل سياسي
1-1. ضرورت تحليل سياسي
2-1. فائدة تحليل سياسي
1-2-1. شفاف‌سازي و ابهام زدائي
2-2-1. پيش‌بيني آينده
3-2-1. قدرت تصميم‌‌سازي و تصميم گيري
4-2-1. موضع‌گيري به جا، توجيه دست و هدايت سياسي
5-2-1. توانايي تصميم‌گيري در بحران ساسي
3-1. ضرر تحليل نادرست
2. تعريف مفاهيم
1-2. تحيل
2-2. سياست
3-2. قدرت
1-3-2. زور
2-3-2. فريب
3-3-2. نفوذ
4-3-2. اقتدار
4-2. تحليل سياسي
5-2. تفسير سياسي
6-2. توجيه سياسي
7-2. موضع‌گيري سياسي
8-2. هدايت سياسي
3. لوازم تحليل سياسي
1-3. آشنايي با علوم سياسي
2-3. دسترسي به اخبار و اطلاعات
3-3. تجربه، تمرين و ممارست
4-3. صفاي نفس
5-3. واقع‌بيني
6-3. پرهيز از گمان
7-3. عدم تعجيل در اظهارنظر
8-3. هوشمندي
9-3. آشنايي با جريان‌ها و تحولات سياسي اجتماعي معاصر
10-3. آشنايي با نظام جان و روابط بين‌الملل
4. روش‌هاي تحليل سياسي
1-4. روش استقرائي
2-4. روش قياسي
3-4. روش توصيفي، علّي
4-4. روش توصيفي- علّي
4-4. روش توصيفي- مقايسه‌اي
5-4. روش سيستمي
6-4. روش تحليل محتوا
5. مراحل تحليل سياسي
1-5. تعيين موضوع تحليل
2-5. طرح سؤال درباره موضوع
3-5. جمع آوري اطلاعات و اخبار
4-5. انتخاب روش تحليل
5-5. ارائه فرضيه
6-5. پردازش
7-5. درستي آزمايي تحليل
8-5. ارائه تحليل سياسي
9-5. تفسير سياسي
10-5. موضع‌گيري سياسي
11-5. توجيه سياسي
12-5. هدايت سياسي
6. تحليلي داستاني برگرفته از مثنوي معنوي
فهرست منابع

روش شناسي و آموزش تحليل سياسي

  • نویسنده : مظفري آيت
  • فصل چاپ : تابستان
  • سال چاپ : 1387
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه سپهر
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 112صفحه
  • شابک 8-28-2854-964-978
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب اندیشه و جریان شناسی سیاسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست