مدیر مسئول
عبدالله صادقي دهاقاني
آدرس
قم - خيابان فاطمي - نبش كوچه سوم - پ.81 - كد پستي:3714967737
خلاصه کتاب
كتاب فوق خاطرات شهيد والامقام حسن كاسبان مي باشد كه شامل زندگي نامه شهيد، خاطرات ايشان، متن وصيت، ايشان و فرازهايي از نامه هاي اين شهيد بزرگوار است.
فهرست
مقدمه
زندگي‌نامه شهيد حسن كاسبان
خاطرات شهيد حسن كاسبان
متن وصيت‌نامه شهيد حسن كاسبان
فراز‌هايي از نامه شهيد حسن كاسبان
عكس‌هاي شهيد حسن كاسبان

حديث قرب

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست