مدیر مسئول
عبدالله صادقي دهاقاني
آدرس
قم - خيابان فاطمي - نبش كوچه سوم - پ.81 - كد پستي:3714967737
خلاصه کتاب
اسلام آييني اجتماعي بوده و بيش تر فروع و دستورهايش جنبه اجتماعي دارد اموري مانند نماز و روزه نيز گرچه ظاهر تكاليف فردي هستند، ولي تشريفات عملي و آثار اجتماعي آنها مورد تاكيد و توجه اسلام است. ارزش هاي والاي انساني همچون خيرخواهي، نوع دوستي، حسن ظن، وفاداري، گذشت، ايثار، درست كاري، راست گويي و ... كه همگي در راستاي زندگي اجتماعي بشر معنا پيدا مي كند، در فرهنگ اسلام ارزنده ترين زمينه سازان رشد و ارتقاي روحي و قرب معنوي انسان به خود هستند. اين كتاب كه آداب معاشرت نام گرفته شامل اموري است كه اولياي گرامي اسلام عنايت ويژه اي به آن داشته و الفت مصاحب، همدلي و همدل ميان انسان ها را زياد مي كند.
فهرست

مقدّمه
درس يكم: كليّات
جامع و روبط انساني
خطوط كلي در روابط اجتماع
الف- مرحله انديشه
ب- مرحله عمل
درس دوّم: حسن خلق
جايگاه حسن خلق در اسلام
حدود حسن لق
الف- حسن خلق مؤمنان با يكديگر
ب- با كافران و مجرمان چگونه برخورد كنيم
ج- خوش‌خلقي و پرهيز از چاپلوسي
د- خوش‌خلقي و مزاح
ه- حسن خلق آري، بي‌تفاوت نه
آثار و فوائن حسن خلق
الف- آثار دنيوي
ب- آثار اخروي
درس سوّم: احترام به ديگران
گونه‌هاي احترام
الف- احترام به جان
ب- احترام به مال
ج- احترام به ناموس
د- حرمت آبرو
روشهاي احترام
الف- گفتاري
ب- رفتاري
درس چهارم: امر به معروف و نهي از منكر (1)
اهميت امر به معروف و نهي از منكر
امر به معروف و نهي از منكر در معاشرتها
الف- محيط خانواده
ب- محيط اجتماع
درس پنجم: امر به معروف و نهي از منكر (2)
شيوه‌هاي صحيح امر و نهي
1. هماهنگي در گفتار و رفتار
2. احترام به شخصيّت افراد
3. پرهيز از تندي و بد‌زباني
4. جلب اعتماد
5. احترام به عقايد ديگران
درس ششم: سلام و احوال پرسي
اهميّت سلام كردن
آداب سلام
1. سلام كوچك‌تر به بزرگ‌تر و ...
2. افشاي سلام
3. پاسخ شايسته
4. تساوي در سلام
5. پرهيز از افراط و تفريط
سلام ممنوع
درس هفتم: زيبايي سخن
ارزش و اهميّت سخن
جايگاه سخن زيبا در منابع اسلامي
ويژگي‌هاي سخن زيبا
آثار خوش زباني
بد‌زباني و آثار آن
درس هشتم: مزاح و شوخي
مزاح از ديد‌گاه اسلام
سيره معصومين(ع)
حدود مزاح و شوخي
آفات مزاح
درس نهم: رعايت شؤون اجتماعي
پاكيزگي و آراستگي ظاهر
راه رفتن با آرامش و وقار
احترام به حقوق ديگران
حضور در مجامع مردمي
بزرگداشت پيران و سال‌خوردگان
درس دهم: عدالت در برخوردهاي اجتماعي
فطرت عدالت خواه
نشانه‌هاي عدالت
آثار عدالت
درس يازدهم: نظم و انضباط
اهميّت نظم و انضباط در زندگي بشر
نظم در برنامه‌هاي ديني
آثار نظم و انضباط
1. بهره‌گيري بيشتر از زندگي
2. نتيجه‌بخشي كارها
3. تنظيم افكار
4. جلوگيري از اتلاف عمر ديگران
5. الگو بودن براي ديگران
پيامد‌هاي بي‌نظمي
1. رعايت هرج و مرج
2. خدشه دار شدن شخصيّت اجتماعي
3. پايمال شدن حقوق ديگران
4. هدر رفتن سرمايه‌ها
درس دوازدهم: وفا به عهد و پيمان
وفا به عهد در اسلام
اسوه‌هاي وفاداري
هر پيماني مخترم است، حتي پيمان با كافران
پيمان شكني و پيامد‌هاي آن
درس سيزدهم: حفظ اسرار
راز چيست؟
ضرورت رازداري
عوامل افشاي راز
راه‌هاي حفظ اسرار
درس چهاردهم:‌مهرباني
جايگاه مهرباني در اسلام
لذّت مهرباني
حدود مهرباني
درس پانزدهم: خشم و فرو بردن آن
ضرورت وجود خشم در انسان
مراتب خشم
انگيزه‌هيا خشم و روش‌هاي درمان آن
پيامد‌هاي خشم
فرو نشاندن خشم
درس شانزدهم: عفو و گذشت
جايگاه عفو در اسلام
حدود عفو
آثار عفو
درس هفدهم: صله رحم
جايگاه صله رحم در اسلام
روش‌ها رسيدگي به خويشان
اثار رسيدگي به خويشان
نكوهش قطع رحم
درس هيجدهم: همسايه‌دراي
آداب همسايه‌دراي
آثار و رعايت حقوق همسايه
بي توجّهي به حقوق همسايه
آزار همسايه
درس نوزدهم: مهمان داري
عوامل گسترش مهمان دراي
آداب مهمان‌داري
آداب مهماني رفتن
درس بيستم: عيادت بيماري
اهميت و ارزش عيادت
وظايف عيادت كننده
1. دل‌جويي
2. همدردي
3. هديه دادن
4. دعا
5. اطعام بيمار
6. رعايت زمان عيادت
آثار عبادت
فهرست منابع

آداب معاشرت

  • نویسنده : test4210
  • محقق (تدوینگر - به همت) پژوهشكده تحقيقات اسلامي
  • فصل چاپ : تابستان
  • سال چاپ : 1387
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه اميران
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 248صفحه
  • شابک 8-1-95654-964
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست