مدیر مسئول
عبدالله صادقي دهاقاني
آدرس
قم - خيابان فاطمي - نبش كوچه سوم - پ.81 - كد پستي:3714967737
خلاصه کتاب
نظام جمهوري اسلامي ايران مبتني بر اصول اعتقادي اسلام است، اسلام دين كامل، جامعه و جاويدي است كه براي تمام ابعاد زندگي از جمله حكومت – سياست و رهبري داراي احكام خاص خود است. در جهان بين توحيدي اسلام، انسان مخلوص تر صاحب اختيار است كه زندگي او محدود به اين دنيا نمي شود. نويسنده محترم براي مبناقرار دادن اين آشنايي از قانون اساسي استفاده كرده چرا كه به گفته خود نويسنده مهمترين منبع شناخت هر نظام سياسي، قانون اساسي آن نظام كرده است.

آشنايي با نظام جمهوري اسلامي ايران

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست