قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

اخلاق اطلاعاتي

نویسنده: مقدس نيا سيد محمد

خلاصه کتاب

از آنجا كه انجام وظيفه در امر اطلاعات و حفاظت اطلاعات، با جان، مال و حيثيت و آبروي آحاد جامعه اسلامي و كاركنان نيروهاي مسلح كه در اسلام سخت محترم شمرده شده مرتبط است مامور اطلاعاتي اگر غفلت كند به تدريج ايمانش تحليل رفته و در دنيا و آخرت زيانكار خواهد بود اني كتاب در جهت تبيين اخلاق اطلاعاتي تدوين شده و سعي شده كه در آن گوشه اي از اخلاق اسلامي را كه ارتباط بيشتري با كارهاي اطلاعاتي دارد به رشته تحرير درآورد.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

درس اول:كليات
جايگاه اخلاق
رابطه اخلاق و ايمان
مفهوم اخلاق اطلاعاتي
صلاحيتهاي اخلاقي براي نيروهاي اطلاعاتي
1. خدا ترسي و فروتني
2. راستگويي و وفاداري
3. امانتداري و حق‌گويي
درس دوم: هوشياري
الف- هوشياري در حيطه كار
آفت هوشياري در حيطه كار
ب- هوشياري اخلاقي
افات هوشياري اخلاقي
درس سوم: رازداري (1)
اقسام رازداري
1. رازداري شخصي
2. رازداري اجتماعي
درس چهارم: رازداري(2)
3. رازداري تشكيلاتي- حكومتي
موارد مجاز در افشاي راز
الف- داد‌خواهي
ب- استعانت بر نهي از منكر
ج- پيشگيري از خطر
د- در مقام استشاره
هـ- اثبات حدّ و تعزير
و- در مقام تجاهر به فسق
راههاي رازداري
درس پنجم: تجسّس
نكوهش تجسّس
موارد جواز تجسس
اقسام تجسس
ضرورت تجسس در كارهاي اطلاعاتي
درس ششم: حسن ظن و سو‌ءظن
نقش ظن در شناخت واقعيتها
حيطه كاربردي
1. خدا
2. مؤمنان
3. افراد لاابالي
4. دشمن
درس هفتم: تأثير پذيري
ديد‌گاه اسلام
الف- الگوهاي مثبت
ب- الگوهاي منفي
نتيجه بحث
رهيافتها
1. تقويت ايمان
2. پرستش و نيايش
3. ياد ياران
4. استقلال و اعتماد به نفس
درس هشتم: جاه‌طلبي
نكوهش جاه‌طلبي
برخورد مردان الهي با مقامات دنيوي
پيامد‌هاي ناهنجار
پيشگيري و درمان
الف- نظري
ب- عملي
درس نهم: فساد مالي
ثروت، مايه غفلت
ضرورت كسب حلال
چشم دوختن به مال مردم
بردگي ثروت
پيروي از اسوه‌ها
رشوه در پوشش هديه
آثار تصرّف در مال حرام
درس دهم: پرهيز از جاذبه‌هاي جنسي
غريزه جنسي از ديد‌گاه مكتبهاي بشري
غريزه جنسي از نظر اسلام
شهوت عاملي ويرانگر
عوامل مهار شهوت
زمينه‌هاي لغزش
درس يازدهم: پرهيز از نفاق
خطر بروز
نشانه‌ها
1. كاستي‌ معنويتها
2. انحراف در رفتا
نكبتهاي نفاق
1. بي‌شخصيتي
2. خيانت و جاسوسي
3. دروغ پردازي
4. فتنه‌گري و فساد
5. وطن فروشي و بد‌خواهي
پيشگيري و درمان
1. درمان
2. عيادت
3. ارتباط با اهل بيت
درس دوازدهم: دروغ
زشتي دروغ
دروغ، كليد پليديها
توريه و رهايي از دروغ
دروغهاي مجاز
درس سيزدهم: غيبت
حكم غيبت از ديد‌گاه فقه اسلامي
غيبت و كارهاي اطلاعاتي
غيبت در منابع اسلامي
موارد جواز غيبت
درس چهاردهم: بهتان
انواع تهمت‌ها
الف- افترا به خدا
ب- بهتان به پيامبر (ص)
ج- تهمت به مردم
نكوهش و نهي شديد
تهمت به نامسلمانان
پيامدهاي شوم تهمت
الف- اجتماعي
ب- فردي
جلوگيري از شايعه پراكني
درس پانزدهم: توجيه
پوزش آري، توجيه هرگز
چگونژي اعتراف
نمونه‌هاي توجيه در قرآن و روايات
الف- توجيه نافرماني
ب- توجيه قانون شكني
ج- توجيه فرار از جنگ
د- توجيه آدم‌كشي
انگيزه توجيه
نيروي اطلاعاتي و توجيه
راه‌رهايي
درس شانزدهم: اعتياد و عادت
انواع عادت
الف- عادت فعلي
ب- عادت انفعالي
ديدگاه اسلام
الف- سفارش
ب- نكوهش
انتخاب زيبا
انگيزه طرح
درس هفدهم: دلسردي و خستگي از كار
كار، اساس هستي
نكوهش تنبلي و كاهلي
پيامد‌هاي دلسردي
الف- از دست رفتن فرصت
ب- باطل گرايي
ج- تقويت دشمن
د- ناكامي و شكست
هـ- پشيماني
و- تباهي دين و دنيا
كار براي خدا خستگي ندارد
پيشگيري و درمان
الف- نظري
ب- عملي
منابع و مآخذ