مدیر مسئول
عبدالله صادقي دهاقاني
آدرس
قم - خيابان فاطمي - نبش كوچه سوم - پ.81 - كد پستي:3714967737
خلاصه کتاب
از آنجا كه انجام وظيفه در امر اطلاعات و حفاظت اطلاعات، با جان، مال و حيثيت و آبروي آحاد جامعه اسلامي و كاركنان نيروهاي مسلح كه در اسلام سخت محترم شمرده شده مرتبط است مامور اطلاعاتي اگر غفلت كند به تدريج ايمانش تحليل رفته و در دنيا و آخرت زيانكار خواهد بود اني كتاب در جهت تبيين اخلاق اطلاعاتي تدوين شده و سعي شده كه در آن گوشه اي از اخلاق اسلامي را كه ارتباط بيشتري با كارهاي اطلاعاتي دارد به رشته تحرير درآورد.
فهرست
درس اول:كليات
جايگاه اخلاق
رابطه اخلاق و ايمان
مفهوم اخلاق اطلاعاتي
صلاحيتهاي اخلاقي براي نيروهاي اطلاعاتي
1. خدا ترسي و فروتني
2. راستگويي و وفاداري
3. امانتداري و حق‌گويي
درس دوم: هوشياري
الف- هوشياري در حيطه كار
آفت هوشياري در حيطه كار
ب- هوشياري اخلاقي
افات هوشياري اخلاقي
درس سوم: رازداري (1)
اقسام رازداري
1. رازداري شخصي
2. رازداري اجتماعي
درس چهارم: رازداري(2)
3. رازداري تشكيلاتي- حكومتي
موارد مجاز در افشاي راز
الف- داد‌خواهي
ب- استعانت بر نهي از منكر
ج- پيشگيري از خطر
د- در مقام استشاره
هـ- اثبات حدّ و تعزير
و- در مقام تجاهر به فسق
راههاي رازداري
درس پنجم: تجسّس
نكوهش تجسّس
موارد جواز تجسس
اقسام تجسس
ضرورت تجسس در كارهاي اطلاعاتي
درس ششم: حسن ظن و سو‌ءظن
نقش ظن در شناخت واقعيتها
حيطه كاربردي
1. خدا
2. مؤمنان
3. افراد لاابالي
4. دشمن
درس هفتم: تأثير پذيري
ديد‌گاه اسلام
الف- الگوهاي مثبت
ب- الگوهاي منفي
نتيجه بحث
رهيافتها
1. تقويت ايمان
2. پرستش و نيايش
3. ياد ياران
4. استقلال و اعتماد به نفس
درس هشتم: جاه‌طلبي
نكوهش جاه‌طلبي
برخورد مردان الهي با مقامات دنيوي
پيامد‌هاي ناهنجار
پيشگيري و درمان
الف- نظري
ب- عملي
درس نهم: فساد مالي
ثروت، مايه غفلت
ضرورت كسب حلال
چشم دوختن به مال مردم
بردگي ثروت
پيروي از اسوه‌ها
رشوه در پوشش هديه
آثار تصرّف در مال حرام
درس دهم: پرهيز از جاذبه‌هاي جنسي
غريزه جنسي از ديد‌گاه مكتبهاي بشري
غريزه جنسي از نظر اسلام
شهوت عاملي ويرانگر
عوامل مهار شهوت
زمينه‌هاي لغزش
درس يازدهم: پرهيز از نفاق
خطر بروز
نشانه‌ها
1. كاستي‌ معنويتها
2. انحراف در رفتا
نكبتهاي نفاق
1. بي‌شخصيتي
2. خيانت و جاسوسي
3. دروغ پردازي
4. فتنه‌گري و فساد
5. وطن فروشي و بد‌خواهي
پيشگيري و درمان
1. درمان
2. عيادت
3. ارتباط با اهل بيت
درس دوازدهم: دروغ
زشتي دروغ
دروغ، كليد پليديها
توريه و رهايي از دروغ
دروغهاي مجاز
درس سيزدهم: غيبت
حكم غيبت از ديد‌گاه فقه اسلامي
غيبت و كارهاي اطلاعاتي
غيبت در منابع اسلامي
موارد جواز غيبت
درس چهاردهم: بهتان
انواع تهمت‌ها
الف- افترا به خدا
ب- بهتان به پيامبر (ص)
ج- تهمت به مردم
نكوهش و نهي شديد
تهمت به نامسلمانان
پيامدهاي شوم تهمت
الف- اجتماعي
ب- فردي
جلوگيري از شايعه پراكني
درس پانزدهم: توجيه
پوزش آري، توجيه هرگز
چگونژي اعتراف
نمونه‌هاي توجيه در قرآن و روايات
الف- توجيه نافرماني
ب- توجيه قانون شكني
ج- توجيه فرار از جنگ
د- توجيه آدم‌كشي
انگيزه توجيه
نيروي اطلاعاتي و توجيه
راه‌رهايي
درس شانزدهم: اعتياد و عادت
انواع عادت
الف- عادت فعلي
ب- عادت انفعالي
ديدگاه اسلام
الف- سفارش
ب- نكوهش
انتخاب زيبا
انگيزه طرح
درس هفدهم: دلسردي و خستگي از كار
كار، اساس هستي
نكوهش تنبلي و كاهلي
پيامد‌هاي دلسردي
الف- از دست رفتن فرصت
ب- باطل گرايي
ج- تقويت دشمن
د- ناكامي و شكست
هـ- پشيماني
و- تباهي دين و دنيا
كار براي خدا خستگي ندارد
پيشگيري و درمان
الف- نظري
ب- عملي
منابع و مآخذ

اخلاق اطلاعاتي

  • نویسنده : مقدس نيا سيد محمد
  • محقق (تدوینگر - به همت) پژوهشكده تحقيقات اسلامي
  • فصل چاپ : پاییز
  • سال چاپ : 1386
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه سپهر
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 207صفحه
  • شابک 1-43-2854-964-978
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست