مدیر مسئول
عبدالله صادقي دهاقاني
آدرس
قم - خيابان فاطمي - نبش كوچه سوم - پ.81 - كد پستي:3714967737
خلاصه کتاب
اين كتاب ضمن اين كه محققان را با انديشه و ديدگاه هاي امام علي(ع) آشنا مي سازد و شيوه حكومت و نوع اعمال قدرت مطلوب و مناسب جوامع انساني را تبيين مي كند. نويسنده در فصل اول به بررسي و مطالعه مفاهيم اصطلاحات و ديدگاه هاي مطرح در سياست امام علي(ع) براي تبيين كرده و در فصل سوم آميختگي اخلاق و سياست در سيره و انتشار سياسي امام علي(ع) به بحث گذاشته شده است. فصل چهارم كتاب فوق هم به جمع بندي و تحليل محتوايي اختصاص دارد.

اخلاق و سياست در انديشه و رفتار سياسي امام علي (عليه السلام)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست