قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

اصول و مباني ايجاد وبهبود تيم هاي سازماني

نویسنده: وودكاك مترجم: بيان معمار سيد احمد

خلاصه کتاب

اين كتاب اثري ارزشمند از مايك وودكاك است وي با توجه به دانش و تجارب فراوان خود در زمينه تيم سازي يا تشكيل و توسعه تيمه ها به نكات و اصول مهمي اشاره كرده است، او در اين كتاب تيم را عده اي از افراد مي داند كه در اهداف مشترك سهيم هستند، و براي دست يابي به اين اهداف نياز به كار كردن با يكديگر دارند. اصول و راهكارهاي عرضه شدن در اين كتاب در امر تشكيل توسعه و پرورش انواع تيم ها مورد استفاده مي باشد تيم ها مي توانند به صورت كنفرانس ها و كنگره هاي علمي داخلي و بين المللي يا به صورت تيم هاي ورزشي، تفريحي، مذهبي، سياسي، اجتماعي، و فهرنگي و نظاير آنهاباشد. كتاب فوق مي توان براي دانش پژوهان در رشته هاي مختلف بالاخص مديريت و برنامه ريزي مورد استفاده قرار گيرد. كتاب در چهار بخش تهيه و تدوين شده است. بخش اول نظريه هاي بنيادي بخش دوم، تجزيه و تحليل مشكلات كار تيمي، بخش سوم مولفه هاي تيم سازي در كار تيمي موثر و بخش آخر به انتخاب فعاليت هاي تيم سازي و پنجاه فعاليت براي تيم سازي اشاره دارد.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

دستورالعملي براي كار تيمي
پيشگفتار
چارچوب اين كتاب
بخش ضميمه
زبان
بخش اول: نظريه‌ها بنيادين
نظريه بنيادين
فصل1: تيم چيست؟
تيم چيست
تيم ارشد
نكاتي ديگر درباره تيم‌هاي ارشد
فصل2: كار تيمي چيست
كار تيمي چيست؟
كليد واقعي موفقيت
موازنه غلط
رقابت ناسالم
رقابت ناسالم
مورد كاوي
تيم و روابط با كيفيت بالا
نقش خلاقيت در كار تيمي
فصل3: مراح توسعه تيم
مراحل توسعه تيم
الگوي ساده چهار‌گانه
مرحله يكم: تيم توسعه نيافته
مرحله دوم: تيم در حال تجربه اندوزي(گروه آزمايشي )
مرحله سوم: گروه تثبيت شده
مرحله چهارمى گروه جا افتاده يا منسجم(تيم نابالغ )
سلسه مراب در تيم بالغ
همياري گروهي با استفاده مراحل توسعه تيم
مرحله اول
مرحله دوم
مرحله سوم
مرحله چهارم
ساعت توسعه تيم
فصل4: محدوديت‌هاي تيم سازي
محدويت‌هاي تيم سازي
مشكلات كار تيمي
1. استخدام و گزينش ضعيف
2. ساختار سازماني مشوش
3. فقدان كنترل
4. اموزش حرفه‌اي شعيف
5. كاهش انگيزش
6. ضعف در خلاقيت
7. نگرش نادرست مديريتي
8. فقدان توالي برنامه‌ريزي و توسعه
9. اهداف غير مشخص
10. پاداشهاي ناعادلانه
11. سكون و بي‌تحركي فردي
فصل5: نقش رهبر تيم
نقش رهبر تيم
1. نياز به پاداش
2. نياز به تعليق و وابستگي
3. نياز براي مهم بودن
4. نياز به موفقيت
مهارت‌هاي تيم سازي
مهارت‌هاي گروه‌سازي
فصل6: برنامه ريزي عملي
برنامه ريزي عملي
چك ليست‌ براي برنامه ريزي عملي
فصل7: قوانين بنيادين براي توسعه تيمي
قوانين بنيادين براي توسعه تيمي
فصل8: طرح ريزي مراحل تيم سازي
طراحي فعلايت‌هاي با رويداد‌هاي مربوط به تيم‌سازي
طرح‌هاي آموزشي
1. ارتقاي كار تيمي
2. مقدمه‌اي بر ضمايل رهبري تيمي
3. مقدمه‌اي بر كار تيمي
4. كارگاه تيمي
5. ارتقاي سبك مديريت فرد نسبت به ديگران
6. كارگاه تيم سازي
7. درك كردن كار تيمي
نمونه طرح آموزشي اول: ارتقاي كار تيمي
نمونه طرح آموزشي دوم: مقدمه‌اي بر مسايل رهبري تيمي
نمونه طرح آموزشي سوم: مقدمه‌اي بر كار تيمي
نمونه طرح آموزشي چهارم: كارگاه كار تيمي
نمونه طرح آموزشي پنجم: بهبود روش مديريتي من در ارتباط با ديگران
نمونه طرح آموزشي ششم: كارگاه تيم سازي موثر
نمونه طرح آموزشي هفتم: مسايل مرتبط بر كار گروهي
اصول يادگيري بزرگسالان وبه كار‌گيري انها در طرحي رويداد‌ها گروه‌سازي
بخش دوم: تجزيه و تحليل مشكلات كار تيمي
تجزيه و تحليل مشكلات كار تيمي
پرسش‌نامه مؤلفه‌هاي تيم سازي
روش تكميل پرسش‌نامه
پرسش‌نامه‌ مولفه‌هاي تيم سازي
پاسخنامه مولفه‌هاي تيم سازي
بخش سوم: مولفه‌هاي تيم سازي در كار تيمي موثر
مولفه‌هاي تيم سازي
فصل9: مولفه‌ سازندة«1»:تقش‌هاي متعادل
مؤلفه سازنده اول: نقش متعادل
1. رهبر
2. مدعي
3. كارشناس
4. سفير
5. داور ي يا قاضي
6. مبتكر
7. سياستمدار
8.سارگار كننده
9. تعقيب كننده
كنترل كننده كيفيت
پشتيبان
ناظر
چكيده نقش‌هاي تيمي
فصل10:: مولفه‌ سازندة«2»: اهداف روشن و توافق شده
مؤلفه سازنده دوم: اهداف روشو مورد توافق
فصل 11: مولفه‌ سازندة«3»: صراحت و مواجهه
مولفه تيم سازي سوم: صراحت و مواجهه
بهبود روابط و بازخورد‌ها
افزايش و رشد خود‌شناسي
استفاده سازنده از تصاد‌ها و كشمكش‌ها
گوش‌دادن فعال(شنود مؤثر)
فصل12: مولفه‌ سازندة«4»:پشتيباني و اعتماد
مولفه چهارم: پشتيباني و اعتماد
رفتار صادقانه
عملگرايي
قابل پيش‌بيني بودن
وفاداري
فصل13: مولفه‌ سازندة«5»: همكاري و تضاد
مولفه پنجم: همكاري وتضاد
تضاد
فصل14: مولفه‌ سازندة«6»: روش‌هاي مناسب
مولفه ششم: روش‌هاي مناسب
فصل15: مولفه‌ سازندة«7»: رهبري شايسته
مولفه هفتم: رهبري شايسته
فصل16: مولفه‌ سازندة«8»: بازبيني منظم امور
مولفه هشتم: بازبيني منظم امور
1. تيم به بازبيني دقيق عملكرد خود مي‌پردازد
2. استفاده از يك ناظر تيمي
3. به كار‌گيري تلويريون مدار بسته
فصل17: مولفه‌ سازندة«9»: پرورش فردي
مولفه نهم: پرورش فردي
افراد كم تأثير و ناموفق
افراد موفق و تأثير گذار
نتيجه
چكيده ويژگي‌هاي افراد تأثير‌گذار كم تأثير
فصل18: مولفه‌ سازندة«10»:ارتباط مناسب درون گروهي
مؤلفه دهم: روابط مناسب درون گروهي
روابط مؤثر خارجي
فصل19: مولفه‌ سازندة«11»: ارتباطات خوب
مولفه يازدهم: ارتباطات خوب
ارتباطات بين تيمي
رابط ماهر
انعطاف‌ رهبري
تسهيل ارتباطات بهتر
بخش چهارم: انتخاب فعاليتهاي تيم سازي و پنجاه فعاليت براي تيم سازي
انتخاب فعاليت‌هاي تيم سازي
پنجاه فعاليت براي تيم سازي
منابع و مآخذ