قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

جلوه های قرآنی در نگاه امام خمینی (ره)

نویسنده: صادقي ارزگاني محمد امين

خلاصه کتاب

قرآن وحي نامه بزرگ الهي است و به عنوان معجزه جاويدان آخرين سفير آسماني، گنجينه نهفته اي از حقايق است كه گذشت زمان و مرور ايام، نه تنها غباري بر دامن آن نپاشيده بلكه با پيشرفت دانش پرده از رخسار برمي دارد. در اين ميان عارف قرآن مدار امام خميني رحمة الله عليه با نگاهي حكيمانه بيشترين نور را از جلوه هاي قرآن برگرفته است و جهان معاصر در پرتوي انديشه هاي او روشن گرديده است. در اين اثر سعي شده هر چه بيشتر به تبيين انديشه قرآني امام خميني رحمة الله عليه پرداخته شود. اين اثر در چهار فصل تنظيم شده است كه عبارتند از: فصل اول: مباحث كلي وحي شناسي فصل دوم: جلوه اي از عظمت و اعجاز قرآن فصل سوم: درباره تلاوت، تدبر و فهم قرآن فصل چهارم: كه تحت عنوان قلمرو قرآن در ساحات مختلف زندگي آدميان


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

مقدمه ناشر
مقدمه
فصل اول: كليات مباحث وحي شناسي
طرح مسأله
معناشناسي وحي
نسبت وحي با كشف
ويژگي وحي و تفاوت آن با تجربه عرفاني
تجربه ديني دانستن وحي
چگونگي نزول وحي
چگونگي دريافت وحي
پيش زمينه هاي نزول وحي
فرايند تنزل وحي در كسوت الفاظ
سر اضطراب پيامبر هنگام دريافت وحي
اقسام وحي و تكلم خداوند با آدمي
نمونه هايي از تعاضد و همراهي وحي و عقل
1. معناشناسي عقل
2. شكوفايي عقل در پرتو وحي
3. همياري وحي و عقل در تعاديل قواي آدمي
4. وحي، يگانه راه رسيدن به تجرد عقلي و فراعقلي
فصل دوم: جلوه اي از عظمت و اعجاز قرآن
طرح مسأله
قابليت درك عظمت قرآن
منشأ و خاستگاه عظمت قرآن
1. عظمت به لحاظ متكلم و گوينده
2. عظمت به لحاظ فرشته آورنده
3. عظمت به لحاظ پيامبر دريافت كننده
4. عظمت به لحاظ زمان نزول
5. عظمت به لحاظ مبين و شارح
6. عظمت ذاتي قرآن
وجود مثالي،‌ عقلي و فراعقلي قرآن
مهيمن بودن قرآن بر كتاب هاي آسماني
سرّ جاودانگي و جهاني بودن قرآن
اعجاز قرآن
معنا شناسي اعجاز
جاودانگي اعجاز قرآن
افق هاي اعجاز قرآن
1. اعجاز به لحاظ گستره ي علمي و معرفتي
2. اعجاز به لحاظ معارف توحيدي
3. اعجاز به لحاظ آورنده
4. اعجاز به لحاظ عرفان
5. اعجاز به لحاظ ظاهر انيق و باطن عميق
6. اعجاز به لحاظ اخبار غيبي
تحريف ناپذيري قرآن
فصل سوم: تلاوت، تدبر، و فهم قرآن
طرح مسأله
تلاوت قرآن
1. اهميت تلاوت قرآن
2. آثار و بركات تلاوت قرآن
3. تلاوت قرآن در جواني
4. تلاوت سوره حشر
5. فايده تلاوت بدون درك معنا
6. آداب تلاوت قرآن
تدبر در قرآن
درك و فهم قرآن
1. فهم پذيري قرآن
2. شرايط فهم قرآن
3. مراتب فهم قرآن
4. موانع فهم قرآن
الف) خودبزرگ بيني
ب) جمود بر گفته ديگران
ج) دنيا زدگي
د) زنگار معصيت
5. راهكارهاي فهم قرآن
الف) زبان شناسي قرآن
ب) معناشناسي تفسير
ج) روش هاي تفسيري و ميزان كارآمدي آن ها
د) تأويل و شرايط دسترسي به آن
هـ) تفسير به رأي و پيامدهاي آن
6. حروف مقطعه با كلمات اسرارآميز
7. سر وجود آيات متشابه در قرآن
8. نيم نگاهي به هر منوتيك
فصل چهارم: قلمرو قرآن در ساحات زندگي
طرح مسأله
بازگشت به قرآن
قرآن و عزت اسلامي
قرآن و انسجام اسلامي
قرآن و عدالت
قرآن و تعليم و تربيت
قرآن و خانواده
1. ازدواج
2. تربيت فرزند
3. تكريم والدين
اهتمام قرآن به زن
1. احياي شخصيت زن
2. الگو بودن و كرامت زن
3. فلسفه حجاب
قرآن و جوانان
قرآن و شبهات نو ظهور
1. پلوراليسم ديني
2. اقلي انگاشتن دين
3. جدايي ديانت و سياست
قرآن و آينده جهان
كتاب نامه

موارد بیشتر arrow down icon