قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

سیر سالک 3 جلدی

نویسنده: آیت الله محمد روزبهانی

خلاصه کتاب

مجموعه ي سه جلدي سير سالك كه در موضوع آداب طريقت و عرفان و سير و سلوك به قلم آيت الله محمد روزبهاني است كه براي علاقه مندان به سير و سلوك آماده و عرضه شده است. مطالب مجموعه به شرح زير مي باشد. جلد اول: بدايات ، ابواب و معاملات جلد دوم: شامل سه بخش : اخلاق، اصول و اوديه جلد سوم: شامل چهاربخش: احوال، ولايات، حقايق و نهايات كه هر كدام از بخش هاي مذكور شامل ده منزل است كه به طور مفصل هر كدام آورده شده است.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160پيش گفتار
حركت انسان
خلقت بشر
عالم نفوس
نفس مطمئنه
سير الي الله
اصول دين يكي است
تعداد منازل
نمائي از منازل
بخش اول: بدايات
بدايات
منزل يقظه
قرآن كريم و يقظه
درجات يقظه
يقظه و ملاحظه ي نعمت هاي الهي
يقظه و بررسي گناهان خود و خطر آن ها
يقظه و علت يابي گناه
منزل توبه
قرآن كريم و توبه
حقايق توبه
اسرار حقيقت توبه
روايات و توبه
چند نمونه از صحيفه ي سجاديه
لطايف اسرار توبه
درجات توبه
توبه ي عام
توبه ي خاص
توبه ي اخص
منزل محاسبه
قرآن كريم و محاسبه
اركان محاسبه
محاسبه بين نعمت خدا و گناه انسان
محاسبه بين آن چه از خدا و آن چه از سالك است
محاسبه بين طاعت و اعمال خوب و بد خود
منزل انابه
قرآن كريم و انابه
درجات انابه
بازگشت بسوي خدا در اصلاح عمل
بازگشت بسوي خدا در وفاي به عهد
بازگشت بسوي خدا از جهت حال
منزل تفكر
قرآن كريم و تفكر
روايات و تفكر
انواع تفكر
تفكر در خدا
تفكر در خلق
تفكر در نفس
منزل تذكر
قرآن كريم و تذكر
پايه هاي تذكر
موعظه پذير باشد
عبرت پذير باشد
ثمره ي تفكر را بچيند
منزل اعتصام
قرآن كريم و اعتصام
درجات اعتصام
اعتصام عامه
اعتصام خاصه
اعتصام اخص
منزل فرار
قرآن كريم و فرار
درجات فرار
فرار عامه
فرار خاصه
فرار اخص
منزل رياضت
قرآن كريم و رياضت
درجات رياضت
رياضت عامه
رياضت خاصه
رياضت اخص
منزل سماع
قرآن كريم و سماع
درجات سماع
سماع عام
سماع خاص
سماع خاص تر
بخش دوم: ابواب
ابواب
منزل حزن
قرآن كريم و حزن
درجات حزن
حزن عام
حزن اهل اراده
حزن براي پيش آمدها
منزل خوف
قرآن كريم و خوف
درجات خوف
خوف از عقوبت و كيفر
خوف از مكر الهي
هيبت جلال الهي
منزل اشفاق
قرآن كريم و اشفاق
درجات اشفاق
اشفاق بر نفس، عمل و خلق
اشفاق بر وقت، قلب و يقين
اشفاق بر حفظ از عجب، دشمني و بطالت
منزل خشوع
قرآن كريم و خشوع
درجات خشوع
خشوع تذلل، انقياد و انحطاط
خشوع مراقبت، رؤيت و نسيم
خشوع حفظ حرمت، تصفيه وقت و تجريد
منزل اخبات
قرآن كريم و اخبات
درجات اخبات
اخبات عصمت
اخبات قدرت
اخبات استقرار
منزل زهد
قرآن كريم و زهد
درجات زهد
زهد در شبه
زهد در زيادي
زهد در زهد
منزل ورع
اصل ورع
قرآن كريم و ورع
درجات ورع
اجتناب از قبايح شرعي
اجتناب از مباحات
اجتناب از تفرقه
منزل رجا
قرآن كريم و رجا
درجات رجا
رجا عامل تلاش
رجاي اهل رياضت
رجاي اهل دل
منزل تبتل
قرآن كريم و تبتل
روايات و تبتل
درتجات تبتل
انقطاع از خارج
انقطاع از نفس
انقطاع از قطع و وصل
منزل رغبت
قرآن كريم و رغبت
روايات و رغبت
درجات رغبت
رغبت اهل خبر
رغبت اهل حال
رغبت اهل شهود
بخش سوم: معاملات
معاملات
منزل رعايت
قرآن كريم و رعايت
درجات رعايت
رعايت اعمال
رعايت احوال
رعايت اوقات
منزل مراقبت
قرآن كريم و مراقبت
درجات مراقبت
مراقبت حق در سفر به سوي حق يا مراقبت نفسي
مراقبت نظر حق به سوي سالك يا مراقبت قلبي
مراقبت حقي و شهودي
منزل حرمت
قرآن كريم و حرمت
درجات حرمت
امر و نهي خداي تعالي را بزرگ ديدن
كتاب و سنت را به ظاهرشان پذيرفتن
صيانت، انبساط، سرور و شهود
منزل اخلاص
قرآن كريم و اخلاص
روايات و اخلاص
درجات اخلاص
خلاصي از ديدن عمل
عمل را خالص از فضل خدا ديدن
اخلاص عمل به خلاصي از عمل
منزل تهذيب
قرآن كريم و تهذيب
محاجه ي ابراهيم عليه السلام با آزر
نسبت آزر با حضرت ابراهيم عليه السلام
درجات تهذيب
تهذيب خدمت
تهذيب حال
تهذيب قصد
منزل استقامت
قرآن كريم و استقامت
درجات استقامت
استقامت در حد توان
استقامت احوال
استقامت بر ترك استقامت
منزل توكل
قرآن كريم و توكل
درجات توكل
توكل به همراه طلب
توكل به همراه ترك طلب
توكل به همراه شناخت توكل
منزل تفويض
قرآن كريم و تفويض
مؤمن آل فرعون
درجات تفويض
تفويض و دانستن همه چيز را از خدا
تفويض و مشاهده ي اضطرار سالك
تفويض و مشاهده ي انفرادي
منزل ثقه
قرآن كريم و ثقه
درجات ثقه
ثقه و يأس از مقاومت
ثقه و ايمني از هر چيز
ثقه و مشاهده ي از ليت حضرت حق مبين
منزل تسليم
قرآن كريم و تسليم
درجات تسليم
تسليم و اطاعت كامل
تسليم و ترك ظاهر به خاطر باطن
تسليم و نديدن تسليم
فهرست آيات قرآن كريم
فهرست روايات شريفه
كتابنامه
پيش گفتار
بخش چهارم: اخلاق
اخلاق
منزل صبر
انواع صببر
اقسام صبر
قرآن كريم و صبر
روايات و صبر
درجات صبر
صبر در مقابل معصيت
صبر در مقابل طاعت
صبر در مقابل بلا
اقسام نهايي صبر
منزل رضا
قرآن كريم و رضا
روايات و رضا
درجات رضا
رضاي به خدا
رضاي از خدا
رضاي به رضاي خدا
منزل شكر
اقسام شكر
شكر خدا
قرآن كريم و شكر
روايات و شكر
درجات شكر
شكر بر خوبي ها
شكر بر ناگواري ها
شكر بر ديدن منعم
منزل حيا
قرآن كريم و حيا
درجات حيا
حياي نشأت يافته علم بنده
حياي نشأت يافته از علم قرب
حياي نشأت يافته از شهود تجلي الهي
منزل صدق
قرآن كريم و صدق
روايات و صدق
درجات صدق
راستي در نيت
راستي در عمل
راستي در شناخت راستي
منزل ايثار
قرآن كريم و ايثار
درجات ايثار
مقدم داشتن مردم بر خود
مقدم نمودن خشنودي خدا بر خشنودي غير خدا
ايثار به ترك ايثار
منزل خلق
قرآن كريم و خلق
روايات و خلق
درجات خلق
شناخت مقام و منزلت مردم
خلق و خو را با خدا نيكو كردن
صاف كردن خلق و متخلق شدن به اخلاق الهي
منزل تواضع
قرآن كريم و تواضع
روايات و تواضع
درجات تواضع
تواضع در برابر دين مقدس
تواضع در برابر مؤمنين
تواضع در برابر خداوند متعال
منزل فتوت
قرآن كريم و فتوت
درجات فتوت
فتوت و ترك دشمني با مردم
فتوت و اكرام اذيت كار خود
فتوت و ترك مطالبه از خالق و مخلوق
منزل انبساط
قرآن كريم و انبساط
درجات انبساط
انبساط به خلق
انبساط با خالق
انبساط به ترك انبساط
بخش پنجم: اصول
اصول
منزل قصد
قرآن كريم و قصد
درجات قصد
تصميم جدي نسبت به كاري گرفتن
سببي را غير از خدا نديدن
تسليم شريعت مقدسه شدن
منزل عزم
قرآن كريم و عزم
درجات عزم
اقتضاي حل ترك علم
غرق شدن در پرتو انوار مشاهده
شناخت عيب عزم
منزل اراده
قرآن كريم و اراده
درجات اراده
بريدن از عادت ها و رسيدن به علم
بريدن از غير خدا و رسيدن به حال
بريدن از خود و اراده خود و رسيدن به استقامت
منزل ادب
مراتب ادب
قرآن كريم و ادب
درجات ادب
تساوي بين خوف و رجاء
علت خوف و رجاء
شناخت ادب و ترك آن
منزل يقين
قرآن كريم و يقين
روايات و يقين
درجات يقين
علم اليقين
عين اليقين
حق اليقين
منزل انس
قرآن كريم و انس
درجات انس
انس به شواهد
انس به جمال حق به سبب نور كشف
فناي سالك در شهود حق
منزل ذكر
قرآن كريم و ذكر
درجات ذكر
ذكر جلي
مقامات ذكر جلي
مقام دعا
قرآن و دعا
سنت و دعا
اجابت دعا
زمان و مكان و خصوصيات دعا
نمونه ي دعا
مراتب دعا
برداشت هاي گوناگون
مقام ثنا
مقام رعاء
ذكر خفي
ذكر حقيقي
منزل فقر
قرآن كريم و فقر
درجات فقر
فقر زهاد
فقر وجودي
فقر صوفيّه
منزل غنا
قرآن كريم و غنا
درجات غنا
غناي قلب
غناي نفس
غنا به غناي حق
منزل مراد
قرآن كريم و مراد
درجات مراد
مراد استشراف
مراد اشراف
مراد شرف
بخش ششم: اوديه
اوديه
منزل احسان
قرآن كريم و احسان
درجات احسان
احسان در قصد
احسان در احوال
احسان در وقت
منزل علم
قرآن كريم و علم
روايات و علم
درجات علم
علم جلي
علم اجلي
علم لدني
منزل حكمت
قرآن كريم و حكمت
درجات حكمت
حكمت رساندن حق
حكمت رؤيت حق
حكمت غاية الغايات
منزل بصيرت
قرآن كريم و بصيرت
درجات بصيرت
علم بصيرت
ديدن با نور بصيرت
رويش فراست از بصيرت
منزل فراست
قرآن كريم و فراست
درجات فراست
فراست ناگهاني
فراست كرامتي
فراست سرّي
منزل تعظيم
قرآن كريم و تعظيم
درجات تعظيم
تعظيم حكمت تشريع
تعظيم حكمت تكوين
تعظيم حق متعال
منزل الهام
قرآن و الهام
درجات الهام
الهام وحيي
الهام عيني
الهام ربوبي
منزل سكينه
قرآن كريم و سكينه
درجات سكينه
سكينه ي خشوع
سكينه ي فتوت
سكينه ي اصل
منزل طمأنينه
قرآن كريم و طمأنينه
درجات تمأنينه
طمأنينه ي قلب
طمأنينه ي روح
طمأنينه ي شهود
منزل همت
قرآن كريم و همت
درجات همت
همت زهدي
همت عالي
همت اعلي
فهرست آيات قرآن كريم
فهرست روايات شريفه
كتابنامه
پيش گفتار
بخش هفتم: احوال
احوال
منزل محبت
قرآن كريم و محبت
درجات محبت
محبت قطع وسواسي
محبت صفاتي
محبت ذاتي
منزل غيرت
قرآن كريم و غيرت
درجات غيرت
غيرت عابد
غيرت مريد
غيرت عارف
منزل شوق
قرآن كريم و شوق
درجات شوق
شوق عابد
شوق مريد
شوق لقاء الله
منزل قلق
قرآن كريم و قلق
درجات قلق
قلقي است كه عامل خلق تنگي است
قلقي است كه عامل پيكار با عقل است
قلقي است كه عامل بي رحمي است
منزل عطش
قرآن كريم و عطش
درجات عطش
عطش مريد
عطش مراد
منزل وجد
قرآن كريم و وجد
درجات وجد
وجد حسي
وجد روحي
وجد خلاصي
منزل دهشت
قرآن كريم و دهشت
درجات دهشت
دهشت مريد
دهشت سالك
دهشت محب
منزل هيمان
قرآن كريم و هيمان
درجات هيمان
هيمان برق لطف الهي
هيمان تلاطم درياي عمل
هيمان فناي عبد به بقاي حق
منزل برق
قرآن كريم و برق
درجات برق
برق وعده
برق وعيد
برق لطفي
منزل ذوق
قرآن كريم و ذوق
درجات ذوق
ذوق تصديق
ذوق مريد
ذوق انقطاع
بخش هشتم: ولايات
ولايات
منزل لحظ
قرآن كريم و لحظ
درجات لحظ
لحظ فضل سابق
لحظ نور كشف
لباس تولّي
لحظ عين جمع
منزل وقت
قرآن كريم و وقت
معاني وقت
وقت وجد صادق
وقت تردد سالك بين تمكّن و تلوّن
وقت حق تعالي
منزل صفا
قرآن كريم و صفا
درجات صفا
صفاي علم
صفاي حال
صفاي اتصال
منزل سرور
قرآن كريم و سرور
درجات سرور
سرور ذوق
سرور شهود
سرور سماع الاجابة
منزل سرّ
قرآن كريم و سرّ
درجات سرّ
سرّ اخفيا
سرّ وصول
سرّ سرّ
منزل نفس
قرآن كريم و نفس
درجات نفس
نفس اول
نفس دوم
نفس سوم
منزل غربت
قرآن كريم و غربت
درجات غربت
غربت از وطن
غربت حال
غربت همت
منزل غرق
قرآن كريم و غرق
درجات غرق
غرق شدن علم در حال
غرق شدن اشاره در كشف
غرق شدن شواهد در جمع
منزل غيبت
قرآن كريم و غيبت
درجات غيبت
غيبت مريد
غيبت سالك
غيبت عارف
منزل تمكّن
قرآن كريم و تمكن
سند صبر علي
درجات تمكن
تمكن مريد
تمكن سالك
تمكن عارف
بخش نهم: حقايق
حقايق
منزل مكاشفه
قرآن كريم و مكاشفه
وحي
درجات مكاشفه
مكاشفه ي تحقيق
مكاشفه ي قاصد
مكاشفه ي عين
منزل مشاهده
قرآن كريم و مشاهده
درجات مشاهده
مشاهده ي معرفت
مشاهده ي معاينه
مشاهده ي جمع
منزل معاينه
قرآن كريم و معاينه
درجات معاينه
معاينه ي چشم سر
معاينه ي چشم دل
معاينه چشم روح
منزل حيات
قرآن كريم و حيات
درجات حيات
حيات علم
حيات جمع
حيات وجود
منزل قبض
قرآن كريم و قبض
درجات برگزيدگان
برگزيدگان گمنام
برگزيدگان مردمي
برگزيدگان اولياي باطن
منزل بسط
قرآن كريم و بسط
درجات بسط و منبسطون
منبسطون رحمت
منبسطون قوت
منبسطون هدايت
منزل سكر
قرآن كريم و سكر
درجات سكر و علاماتش
تنگي از پرداختن به خبر
فرو رفتن در عمق و منتهاي درياي شوق
غرق شدن در درياي سرور و لذت
منزل صحو
قرآن كريم و صحو
سالك در رابطه با سكر و صحو و درجات آن ها
منزل اتصال
قرآن كريم و اتصال
درجات اتصال
اتصال اعتصام
اتصال شهود
اتصال وجود
منزل انفصال
قرآن كريم و انفصال
درجات انفصال
انفصال از دنيا و آخرت
انفصال از ديدن انفصال
انفصال از انفصال
بخش دهم: نهايات
بخش نهايات
منزل معرفت
قرآن كريم و معرفت
روايات و معرفت
درجات معرفت
معرفت صفات
معرفت قرب نوافل
معرفت قرب فرائض
منزل فنا
قرآن كريم و فنا
نگاه ديگر به معنا و مورد فنا
مراتب فنا
درجات فنا
فناي معرفت
فناي شهود
فناي از فنا
منزل بقا
قرآن كريم و بقا
درجات بقا
بقاي معلوم
بقاي مشهود
بقاي ازلي
منزل تحقيق
قرآن كريم و تحقيق
درجات تحقيق
تحقيق من الله
تحقيق بالله
تحقيق في الله
منزل تلبيس
قرآن كريم و تلبيس
درجات تلبيس
تلبيس حق و اهل حجاب
تلبيس اهل غيرت
تلبيس اهل تمكن
منزل وجود
قرآن كريم و وجود
درجات وجود
وجود علم لدني
وجود حق تعالي
وجود وجود حضرت حق متعال
منزل تجريد
قرآن كريم و تجريد
درجات تجريد
تجريد از اكتسابيات
تجريد از علم
تجريد از تجريد
منزل تفريد
قرآن كريم و تفريد
درجات تفريد
تفريد الي الحق
تفريد بالحق
تفريد عن الحق
منزل جمع
قرآن كريم و جمع
درجات جمع
جمع علم
جمع وجود
جمع عين
منزل توحيد
مراتب توحيد
قرآن كريم و توحيد
مراحل توحيد
مقامات توحيد
توحيد فعلي
توحيد صفاتي
توحيد ذاتي
منازل محبين
منازل محبوبين
مقام تنزيل ذات
فهرست آيات قرآن كريم
فهرست روايات شريفه
كتابنامه

موارد بیشتر arrow down icon