قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

خسرو و شیرین

نویسنده: نظامي گنجوي

خلاصه کتاب

ابو محمد الياس بن يوسف نظامي گنجه اي استاد بزرگ در داستان سرايي و يكي از ستون هاي استوار شعر پارسي است. وي علاوه بر پنچ گنج يا خمسه (مخزن الاسرار، خسرو و شيرين، ليلي و مجنون، هفت پيكر، اسكندرنامه) ديواني از قصيده ها و غزل ها نيز داشته كه اكنون قسمتي از آن در دست است. نظامي بي شك از استادان شعر پارسي و از شاعراني است كه توانست با ايجاد يا تكميل سبك و روش خاصي توفيق يابد. اگر چه داستان سرايي در زبان پارسي پيش از او شروع شده و سابقه داشته است ليكن تنها شاعري كه تا پايان قرن ششم توانست اين نوع شعر را در زبان پارسي به حد اعلاي تكامل برساند نظامي مي باشد.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160زندگينامه
بخش 1 ـ سرآغاز
بخش 2 ـ در توحيد باري
بخش 3 ـ در استدلال نظر و توفيق شناخت
بخش 4 ـ آمرزش خواستن
بخش 5 ـ در نعت رسول اكرم صلي الله عليه و آله
بخش 6 ـ در سابقه نظم كتاب
بخش 7 ـ در ستايش طغرل ارسلان
بخش 8 ـ ستايش اتابك اعظم شمس الدين ابوجعفر محمد بن ايلدگز
بخش 9 ـ خطاب زمين بوس
بخش 10 ـ در مدح شاه مظفرالدين قزل ارسلان
بخش 11 ـ در پژوهش اين كتاب
بخش 12 ـ سخني چند در عشق
بخش 13 ـ عذر انگيزي در نظم كتاب
بخش 14 ـ آغاز داستان خسرو و شيرين
بخش 15 ـ عشرت خسرو در مرغزار و سياست هرمز
بخش 16 ـ شفيع انگيختن خسرو پيران را پيش پدر
بخش 17 ـ به خواب ديدن خسرو نياي خويش انوشيروان را
بخش 18 ـ حكايت كردن شاپور از شيرين و شبديز
بخش 19 ـ رفتن شاپور در ارمن به طلب شيرين
بخش 20 ـ نمودن شاپور صورت خسرو را بار اول
بخش 21 ـ نمودن شاپور صورت خسرو را بار دوم
بخش 22 ـ نمودن شاپور صورت خسرو را بار سوم
بخش 23 ـ پيدا شدن شاپور
بخش 24 ـ گريختن شيرين از نزد مهين بانو به مداين
بخش 25 ـ ديدن خسرو شيرين را در چشمه سار
بخش 26 ـ رسيدن شيرين به مشگوي خسرو در مداين
بخش 27 ـ ترتيب كردن كوشك براي شيرين
بخش 28 ـ رسيدن خسرو به ارمن نزد مهين بانو
بخش 29 ـ مجلس بزم خسرو و باز آمدن شاپور
بخش 30 ـ رفتن شاپور ديگر بار به طلب شيرين
بخش 31 ـ آگاهي خسرو از مرگ پدر
بخش 32 ـ بر تخت نشستن خسرو بجاي پدر
بخش 33 ـ باز آوردن شاپور شيرين را پيش مهين بانو
بخش 34 ـ گريختن خسرو از بهرام چوبين
بخش 35 ـ بهم رسيدن خسرو و شيرين در شكارگاه
بخش 36 ـ اندرز و سوگند دادن مهين بانو شيرين را
بخش 37 ـ صفت بهار و عيش خسرو و شيرين
بخش 38 ـ شير كشتن خسرو در بزمگاه
بخش 39 ـ افسانه گفتن خسرو و شيرين و شاپور دختران
بخش 40 ـ افسانه سرائي ده دختر
بخش 41 ـ مراد طلبيدن خسرو از شيرين و مانع شدن او
بخش 42 ـ به خشم رفتن خسرو از پيش شيرين و رفتن به روم و پيوند او با مريم
بخش 43 ـ جنگ خسرو با بهرام و گريختن بهرام
بخش 44 ـ بر تخت نشستن خسرو به مدائن بار دوم
بخش 45 ـ ناليدن شيرين در جدائي خسرو
بخش 46 ـ وصيت كردن مهين بانو شيرين را
بخش 47 ـ نشستن شيرين به پادشاهي بر جاي مهين بانو
بخش 48 ـ آگهي خسرو از مرگ بهرام چوبين
بخش 49 ـ بزم آرائي خسرو
بخش 50 ـ سي لحن باربد
بخش 51 ـ شفاعت كردن خسرو پيش مريم از شيرين
بخش 52 ـ فرستادن خسرو شاپور را به طلب شيرين
بخش 53 ـ آغاز عشق فرهاد
بخش 54 ـ زاري كردن فرهاد از عشق شيرين
بخش 55 ـ آگاهي يافتن خسرو از عشق فرهاد
بخش 56 ـ راي زدن خسرو در كار فرهاد
بخش 57 ـ مناظره خسرو با فرهاد
بخش 58 ـ كوه كندن فرهاد و زاري او
بخش 59 ـ رفتن شيرين به كوه بيستون و سقط شدن اسب وي
بخش 60 ـ آگاهي خسرو از رفتن شيرين نزد فرهاد و كشتن فرهاد به مكر
بخش 61 ـ تعزيت نامه خسرو به شيرين به افسوس
بخش 62 ـ مردن مريم و تعزيت نامه شيرين به خسرو از راه باد افراه
بخش 63 ـ رسيدن نامه شيرين به خسرو
بخش 64 ـ صفت داد و دهش خسرو
بخش 65 ـ شنيدن خسرو اوصاف شكر اسپهاني را
بخش 66 ـ تنها ماندن شيرين و زاري كردن وي
بخش 67 ـ رفتن خسرو سوي قصر شيرين به بهانه شكار
بخش 68 ـ ديدن خسرو شيرين را و سخن گفتن با شيرين
بخش 69 ـ پاسخ دادن شيرين خسرو را
بخش 70 ـ پاسخ دادن خسرو شيرين را
بخش 71 ـ پاسخ دادن شيرين خسرو را
بخش 72 ـ پاسخ خسرو شيرين را
بخش 73 ـ پاسخ دادن شيرين به خسرو
بخش 74 ـ پاسخ دادن خسرو شيرين را
بخش 75 ـ پاسخ دادن شيرين خسرو را
بخش 76 ـ پاسخ خسرو شيرين را
بخش 77 ـ پاسخ دادن شيرين خسرو را
بخش 78 ـ بازگشتن خسرو از قصر شيرين
بخش 79 ـ پشيمان شدن شيرين از رفتن خسرو
بخش 80 ـ غزل گفتن نكيسا از زبان شيرين
بخش 81 ـ سرود گفتن باربد از زبان خسرو
بخش 82 ـ سرود گفتن نكيسا از زبان شيرين
بخش 83 ـ سرود گفتن باربد از زبان خسرو
بخش 84 ـ سرود گفتن نكيسا از زبان شيرين
بخش 85 ـ غزل گفتن باربد از زبان خسرو
بخش 86 ـ سرود گفتن نيكسا از زبان شيرين
بخش 87 ـ سرود گفتن باربد از زبان خسرو
بخش 88 ـ بيرون آمدن شيرين از خرگاه
بخش 89 ـ آوردن خسرو شيرين را از قصر به مدائن
بخش 90 ـ زفاف خسرو شيرين
بخش 91 ـ اندرز شيرين خسرو را در داد و دانش
بخش 92 ـ سوال و جواب خسرو بزرگ اميد
بخش93 ـ اولين جنبش
بخش 94 ـ چگونگي فلك
بخش 95 ـ اجرام كواكب
بخش 96 ـ مبداء و معاد
بخش 97 ـ گذشتن از جهان
بخش 98 ـ در بقاي جان
بخش 99 ـ در چگونگي ديدار كالبد در خواب
بخش 100 ـ در ياد كردن دوره زندگي پس از مرگ
بخش 101 ـ چگونگي زمين و هوا
بخش 102 ـ در پاس تندرستي از راه اعتدال
بخش 103 ـ چگونگي رفتن جان از جسم
بخش 104 ـ تمثيل موبد اول
بخش 105 ـ تمثيل موبد دوم
بخش 106 ـ تمثيل موبد سوم
بخش 107 ـ تمثيل موبد چهارم
بخش 108 ـ در نبوت پيغمبر اكرم
بخش 110 ـ حكمت و اندرز سرائي حكيم نظامي
بخش 111 ـ صفت شيرويه و انجام كار خسرو
بخش 112 ـ كشتن شيرويه خسرو را
بخش 113 ـ جان دادن شيرين در دخمه خسرو
بخش 114 ـ نتيجه افسانه خسرو و شيرين
بخش 115 ـ در نصيحت فرزند خود محمد گويد
بخش 116 ـ در خواب ديدن خسرو پيغمبر اكرم را
بخش 117 ـ نامه نبشتن پيغمبر به خسرو
بخش 118 ـ معراج پيغمبر
بخش 119 ـ اندرز و ختم كتاب
بخش 120 ـ طلب كردن طغرل شاه حكيم نظامي را
بخش 121 ـ تأسف بر مرگ شمس الدين محمد جهان پهلوان

موارد بیشتر arrow down icon