قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

تفسير نسيم حيات جزء 24

نویسنده: بهرامپور ابوالفضل

خلاصه کتاب

مجموعه ي تفسيري حاضر به نام تفسير حيات آماده و ارائه شده است، نسيم حيات در قطع كوچك رقعي و جزء جزء پيش مي رود تا به عنوان تفسير همراه و قابل حمل در سفرها با محل كار باشد. كم حجم بودن اين تفسير به اين معنا نيست كه از شرح ضروري مطالب قرآن صرف نظر شده، بلكه آنچه مربوط به هدايت انسان است شرح گرديده و حتي نكته هاي علمي كه در آن مطرح شده همه به خاطر پيام هاي هدايتي بوده است و در ارائه مطالب از تفاسير مأخذ مختلفي استفاده گرديده كه از جمله تفسير الميزان، مجمع البيان، الكاشف، آثار شهيد مطهري، تفسير فخررازي ، كشاف، تفسير محي الدين عربي، مفردات راغب اصفهاني، نثر طوبي، اصول كافي، وسائل الشيعه، آداب الصلاة امام خميني و... مي توان نام برد. اينك كتاب حاضر جلد 24 از مجموعه ي تفسير، نسيم حيات است كه براي تفسير جزء24 قرآن كريم، آماده و ارائه شده است.


قیمت پشت جلد: 66000 ریال
قیمت برای شما: 59,400 ریال 10 درصد تخفیف
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160مقدمه
لعلّ در قرآن
تدبر و جواب
زمر / 32ـ37
منكران سخن صدق بدترين افرادند
گروه دوم مصدقان صدق و حق اند
اين آيه برنامه امروزي استكبار را مي گويد
زمر / 38ـ40
غير خدا نمي تواند حل مشكل كند
زمر / 41ـ44
تفسير حقيقي مرگ و خواب
خواب چه حادثه اي است؟
مرگ مؤمن به آساين خواب است
زمر / 45ـ48
آنها به توحيد حساسيت منفي داشتند
زمر / 49ـ52
فاعل اوتيت چيست؟
زمر / 53ـ59
چگونه قبول كنيم كه خدا همه گناهان را مي بخشد؟
آيه اميدواري
زمر / 60ـ64
زمر / 65ـ68
اعمال مشرك بر باد است
قدر و منزلت خدا
نفخ صور و دو نتيجه متضاد
زمر / 69ـ72
در آن روز زمين به نور پرورگارش روشن مي شود
گواهان قيامت چه كساني هستند؟
گروه گروه وارد جهنم مي شوند
زمر / 73ـ75
معرفي سوره غافر
غافر / 1ـ6
مجادله به چه معناست
غافر / 7ـ9
استغفار حاملان عرش براي مؤمنان
غافر / 10ـ15
كافران و گناهكاران دشمن خود هستند
دوبار مرگ و دوبار حيات و عالم برزخ
همگان درخواست بازگشت به دنيا مي كنند
غافر / 16ـ20
روز تلاقي، روز افشاگري است
چه كسي سؤال مي كند و چه كسي پاسخ مي دهد؟
روزي كه جان ها به گلوگاه برسد
غافر / 21ـ22
غافر / 23ـ27
انگيزه مشاوران از منع قتل موسي چه بود؟
غافر / 28ـ31
آيا داعي حق را مي كشند؟
مؤمن آل فرعون چه كسي بود؟
غافر / 32ـ35
همديگر را براي چه صدا مي زنند؟
با تقيه صحبت كردن مؤمن آل فرعون
غافر / 36ـ40
بي دين ها غالبا خل هستند
آيا او احمق بود و يا عوام فريبي مي كرد؟
غافر / 41ـ46
غافر / 47ـ50
مجادله ضعفا با مستكبران
هر كسي با قرين خود محشور مي شود
غافر / 51ـ56
ياري خدا با مؤمنان است
غافر / 57ـ61
سماوات مهم تر است
مرا بخوانيد تا اجابت كنم
رواياتي در شرايط دعا
موانع استجابت دعا
غافر / 62ـ66
چه كسي واجد اسم الله اكبر است؟
غافر / 67ـ74
مراحل آفرينش جنيني
ظرف وجودشان را از آتش پر مي كنند
غافر / 75ـ78
جمود فكري و حق ناپذيري آفت سعادت است
پيامبران الهي چند نفر بوده اند
غافر / 79ـ82
غافر / 83ـ85
چگونگي برخورد مخالفان با انبياي الهي
علم زدگي و پرستش بت هاي علوم
معرفي سوره فصّلت
فصّلت / 1ـ6
آيات قرآن واضح و روشن است
هميشه، كفارند كه بر قلب خود مهر مي زنند
اهميت زكات در اسلام
دوران آفرينش زمين و دوران خلقت آسمان
آسمان ها و زمين در چند دوره خلق شد
فصّلت / 13ـ16
از صاعقه آسماني بترسيد
استكبار جهاني و آمريكا همين سخن قوم عاد را تكرار مي كنند
فصّلت / 17ـ21
شورش اعضاي بدن عليه انسان
شاهدان روز قيامت
فصّلت / 22ـ25
وقتي كه افراد زشت خو بر انسان مسلط شوند
فصّلت / 26ـ29
جنجال كنيد تا صداي قرآن خاموش گردد
سر و صدا براي خاموش كردن قرآن
ترويج قرآن بهترين عمل و محدود كردن آن بدترين عمل
مجرمان در قيامت دنبال مسبب اصلي مي گردند
فصّلت / 30ـ35
چگونه فرشتگان به حمايت مؤمنان مي آيند؟
خوف و حزن چه تفاوتي دارند؟
بگوييد كدامين ولايت را پذيرفته اند تا بگويم چه خواهد شد
نعمت هاي مادي و مواهب معنوي، از هر دو مي خواهيم
خوش سخن تري از داعيان الهي نيست
مسلمان با شخصيت و مسلمان نماي بي كفايت
دفع بدي با نيكي هر كس را رام مي كند
آدمي بنده احسان و نيكي است
پيام آيه به رهبران، مربيان و والدين
فصّلت / 36ـ39
نصيحت هاي شيطاني
سجده اين آيه سجده واجب است
فصّلت / 40ـ43
تحريف كنندگان آيات خدا
فصّلت / 44ـ46
ظلاّم بسيار ظلم كننده