قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

مبادي فقه

نویسنده: كوخائي زاده كريم

خلاصه کتاب

فراگيري احكام ضروري اسلام، تكليف و مسئوليتي است كه هر مسلمان بايد بدان عمل نمايد. فقهاي بزرگ اسلام در زمان هاي مختلف تلاش نموده اند كه مسائل مختلف فقهي را از ميان آيات و روايات متعدد استخراج كرده و هر كدام را در باب مناسب خود قرار داده و تنظيم و تقديم نمايند. نوشتاري كه در دست داريد در واقع درآمدي فشرده و نگرشي كوتاه، بر فقه غني و سيستم فقهي و حقوقي شيعه اثني عشري است، و همان طوري كه نامش پيداست، راه ورود به مباحث اصلي اين علم را هموار مي كند، تا دانشجويان با آشنا شدن با كليات و اصطلاحات اين علم، از متون كلاسيك سرشار از مطالب فقهي و حقوقي، بيش از پيش بهره گيرند و با فقه پوياي سنتي آشنا شوند.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160پيشگفتار
مقدمه
مطلب اول: تعريف لغوي و اصطلاحي مبادي
مطلب دوم: تمييز و تشخيص مبادي از مسائل
مطلب سوم: اقسام احكام و تعليمات اسلامي
بخش اول / مبادي عمومي فقه
فصل اول: تعريف فقه
تعريف حكم شرعي
اقسام حكم شرعي
الف ـ حكم تكليفي و اقسام پنج گانه آن
ب ـ حكم وضعي و انواع آن
ج ـ حكم واقعي و ظاهري
د ـ حكم مولوي و ارشادي
هـ ـ حكم تأسيسي و امضايي
فصل دوم: موضوع علم فقه
فصل سوم: هدف علم فقه
فصل چهارم: مرتبه علم فقه
فصل پنجم: تاريخچه ي فقه
1. دوره تشريع
دوره تفسير و تبيين
دوره محدثان
4. دوره آغاز اجتهاد
5. دوره كمال و اطلاق اجتهاد
6. عصر تقليد (مقلّده)
7. دوره نهضت مجدد مجتهدان و انفتاح باب اجتهاد
8. دوره پيدايش مذهب اخباريان
9. دوره جديد استنباط
10. دوره ژرف انديشي و دقت در استدلال و كاربرد همه جانبه ي فقه (عصر حاضر)
فصل ششم: روش نگارش فقه و تقسيم بندي ابواب آن
الف) عبادات
1. كتاب طهارت
2. كتاب صلات
3. كتاب زكات
4. كتاب خمس
5. كتاب صوم
6. كتاب اعتكاف
7. كتاب حج
8. كتاب عمره
9. كتاب جهاد
10. كتاب امر به معروف و نهي از منكر
ب) عقود
1. كتاب تجارت
2. كتاب رهن
3. كتاب مفلّس
4. كتاب حجر
5. كتاب ضمان
6. كتاب صلح
7. كتاب شركت
8. كتاب مضاربه
9. كتاب مزارعه و مساقات
10. كتاب وديعه
11. كتاب عاريه
12. كتاب اجاره
13. كتاب وكالت
14. كتاب وقوف و صدقات
15. كتاب سكني و حبس
16. كتاب هيات
17. كتاب سبق و رمايه
18. كتاب وصيّت
19. كتاب نكاح
ج) ايقاعات
1. كتاب طلاق
2. كتاب خلع و مبارات
3. كتاب ظهار
4. كتاب ايلاء
5. كتاب لعان
6. كتاب عتق
7. كتاب تدبير و مكاتبه و استيلاد
8. كتاب اقرار
9. كتاب جعاله
10. كتاب أيمان
11. كتاب نذر
د) احكام
1. كتاب صيد و ذباحه
2. كتاب اطعمه و اشربه
3. كتاب غصب
4. كتاب شفعه
5. كتاب احياء موات
6. كتاب لقطه
7. كتاب فرائض
8. كتاب قضا
9. كتاب شهادات
10. كتاب حدود و تعزيرات
11. كتاب قصاص
12. كتاب ديات
بخش دوم / مبادي خصوصي فقه
آشنايي با برخي از لغات و اصطلاحات فقهي
منابع