قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

يكصد ايده و راهكار ضروري براي طرح درس و آمادگي تدريس

نویسنده: آنتوني هاي نس مترجم: شاه احمدي سيد محمد رضا

خلاصه کتاب

معلمي، عليرغم عقيده برخي افراد، شغل آساني نيست. براي حرفه اي شدن و حرفه اي ماندن در اين شغل والا معلم ملزم است دائماً بخواند، بيانديشد، مشورت كند، بكار بندد، بازبيني كند، بسنجد و... يكي از مهمترين ملزومات حرفه اي بودن، برنامه ريزي، تدوين و اجراي طرح درس است. بعنوان عضوي از معلمان دلسوز ايران عزيز، پس از خواندن اين كتاب مفيد در زمينه طرح درس، تصميم گرفتم با ترجمه آن، استفاده از راهكارهاي عالي آنرا با همكارانم سهيم شوم. فارغ از اينكه رشته تخصصي شما چيست، چه موضوعي را و در چه مقطعي تدريس مي نماييد، ايده هاي اين كتاب حتما به كار شما مي آيد. اين كتاب را بخوانيد و گامي بيش در مسير حرفه اي شدن برداريد . ‍‍[مقدمه مترجم]


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160مقدمه
يادداشت مترجم
فصل اول: معرفي برنامه ريزي طرح درس
1. ارزش برنامه ريزي طرح درس
2. جايگاه برنامه ريزي در چرخه يادگيري
3. برنامه ريزي داريم، تا برنامه ريزي
4. برنامه ريزي خوب، وابسته به محيط خاص شماست
5. شيوه شخصي خودتان
6. طرح درس بلند مدت
7. برنامه كاري
فصل دوم: نيازها ـ مقاصد ـ اهداف
8. بررسي نيازها
9. اهداف كلي و اهداف خاص
10. ارزشيابي شاگردان از اهداف
11. فلسفه وجودي تعيين اهداف
12. خصوصيات اهداف
13. نوشتن اهداف يادگيري
14. تعيين اهداف گوناگون
15. محدوديت هاي اهداف يادگيري
فصل سوم: يادگيري
16. يادگيري رفتاري (از منظر رفتارگرايي)
17. يادگيري شناخت گرا
18. يادگيري با رويكرد گشتالت (كل نگر)
19. دانش و ادراك
20. دانش وسيع (اطلاعات عمومي)
21. مهارت، فن و روش
22. نگرش (طرز فكر)
23. قضاوت و تصميم گيري
24. جايگاه احساس و عاطفه در آموزش
25. برنامه ريزي يادگيري، مبتني بر نظريه ها
26. برنامه ريزي يادگيري عيني / مصداقي
27. برنامه ريزي يادگيري انديشمندانه
28. برنامه ريزي يادگيري فعاليتي
فصل چهارم دو مورد مهم: پيشرفت و تفكيك
29. برنامه ريزي پيشرفت از سطح فعلي يادگيري
30. برنامه ريزي پيشرفت در آينده
31. ارتباط ميان موضوعي
32. تفكيك
33. استفاده از اطلاعات ارزشيابي
34. نظريه برتر
35. مواد درسي تكميلي
فصل پنجم: نقش زبان
36. اهميت زبان
37. برنامه ريزي فعاليت هاي شنيداري
38. برنامه ريزي فعاليت هاي گفتاري
39. جايگاه تمرينات دو نفري
40. بحث در گروه هاي كوچك
41. بحث هاي (كل) كلاسي
42. برنامه ريزي مهارت خواندن
43. برنامه ريزي پيشرفت درك مطلب
44. ياد دهي بهره جويي از كل كتاب
45. برنامه ريزي مهارت نوشتن
46. آماده سازي الگو براي تكاليف نوشتن
47. چه كسي نوشته را مي خواند
48. تدريس راهكارهاي انسجام كلام
فصل ششم: (ملاحظات) آموزش
49. وضع ظاهري كلاس
50. تجزيه و تحليل مراحل تدريس
51. اهميت يك شروع خوب
52. ساختار يك جلسه درس موفق
53. راه ديگري براي ساختارمند كردن درس
54. چهار روش پيشبرد يك (جلسه) درس
55. روند تدريس مطالب و پيشرفت كلاس
56. برنامه ريزي تمرين در كلاس
57. برنامه ريزي تدريس
58. تدريس و استفاده از تخته
59. استفاده زياد از Power Point? نه!
60. راه آهن و امپراطوري و زمان باستان
61. سرمشق گيري (تقليد)
62. نكته هاي انحرافي
63. ارزش سوال پرسيدن
64. پرسش و پاسخ؟ يا تخته نويسي و تدريس؟
65. طبقه بندي فعاليت ها
66. فعاليت هاي امتيازدهي
67. منطق
68. تفكر جانبي (خلاق)
69. عبارت هاي ياد يار
70. شاگردان و تحقيق
71. بررسي كار شاگردان توسط خودشان
72. عوامل عدم توفيق يك (جلسه) درس
73. (گاهي) فقط كارتان را بكنيد
74. پركننده وقت هاي اضافي
75. اختصاص زمان براي تعيين تكليف منزل
76. تنوع در تكليف ها
77. همكاري با هميار معلم
فصل هفتم: سه مورد بسيار مهم
78. زمان بندي درست
79. تنظيم سرعت و حجم تدريس
80. انتظارات از شاگردان
فصل هشتم: بعد از تدريس
81. ثبت و ضبط روند اجراي برنامه
82. ارزشيابي برنامه (رويكرد دو مرحله اي)
83. ارزشيابي جامع
84. ارزشيابي كلي (اجمالي)
85. تجديد نظر
فصل نهم: منابع
86. استفاده درست (و نادرست) از كتب درسي
87. آماده سازي مواد درسي براي تدريس
88. تخمين درجه خوانايي متن
89. تهيه برگ سؤال
90. طرح درس تان را جلوي چشم داشته باشيد
91. فهرست كردن منابع
92. طرح درس در اينترنت
فصل دهم: طرح درس و پيشرفت شما: و حرف هاي آخر
93. خودآزمايي با استفاده از يافته هاي پژوهشي
94. طرح درس مبتني بر مشاهده و تحقيق
95. تأملي بر يادگيري خودتان
96. گاهي نعل وارونه بزنيد!
97. كتابهاي در مورد طرح درس، براي معلمان
98. طرح درس و پيشرفت شخصي خود شما
99. انتشار طرح درس هاي شما
100. طرح درس پيشرفته
ضميمه
منابع انگليسي