قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

حکومت دینی یا سکولار؟

نویسنده: غزنوي جواد

خلاصه کتاب

در پرتو و فروغ اصول و نصوص كلي و عام، و با استفاده از اصل و عنصر عقل و عقلانيت مي توان و مي شود دين و دنيا را با هميدگر جمع زد و صلح و آشتي داد، پديده ها و رخ دادهاي نوين زندگي را جذب دين و يا دفع از دين كرد، حكم تكليفي و وصفي آنان را روشن نمودن راه استقرار يك حكومت ديني جامع نگر و جهاني گرا را در بستر جوامع بشري باز و آزاد ساخت. در نوشتار حاضر كه با نام، حكومت ديني يا سكولار؟ ارائه شده، سعي و تلاش بر آن رفته است كه با يك سير و بررسي تاريخي و منطقي و تأمل در مقولاتي چون: قانون، قدرت، آزادي، دموكراسي، حكومت، سياست، مشروعيت، ... و زير ساخت هاي فلسفي و فكري آنان، قوت ها، توانايي ها، استعدادها و پتانسيل و ظرفيت هاي نظام هاي مختلف سياسي، حكومتي و عقيدتي و عمدتاً دو سيستم و جريان سياسي و حكومتي ديني و غير ديني، به بحث و نقد و سنجش گذاشته شود تا در پايان خواننده خود، به آساني پاسخ اين پرسش را در عرصه كلان فكري يابد، كه كدام يك؟


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160مقدمه
الف. وجود نصّ
ب. عدم حظر و منع
فصل اول: شناسايي زمينه هاي قانون، قدرت و حكومت
تعريف و ضرورت قانون و حكومت و ريشه هاي انساني آن
منشأ و پيشينه ي قانون و حكومت و ريشه هاي تاريخي آن
ضرورت بقا و استمرار قانون و قدرت در جوامع انساني
نيروهاي قانون و حكومت گريز، عوامل و انگيزه ها
1. ديكتاتورها
2. آنارشيست ها، فاشيست ها و ماركسيست ها
پارادوكس قانون گرايي و مشروعيّت مبارزه
1. انديشه ي تسليم گرايانه در برابر قانون و امر حكومت
نقدهاي وارد بر انديشه هاي استيلايي
2. جواز انقلاب در برابر حكومت و حاكمان غاصب و ستمگر
و امّا مكانيسم و چارچوب مبارزه با قدرت در فقه شيعه
3. نظريه سياسي قرار داد اجتماعي
4. نظريه تفكيك قوا
فصل دوم: بسترهاي اجرايي حكومت و قدرت
زمينه هاي طرح و اجراي قانون و قدرت (جامعه و انسان)
تربيت، حكومت و اخلاق فرد (= تأثيرها و تأثرها)
فصل سوم: چار چوب و مكانيسم قانون و قدرت
حدود و تعريف مقوله ها و مفاهيم كليدي سياسي
قانون و آزادي
قانون و قدرت
اهرم هاي كنترل و مهار قدرت در انديشه هاي سياسي
1. جان لاك، فيلسوف ليبرال
2. موريس دو ورژه
3. موريس دوورژه
4. موريس دوورژه
5. كارل پوپر
6. ژان ژاك روسو و لاك
7. ارسطو و منتسكيو
8. فلسفه سياسي اسلام، فيلسوفان و فقيهان مسلمان
فصل چهارم: اصول و مباني مشروعيّت يك حكومت
اهميت موضوع مشروعيّت در جهت كسب قدرت و مشاركت
الف. فلسفه سياسي ليبراليسم
1. آراي مردمي و رضايت عمومي
2. قانونيّت و قانون گرايي
3. دولت حداكثر رفاه و نظريه ي سودگرايان
4. كار آمدي هاي رژيم سياسي
5. رهبري كاريزمايي، فرهمندي و جاذبه
ب. فلسفه ي سياسي دين و شرع
1. نظريه ي حكومت مشاركتي و نظارتي
2. حكومت شورايي و مشورتي
3. دموكراسي اسلامي
4. دخالت دو طرفه با آراي عمومي
5. قراردادي بودن حكومت
ج. انديشه هاي سياسي تغليبي و استبدادي
فصل پنجم: قوانين و حكومت هاي برتر و برين
تقديس و تقدّس قانون و حكومت
رابطه ي دين و قانون و قدرت
اخلاق گرايي در قدرت و حكومت و سياست
فصل ششم: حكومت اسلامي در ضرورت و ماهيّت
حكومت اسلامي در ضرورت و ماهيّت
الف. حكومت اسلامي در ضرورت
1. برهان نظم اجتماعي و فرار از هرج و مرج
2. سيره ي پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله)
3. ضرورت اجراي حدود و حقوق اسلامي
4. مقدمه واجب، واجب است و مذاق شرع
5. نظام سياسي، پيش شرط نظام اسلامي
6. اولويّت حكم و حكومت خدايي، از راه قانون فضيلت
7. برهان وظيفه و مكلّفيّت انسان
8. وجوب اخذ عن النبّي يا ماجاء به النبّي (صلي الله عليه و آله)
9. ضرورت قضاوت در بين مردم براساس حكم خدا
10. حكم مخصوص خداوند است
11. عالمانه و عادلانه بودن قانون الهي
12. حكومت اسلامي براي ما
13. تدبير حكومتي (= سياسة الشرعيّة)
14. زوال دين بي دولت
15. دفاع از دار الاسلام
ب. حكومت اسلامي در ماهيّت
1. حكومت اسلامي، حكومت قانون است
2. حكومت اسلامي، ضد استبداد است
3. حكومت اسلامي، واجد شرايط، اجزاء، عناصر و مؤلّفه هاي دموكراسي است
4. حكومت اسلامي، براساس عدل و عدالت است
5. حكومت اسلامي مبتني بر اكثريت و نه اقليّت است
6. حكومت اسلامي مبتني بر جلب رضايت مردم و حكومت شوندگان است
7. حكومت اسلامي داراي ماهيّت سيّال، متغير، انعطاف پذير و متحوّل براساس نياز زمان و مكان است
8. حكومت اسلامي مبتني بر احقاق حق مردم است
9. حكومت اسلامي مبتني بر اقبال مردم است
10. حكومت اسلامي مبتني بر روابط و حقوق متقابل بين مردم و حاكم براساس بيعت و قرار داد است
رهبريت حكومت اسلامي و چالش ها و نزاع هاي موجود در آن
الف. دوره اوليّه شكل گيري
رهبري در اسلام (وقوع بحران)
ب. دوره هاي پساني، مياني و فعلي (حل بحران)
شرايط سخت گيرانه رهبريّت اسلامي
عوامل بازدارنده و نگهدارنده
چالش هاي شرايط و عدد انتخاب كنندگان و رأي دهندگان
رأي و انتخابات، حق يا تكليف؟
فصل هفتم: مدل هاي حكومتي و مدل مناسب براي ما
مدل حكومتي مناسب براي ما
الف. نظام سياسي سكولارولائيك
ب. دموكراسي ليبرالي و غربي
ج. دموكراسي اسلامي و عدالت گرا
د. اسلام گرايان و حكومت اسلامي
بررسي و ارزيابي نهايي

موارد بیشتر arrow down icon