ادبیات فارسی ادیان و مذاهب اصول دین و اعتقادات اهل بیت (ع) سبک زندگی قرآن کودک و نوجوان علوم و فنون حوزه علمیه احادیث | ادعیه | زیارت


خلاصه کتاب

توصيه و راهنمايي به آراستگي به زيور شرع از جمله معارف حقّة تشيّع بوده و هست ولي بايد در نظر داشت كه تشيّع مستحبات را بعد از انجام واجبات تجويز مي كند نه قبل از آن ها. اين مجموعه شامل روايات نقل شده از معصومين ـ عليهم السلام ـ در توصيه به بهترين زندگي ها و يا همان آيين زندگي است كه شامل چهارده باب و يك خاتمه است. در اين مجموعه تمام مستحبات وارده در خوردن، آشاميدن، خوابيدن، استحمام، سفر، معاشرت، تزويج،..... ذكر شده است.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160مقدمه
باب اوّل: در بيان آداب جامه و كفش پوشيدن
فصل اوّل: در فضيلت تجمّل و زينت كردن
فصل دوّم: در بيان جامه هايي كه پوشيدن آنها حرام است
فصل سوّم: در پوشيدن پنبه و كتان و پشم
فصل چهارم: در بيان رنگ هايي كه در جامه، سنّت يا مكروه است
فصل پنجم: در بعضي از آداب جامه پوشيدن
فصل ششم: در پوشيدن لباسي كه مخصوص زنان يا كافران است
فصل هفتم: در بيان عمّامه بستن
فصل هشتم: در بيان آداب زير جامه پوشيدن
فصل نهم: در آداب جامه نو بريدن و پوشيدن
فصل دهم: در ساير آداب جامه پوشيدن و كندن
فصل يازدهم: در بيان رنگ نعلين و موزه و كفش و ...
فصل دوازدهم: در آداب پوشيدن نعل و موزه و كفش
باب دوّم: در آداب حلي و زيور پوشيدن مردان و زنان و سرمه كشيدن و در آينه نظر كردن و خضاب كردن
فصل اوّل: در فضيلت انگشتري به دست كردن و آداب آن
فصل دوّم: در بيان آنچه انگشتر از آن سازند
فصل سوّم: در فضيلت عقيق
فصل چهارم: در فضيلت ياقوت و زبرجد و زمرّد
فصل پنجم: در فضيلت فيروزه و جزع يماني
فصل ششم: در فضيلت درّ نجف و بلور و حديد صيني و ساير نگينها
فصل هفتم: در بيان آنچه سزاوار است در نگين نقش كنند
فصل هشتم: در زيور طلا و نقره پوشيدن و به زنان و اطفال پوشانيدن
فصل نهم: در آداب سرمه كشيدن
فصل دهم: در آداب نظر به آينه كردن
فصل يازدهم: در فضيلت خضاب كردن مردان و زنان
فصل دوازدهم: در كيفيت خضاب و احكام آن
باب سوّم: در آداب خوردن و آشاميدن
فصل اوّل: در بيان ظرف هايي كه در خوردن و آشاميدن و ساير استعالات مي توان استعمال نمود و آنچه نهي از آن وارد شده است
فصل دوّم: در تجويز خوردن طعام هاي لذيذ و مذمّت حرص و افراط در آن
فصل سوّم: در بيان بعضي از آداب و اوقات طعام خوردن
فصل چهارم: در ساير آداب طعام خوردن
فصل پنجم: در بيان دعاي وقت طعام خوردن
فصل ششم: در آداب بعد از طعام
فصل هفتم: در فضيلت نان و سويق و گوشت و روغن و ساير آنچه از حيوانات حاصل مي شود و سركه و شيرينيها
فصل هشتم: در فوايد سبزي ها و ميوه ها و ساير مأكولات
فصل نهم: در فضيلت ضيافت مؤمنان و آداب آن
فصل دهم: در فضيلت خلال و آداب آن
فصل يازدهم: در فضيلت آب و انواع آن
فصل دوازدهم: در آداب آب خوردن
باب چهارم: در بيان فضيلت تزويج و آداب مجامعت و معاشرت زنان و كيفيّت تربيت فرزندان و معاشرت ايشان
فصل اوّل: در فضيلت تزويج كردن و نهي از رهبانيت
فصل دوّم: در اصناف زنان و صفات پسنديده و ناپسنديده ايشان
فصل سوّم: در آداب نكاح و اراده آن
فصل چهارم: در بيان آداب زفاف و مجامعت
فصل پنجم: در آداب نماز و دعا در شب زفاف و در وقت مقاربت زنان
فصل ششم: در بيان حق زن و شوهر بر يكديگر و احكام ايشان
فصل هفتم: در بيان دعاهاي طلب فرزند و فضيلت آن
فصل هشتم: در احكام ايام حمل و آداب روز ولادت و نام نهادن طفل
فصل نهم: در عقيقه كردن و سر تراشيدن و آداب هر يك
فصل دهم: در ختنه كردن پسران و دختران و سوراخ كردن گوش و ايشان و آداب هر يك
فصل يازدهم: در آداب شير دادن و تربيت كردن فرزندان و رعايت ايشان
فصل دوازدهم: در بيان حقّ پدر و مادر بر فرزند و وجوب رعايت حرمت ايشان
باب پنجم: در بيان آداب مسواك كردن و شانه كردن و ناخن و شارب گرفتن و سر تراشيدن و امثال آن
فصل اوّل: در بيان فضيلت مسواك كردن
فصل دوّم: در فضيلت سر تراشيدن و آداب آن
فصل سوّم: در آداب موي سر نگاهداشتن مردان و زنان
فصل چهارم: در فضيلت شارب گرفتن
فصل پنجم: در آداب ريش بلند كردن
فصل ششم: در بيان فضيلت موي سفيد و حكم كندن آن
فصل هفتم: در كندن موي بيني و بازي كردن با ريش
فصل هشتم: در فضيلت ناخن گرفتن
فصل نهم: در بيان آداب و اوقات ناخن گرفتن
فصل دهم: در دفن كردن مو و ناخن و ساير چيزها كه دفن بايد كرد
فصل يازدهم: در فضيلت شانه كردن موي سر و ريش
فصل دوازدهم: در آداب و اوقات شانه كردن و انواع شانه ها
باب ششم در آداب بوي خوش كردن و گل بوئيدن و روغن ماليدن
فصل اوّل: در بيان سبب پيدا شدن بوهاي خوش در زمين
فصل دوّم: در فضيلت بوي خوش و آداب آن
فصل سوّم: در كراهت رد كردن بوي خوش
فصل چهارم: در فضيلت مشك و عنبر و زعفران
فصل پنجم: در فضيلت غاليه
فصل ششم: در فضيلت و آداب روغن بر بدن ماليدن
فصل هفتم: در فوايد روغن بنفشه
فصل هشتم: در فوايد روغن بان و روغن زنبق
فصل نهم: در فوايد ساير روغن ها
فصل دهم: در فضيلت بخور و انواع و آداب آن
فصل يازدهم: در بيان فضيلت گلاب و گل و سرخ و انواع گلها
فصل دوازدهم: در آداب گل بوئيدن
باب هفت در آداب حمّام رفتن و سر و بدن شستن و دارو كشيدن و آداب بعضي از اغسال
فصل اوّل: در فضيلت حمّام
فصل دوّم: در آداب داخل شدن و بيرون آمدن و دعاهائي كه بايد خواند
فصل سوّم: در بيان آن چه در حمّام نبايد كردو آن چه تجويز شده است
فصل چهارم: در فضيلت شستن سر و بدن و دفع بوهاي بد از خود كردن
فصل پنجم: در فضيلت شستن سر با سدر و خطمي
فصل ششم: در فضيلت دارو كشيدن
فصل هفتم: در ازاله كردن موي زير بغل
فصل هشتم: در غايت زماني كه نوره را تأخير توان كرد
فصل نهم: در دعاهاي وقت نوره كشيدن
فصل دهم: در اوقات نوره كشيدن و ساير آداب آن
فصل يازدهم: در فضيلت حنا ماليدن بعد از نوره
فصل دوازدهم: در آداب غسل جمعه و ساير اغسال
باب هشتم: در آداب خواب رفتن و بيدار شدن و بيت الخلا رفتن
فصل اوّل: در بيان اوقات خواب
فصل دوّم: در وضو ساختن پيش از خواب
فصل سوّم: در مكان خوابيدن و آداب پيش از خوابيدن
فصل چهارم: در ساير آداب خوابيدن
فصل پنجم: در آداب و ادعيّه اي كه پيش از خواب بايد خوانده شود
فصل ششم: در دفع ترسيدن در خواب، خواب پريشان ديدن و محتلم شدن
فصل هفتم: در دعاها براي دفع بيداري و براي بيدار شدن در آخر شب
فصل هشتم: در بيان نماز و دعا براي خواب هاي نيك ديدن و آداب بيدار شدن
فصل نهم: در سبب خواب راست و دروغ و تعبير خواب
فصل دهم: در آداب بيداري و مذمّت خواب بسيار
فصل يازدهم: در آداب بيت الخلا
فصل دوازدهم: در بيان احوال و اوضاع و مكانهايي كه نهي شده است
باب نهم: در آداب حجامت كردن و تنقيه و بعضي از ادويه و معالجه بعضي از امراض و ذكر بعضي از ادعيّه و احراز
فصل اوّل: در ثواب بيماري و صبر كردن بر آن و بيان شدّت ابتلاي مؤمنان
فصل دوّم: در فضيلت و آداب حجامت
فصل سوّم: در بيان انواع تداوي كه از ائمّه وارد شده است و بيان جواز رجوع به اطباء
فصل چهارم: در معالجه انواع تب
فصل پنجم: در ادعيّه جامعه و ادويه مركّبه نافعه
فصل ششم: در معالجه درد سر و شقيقه و زكام و صرع و اختلال دماغ و تصرف جن
فصل هفتم: در معالجه ساير امراض و درد سر و گلو
فصل هشتم: در معالجه خنازير و قروح و جروح و ثالول و بثور و
فصل نهم: در معالجه امراض اندروني و قولنج و
فصل دهم: در معالجه اوجاع مفاصل و فالج و بواسير و امراض مثانه و
فصل يازدهم: در بيان قليلي از تعويذات براي دفع سحر و سموم گزندگان و ساير بلاها
فصل دوازدهم: در فوايد تربت شريف حضرت امام حسين (عليه السلام) و
باب دهم: در آداب معاشرت با مردم و حقوق اصناف ايشان
فصل اوّل: در بيان حقوق خويشان و غلامان و كنيزان
فصل دوّم: در حقوق همسايگان و يتيمان و عشيره و قبيله
فصل سوّم: در حقوق صداقت و اخوّت
فصل چهارم: در بيان حقوق مؤمنان بر يكديگر و حسن معاشرت با خلق
فصل پنجم: در قضاي حاجت مؤمنان و سعي نمودن در كارهاي ايشان و شاد گردانيدن ايشان
فصل ششم: در ديدن مؤمنان و عيادت بيماران
فصل هفتم: در اطعام مؤمنان و آب دادن ايشان و جامه پوشانيدن و ساير اعانت هاي ايشان و ياري كردن مظلومان
فصل هشتم: در حقوق فقيران و ضعيفان و مظلومان و پيران و اصحاب و آداب معاشرت ايشان
فصل نهم: در رعايت حقوق مؤمنان در غيبت ايشان
فصل دهم: در آداب معاشرت ظالمان و قليلي از احوال ايشان
فصل يازدهم: در آداب معاشرت با كافران و مخالفان
فصل دوازدهم: در بيان حقوق مردگان بر زندگان
باب يازدهم: در آداب مجالس از سلام و مصاحفه و معانقه و بوسيدن و آداب عطر كردن و آداب شستن و برخاستن و صحبت داشتن و امثال اينها
فصل اوّل: در فضيلت سلام و آداب آن
فصل دوّم: در فضيلت مصاحفه يعني دست يكديگر را گرفتن
فصل سوّم: در آداب نشستن مجالس
فصل چهارم: در آداب ملاقات صاحبخانه با كسي كه به خانه او مي آيد
فصل پنجم: در بيان مجالسي كه در آن جا داخل شدن رواست و جماعتي كه همنشين و مصاحبت ايشان سزاوار است
فصل ششم: در آداب عطسه كردن و آروق و آب دهان انداختن
فصل هفتم: در بيان مزاح كردن و خنديدن و سرگوشي كردن و آداب صحبت داشتن و راز مجلس را پنهان داشتن
فصل هشتم: در ساير آداب مجالست و حقوق اصحاب مجالس بر يكديگر
فصل نهم: در فضيلت ذكر خدا در مجالس كردن
فصل دهم: در فضيلت ذكر حضرت رسول خدا (صلي الله عليه و اله) و ائمه (عليهم السلام) در مجالس و مباحثه علوم ايشان نمودن و احاديث فضل ايشان را ياد كردن
فصل يازدهم: در مشورت كردن با برادران و آداب آن
فصل دوازدهم: در آداب نامه نوشتن
باب دوازدهم: در آداب خانه داخل شدن و بيرون رفتن
فصل اوّل: در گشادگي خانه
فصل دوّم: در مذّمت تكلّف بسيار در خانه كردن و بسيار بلند ساختن
فصل سوّم: در نقاشي كردن و تصوير كشيدن و صورت صاحب روحي را ساختن كه سايه داشته باشد
فصل چهارم: در آداب فرش خانه
فصل پنجم: در آداب عبادت كردن در خانه
فصل ششم: در نگاه داشتن حيوانات در خانه خصوصا كبوتر و خروس
فصل هفتم: در نگاه داشتن گوسفند و بز در خانه
فصل هشتم: در بيان احوال ساير طيور و ذكر بعضي از حيوانات
فصل نهم: در منع از نگاهداشتن سگ در خانه
فصل دهم: در آداب چراغ افروختن و خانه خريدن
فصل يازدهم: در بيان ساير آداب خانه
فصل دوازدهم: در آداب خانه داخل شدن و بيرون رفتن
باب سيزدهم: در آداب پياده رفتن و سوار شدن و بازار رفتن و تجارت و زراعت نمودن و چهارپايان نگاه داشتن
فصل اوّل: در سوار شدن اسب و استر و الاغ و انواع هر يك
فصل دوّم: در آداب نگاه داشتن و رعايت حقوق چهارپايان
فصل سوّم: در آداب زين و لجام
فصل چهارم: در ادعيه و آداب سواري
فصل پنجم: در آداب پياده رفتن
فصل ششم: در نگاه داشن شتر و گاو و گوسفند
فصل هفتم: در آداب خريدن و نگاه داشتن حيوانات
فصل هشتم: در بيان مجمل احوال و اقسام حيوانات
فصل نهم: در فضيلت تجارت كردن و طلب حلال نمودن
فصل دهم: در بيان آداب تجارت
فصل يازدهم: در فضيلت زراعت كردن و درخت كشتن
فصل دوازدهم: در آداب زراعت كردن و درخت كشتن
باب چهاردهم: در آداب سفر
فصل اوّل: در بيان سفرهاي نيك و بد و ايّام و ساعات نيك و بد از براي سفر
فصل دوّم: در دفع نحوستهاي سفر به تصدّق و دعا
فصل سوّم: در آداب غسل و نماز و دعا در وقت بيرون رفتن
فصل چهارم: در ساير آداب بيرون رفتن و بيان چيزي كه بايد با خود بردن
فصل پنجم: در آداب توشه برداشتن در سفر و آداب صرف كردن آن
فصل ششم: در رفيق با خود بردن در سفر و آداب معاشرت ايشان
فصل هفتم در بيان ساير آداب سفر
فصل هشتم: در آداب راه رفتن و فرود آمدن
فصل نهم: در بيان دعاهائي كه در راه و منازل بايد خواند
فصل دهم: در آداب سفر دريا و گذشتن از پل ها
فصل يازدهم: در آداب مشايعت و استقبال مسافر و آداب برگشتن او
فصل دوازدهم: در آداب اسب تاختن و تير انداختن
خاتمه در بيان بعضي از آداب متفرقه و فوايد نافعه
مكالمات حسنيّه در مجلس هارون الرّشيد و علماي مخالفين
لغت نامه

موارد بیشتر arrow down icon