ادبیات فارسی ادیان و مذاهب اصول دین و اعتقادات اهل بیت (ع) سبک زندگی قرآن کودک و نوجوان علوم و فنون حوزه علمیه احادیث | ادعیه | زیارت

کتاب دستور کار آزمایشگاه علوم تجربی پایه دوم راهنمایی

نویسنده: چاره محمد رضا نویسنده: خباز محمد حسین نویسنده: شمس حسن مترجم: چاره محمد رضا مترجم: خباز محمد حسین مترجم: شمس حسن

خلاصه کتاب

در مجموعه حاضر تلاش شده ضمن مشخص كردن موضوع و هدف هر آزمايش، با درج توضيحاتي اندك، آن چه را دانش آموز بايد بداند، انجام دهد و پس از انجام آزمايش بدان دست يابد روشن گردد همچنين در پايان برخي از آزمايش ها، سوالاتي مطرح شده تا دانش آموز ضمن تلاش براي پاسخگويي به آنها ميزان دستيابي خود به اهداف مورد نظر آزمايش را تخمين بزند و نقاط ضعف و قوت خود را باز شناسد. همچنين در كنار هر كتاب، براي هر پايه يك عدد لوح فشرده حاوي فيلم هاي واقعي از انجام آزمايش هاي مختلف ارائه مي گردد و در ارائه توضيحات مطرح شده در مورد زمينه هاي علمي مورد نياز آزمايش ها و نحوه ي كار با ابزار و مواد، يا تهيه ي مقدمات انجام هر آزمايش، در برخي موارد بيشتر دبيران محترم مد نظر بوده اند گرچه دانستن آنها براي دانش آموزان نيز خالي از فايده نخواهد بود.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160مقدمه
تصوير اعتبارنامه ي كنترل كيفيت نرم افزار آموزشي آزمايشگاه
تصوير بخشنامه ي اداره كل آموزش و پرورش فارس
سخني با دانش آموزان
شكل بعضي از وسايل آزمايشگاهي
آزمايش شماره ي 1 ـ واكنش فلز مس با نيتريك اسيد
آزمايش شماره ي 2 ـ بررسي ويژگي هاي تغييرات شيمايي
آزمايش شماره ي 3 ـ مقايسه ي تغييرات شيميايي و تغييرات فيزيكي
آزمايش شماره ي 4 ـ واكنش براده ي آهن با گوگرد
آزمايش شماره ي 5 ـ بررسي نقش كاتاليزگر در تجزيه ي آب اكسيژنه
آزمايش شماره ي 6 ـ بررسي نقش كاتاليزگر در سوختن قند
آزمايش شماره ي 7 ـ قانون پايستگي جرم
آزمايش شماره ي 8 ـ كار با تارهاي نوري
آزمايش شماره ي 9 ـ مسير حركت نور چگونه است؟
آزمايش شماره ي 10 ـ جسم شفاف، جسم نيمه شفاف و جسم كدر
آزمايش شماره ي 11 ـ كار با دستگاه شبانه روز
آزمايش شماره ي 12 ـ توليد باريكه ي نور
آزمايش شماره ي 13 ـ اصل انعكاس نور (بازتاب نور)
آزمايش شماره ي 14 ـ تعيين كانون آينه ي كاو (مقعر)
آزمايش شماره ي 15 ـ بررسي ويژگي هاي تصوير در آينه هاي تخت، كاو و كوژ
آزمايش شماره ي 16 ـ بررسي شكست نور در تيغه ي متوازي السطوح
آزمايش شماره ي 17 ـ برخي از پديده هاي ناشي از شكست نور
آزمايش شماره ي 18 ـ تجزيه ي نور با منشور
آزمايش شماره ي 19 ـ تعيين محل كانون و اندازه گيري فاصله كانوني عدسي هم گرا
آزمايش شماره ي 20 ـ چرا نور هنگام عبور از عدسي همگرا به سمت داخل مي شكند و ...
آزمايش شماره ي 21 ـ آشنايي با روش هايي براي شناسايي عدسي هاي هم گرا و واگرا
آزمايش شماره ي 22 ـ اندازه گيري دوره و فركانس آونگ و فنر
آزمايش شماره ي 23 ـ‌ آشنايي با انواع موج هاي مكانيكي
آزمايش شماره ي 24 ـ توليد صوت با بسامد معين
آزمايش شماره ي 25 ـ صورت در خلاء منتشر نمي شود
آزمايش شماره ي 26 ـ يك ژول انرژي به چه مقدار انرژي گفته مي شود؟
آزمايش شماره ي 27 ـ اندازه گيري گرماي نهان ذوب
آزمايش شماره ي 28 ـ بررسي رسانايي شيشه و فلز
آزمايش شماره ي 29 ـ بررسي رسانايي فلزات مختلف
آزمايش شماره ي 30 ـ هوا را رنگ كنيد
آزمايش شماره ي 31 ـ آب را رنگ كنيد
آزمايش شماره ي 32 ـ‌ محاسبه ي چگالي
آزمايش شماره ي 33 ـ شرايط ايجاد جريان همرفتي
آزمايش شماره ي 34 ـ تأثير رنگ جسم در ميزان دريافت و تابش انرژي
آزمايش شماره ي 35 ـ‌ تبخير يك تغيير گرماگير است
آزمايش شماره ي 36 ـ مشاهده ي برش سنگ زير ميكروسوپ لوپ
آزمايش شماره ي 37 ـ مشاهده ي سنگ هاي مختلف درون جعبه ي سنگ
آزمايش شماره ي 38 ـ پديده ي انتشار
آزمايش شماره ي 39 ـ مشاهده ي مولاژهاي سلول گياهي و سلول جانوري
آزمايش شماره ي 40 ـ مشاهده ي سلول هاي داخل گونه
آزمايش شماره ي 41 ـ شناسايي و مشاهده ي نشاسته
آزمايش شماره ي 42 ـ شناسايي پروتئين
آزمايش شماره ي 43 ـ شناسايي ليپيدها
آزمايش شماره ي 44 ـ محاسبه ي انرژي غذاها
آزمايش شماره ي 45 ـ گوارش ليپدها (چربي ها)
آزمايش شماره ي 46 ـ گوارش پروتئين ها
آزمايش شماره ي 47 ـ تعيين گروه خوني
آزمايش شماره ي 48 ـ مشاهده ي خون زير ميكروسكوپ
آزمايش شماره ي 49 ـ تشريح قلب گوسفند
آزمايش شماره ي 50 ـ مشاهده ي جريان خون ماهي زير ميكروسكوپ
آزمايش شماره ي 51 ـ اندازه گيري حجم هواي دم و بازدم

موارد بیشتر arrow down icon