ادبیات فارسی ادیان و مذاهب اصول دین و اعتقادات اهل بیت (ع) سبک زندگی قرآن کودک و نوجوان علوم و فنون حوزه علمیه احادیث | ادعیه | زیارت

تفسیر آموزشی قرآن، سوره حمد1/1-5، جلد اول، جزء 1

مولف (سراینده): محبی صاحبعلی مترجم: --- چاپخانه: یاسین

خلاصه کتاب

تفسير آموزشي قرآن از نوع تفسير ترتيبي، از ابتداي قرآن تا پايان قرآن است. اين مجموعه به صورت درس به درس تنظيم شده است، و در هر درس، پس از عنوان اصلي و آيه با آيات و ترجمه ي آنها، ابتدا، نكته هايي چند، به منظور اهداف درس، تحت عنوان: از دانش پژوه انتظار مي رود، آمده است. و پس از آن، پيام ها و نكته هايي استفاده شده از آيات هر درس و يا نكته هايي كه در ارتباط با آن آيات، باشد، آمده است. و در پايان هر درس، ابتدا خلاصه درس و پس از آن، پرسش هاي مربوط به آن درس آمده است. نكته ها و پيام هاي استفاده شده از آيات، هر درس، مبتني بر استدلال و دليل است كه با قلم و نگارش متناسب، ارائه شده است. و تمام نكته ها در هر درس به صورت جداگانه، با شماره آمده است. با اين شيوه مطالعه كننده، در مي يابد كه از اين آيه يا از اين دسته از آيات، در اين درس چند نكته و پيام، از تعاليم قرآن را ، فرا گرفته است. و... بر اين اساس كتاب حاضر از اين مجموعه به تفسير سوره ي حمد اختصاص دارد. كه در 24 درس تدوين يافته و 5 آيه از سوره ي حمد را تفسير نموده است.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160مقدمه
سوره حمد
درس اول: ويژگي هاي سوره حمد (1)
1. منزلت سوره «حمد»
2. نام هاي سوره حمد
3. وجه نام گذاري سوره «حمد» به
الف) «ام الكتاب» و «ام القرآن»
ب) «فاتحة الكتاب» و «فاتحة القرآن»
ج) «سبع المثاني»
د) «الشفاء» و «الشافيه»
هـ) «الأساس»
و) «صلاة»
ز) «كافيه» و «وافيه»
ح) «مناجات» و «التفويض»
ط) «كنز»
ي) «نور»
ك) «تعليم مسألة» و «سؤال»
درس دوم: ويژگي هاي سوره حمد (2)
4. «فاتحة الكتاب» و زمان جمع آوري قرآن
5. مكان نزول سوره حمد
6. آيا سوره «حمد» اولين سوره نازل شده است؟
7. تعداد آيات سوره حمد
8. بهترين آيه در سوره حمد
درس سوم: ويژگي هاي سوره حمد (3)
9. معارف قرآن در سوره حمد
10. اهداف سوره حمد
11. پاداش قرائت سوره «حمد»
12. درس هاي تربيتي سوره حمد
درس چهارم: استعاذه هنگام قرائت سوره «حمد» (1)
1. مفهوم «استعاذه»
2. مراد از «شيطان»
3. مراد از توصيف شيطان به «رجيم»
4. نزول «استعاذه»
5. هميشه در حال استعاذه
6. حقيقت «استعاذه»
7. «استعاذه»، هنگام قرائت قرآن
8. ممانعت شيطان در فهم از قرآن
درس پنجم: استعاذه هنگام قرائت سوره «حمد» (2)
9. چگونه «استعاذه» كنيم؟
10. چرا «استعاذه» نماييم؟
11. از چه كسي استعاذه كنيم؟
12. از چه چيز، استعاذه كنيم؟
الف) از شيطان جن و انس
ب) از تمامي شرور، مفسده ها و ضررها
13. وابستگي مطلق به خدا در استعاذه
14. استعاذه به خدا، توكل بر خداست
درس ششم: استعاذه هنگام قرائت سوره «حمد» (3)
15. ضرورت استعاذه
16. اهميت استعاذه
17. فلسفه «استعاذه»
18. حكم استعاذه
19. استعاذه در نماز
20. جهر و اخفات استعاذه در نماز
درس هفتم: استعاذه هنگام قرائت سوره «حمد» (4)
21. توفيق الهي در استعاذه
22. مردم در اطاعت از خدا و شيطان
درس هشتم: استعاذه هنگام قرائت سوره «حمد» (5)
23. آشنايي با راه هاي نفوذ شيطان
24. نقش استعاذه در رفع موانع شناخت
25. آگاهي هاي لازم در استعاذه
26. آثار «استعاذه»
درس نهم: (بسم الله الرحمن الرحيم) (1)
حمد 1/1
1. متعلق «باء» در: (بسم الله)
2. لزوم آغاز هر كار با نام خدا
3. آغاز هر كار با آنچه مايه تذكر الهي است
4. چرا (بسم الله) انتخاب شد؟
5. مراتب (بسم الله) و كاري كه با آن آغاز مي شود
6. تعليم و تعلم (بسم الله)
7. استعانت از خدا، در گفتن خود: (بسم الله)
8. (بسم الله) بهترين سرآغاز
9. مفهوم «اسم»
10. «الله» بهترين نام خدا
11. مفهوم «الله»
12. «الله» جامع ترين نام خدا
درس دهم: (بسم الله الرحمن الرحيم) (2)
حمد 1/1
13. مفهوم (الرحمن) و (الرحيم)
14. فرق «رحمان» و «رحيم»
15. آيا (بسم الله) جزء سوره است؟
16. رحمت عام و خاص خدا
17. چرا صفات ديگر خدا در (بسم الله) نيامده است؟
درس يازدهم: (بسم الله الرحمن الرحيم) (3)
حمد 1/1
18. مفهوم:‌(بسم الله) در هر سوره
19. تفاوت رحمت فراگير با رحمت ويژه خدا
20. آيات رحمت در قرآن
21. ادب الهي سرآغاز هر كار
22. آغاز كار حق از قلب پاك با نام خدا
23. سيره انبيا عليهم السلام در شروع كار با نام خدا
درس دوازدهم: (بسم الله الرحمن الرحيم) (4)
حمد 1/1
24. راز نافرجامي شروع كار بدون نام خدا
25. قداست و بركت نام خدا
26. مراد از تسبيح نام خدا
27. تبرك جستن به نام خدا
28. آثار مشترك (بسم الله) و اسم اعظم
29. «الله» اسم اعظم الهي
30. تكرار نام هاي خدا در سوره «حمد»
31. تحير انسان در وجود خدا
درس سيزدهم: (بسم الله الرحمن الرحيم) (5)
حمد 1/1
32. احكام نام خدا
33. مفهوم (بسم الله)
34. «الله»، تنها ملجأ هر مخلوق در هر حال
35. (بسم الله) اولين آيه هر سوره
36. بركات (بسم الله)
37. مغايرت نام هاي لفظي خدا با معاني آن ها
38. نقش تكويني (بسم الله)
درس چهاردهم: (بسم الله الرحمن الرحيم) (6)
حمد 1/1
39. معارف قرآن در (بسم الله)
40. پيام ها و نكته هاي اجمالي از (بسم الله)
درس پانزدهم: حمد خدا (1)
حمد 1/1
1. آغاز سوره حمد با حمد خدا پس از (بسم الله)
2. مفهوم «حمد»
3. تفاوت «حمد» و «مدح»
4. فرق «حمد» و «شكر»
5. مفهوم «ربوبيت»
6. مراد از «عالمين»
7. اختصاص حمد به خدا
8. اراده و اختيار خدا، در اعطاء مواهب و نيكي ها
درس شانزدهم: حمد خدا (2)
حمد 1/2
9. بهترين تعبير از حمد در قرآن
10. ناتواني بندگان از اداي حق شكر
11. وحدت مصداقي «حمد» و «تسبيح»
12. راز اختصاص حمد به خدا
13. اختصاص محموديت به خدا
14. حامد حقيقي خداست
15. شكر و حمد خدا از بندگان
16. سپاس از مخلوق سپاس از خداست
درس هفدهم: حمد خدا (3)
حمد 1/2
17. حمد بهشتيان در برابر نعمت هاي الهي
18. حمد كنندگان و تسبيح كنندگان خدا
19. جايگاه توحيد ربوبي
20. مبارزه قرآن با شرك در توحيد ربوبي
21. دلايل توحيد ربوبي
22. شناخت خدا با آگاهي از مراحل تربيت و پرورش موجودات
23. جايگاه حمد خدا
24. حمد پيامبر صلي الله عليه و آله در هر صبح و شام
25. حمد و شكر خدا با جامع ترين تعبير
26. عجز از شكر خدا
27. حمد در برابر جمال و جلال خدا
درس هجدهم: حمد خدا (4)
حمد 1/2
28. حمد پيشوايان معصوم عليهم السلام
29. حمد، سخن پاياني بهشتيان
30. آثار حمد
31. بالاترين مرتبه حمد
32. پيام ها اجمالي آيه
درس نوزدهم: رحمت خدا
حمد 1/3
1. رحمت الهي، دليل انحصار حمد به خدا
2. اقسام ربوبيت
3. غضب الهي در «الله» و «الرحمن»
4. ترجمه «رحمان» و «رحيم»
5. تنزيه رحمت خدا از نقص
6. رحمت رحمانيه و رحيميه خدا از نگاه پيشوايان معصوم عليهم السلام
7. پيام هاي اجمالي آيه
درس بيستم: مالكيت خدا (1)
حمد 1/4
1. مفردات آيه
الف) (مالك)
ب) (يوم)
ج) (الدين)
2. قرائت (مالك)
3. ترجيح با كدام قرائت است؟
4. آيا (مالك) صفت (الله) است؟
5. مالكيت خدا، دليل اختصاص حمد به خدا
6. ظهور دين در قيامت
درس بيست و يكم: مالكيت خدا (2)
حمد 1/4
7. شيوه قرآن در تربيت انسان بين خوف و رجاء
8. مراد از مالكيت خدا
الف) مالكيت اعتباري
ب) مالكيت حقيقي محدود
ج) مالكيت حقيقي مطلق
9. ظهور مالكيت خدا در قيامت
10. قرآن و ظهور مالكيت خدا در قيامت
درس بيست و دوم: مالكيت خدا (3)
حمد 1/4
11. توحيد در مالكيت خدا
12. قيامت ظرف ظهور همه صفات الهي
13. آيا قيامت، هم اكنون موجود است؟
14. قيامت، روز ظهور همه ابعاد دين
15. مفهوم «دين» و گستره مالكيت خدا
16. شناخت اولياي الهي از «مالك يوم الدين»
17. پيام هاي اجمالي آيه
درس بيست و سوم: توحيد در عبادت و استعانت (1)
حمد 1/5
1. مفردات آيه
الف) (اياك)
ب) (نعبد)
ج) (نستعين)
2. راز التفات از «غيبت» به «خطاب» در آيه
3. عبادت و استعانت ويژه خدا
4. عوامل عبادت
5. زمينه توحيد عبادي
6. نقش انديشه در اعمال و رفتار انسان
7. آداب پرستش و عبادت
8. ايمان به خدا
9. انگيزه عبادت
10. گسترش توحيد، آرمان موحدان
11. افراد ضمير در (اياك)
12. تكرار «اياك» چرا؟
درس بيست و چهارم: توحيد در عبادت و استعانت (2)
حمد 1/5
13. راز تقديم (اياك) بر (نعبد)
الف) تنها خدا را ديدن
ب) فراهم شدن زمينه سهل و آساني در انجام عبادت
ج) ممانعت شيطان از معبودسازي
د) تنها معبود را ديدن، نه خود و عبادت را
هـ) رعايت ادب در سخن با خدا
و) رعايت ادب عبادي در تقديم نام معبود بر عابد
14. نقش عبادت در تقرب به خدا
15. نقش عبادت در نيل به يقين
16. بي نيازي خدا از عبادت
17. عبادت هدف مياني از خلقت
18. آيا عبادت در مرحله يقين نيز، ادامه مي يابد؟
19. مراد از يقين در آيه: (و اعبد ربك حتي يأتيك اليقين)
درس بيست و پنجم:‌ توحيد در عبادت و استعانت (3)
حمد 1/5
20. آثار يقين محصول عبادت
21. گسترده ترين بينش در عبادت
22. رسالت انبيا در فراخواني به توحيد عبادي
23. عدم تنافي اطاعت از ديگران با توحيد عبادي
24. آفات توحيد عبادي
25. استعانت در عبادت
26. توحيد در استعانت
27. امداد الهي در عبادت و اخلاص در آن
28. نياز انسان در اعانت خدا در همه امور
29. عدم تنافي استعانت از ديگران با توحيد در استعانت
درس بيست و ششم: توحيد در عبادت و استعانت (4)
حمد 1/5
30. استعانت راست و دروغ
31. مراتب استعانت
32. مراتب «استعانت»، «توكل» و «تفويض»
33. مراتب عبادت
34. مشاهده معبود در عبادت
35. استعانت نشانه بطلان تفويض
36. نجات انسان در استعانت از خدا

موارد بیشتر arrow down icon