قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

اصول و مبانی سرپرستی سازمان

نویسنده: صادقي جولا رضا

این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160پيشگفتار
فصل اول: كليات و مفاهيم سرپرستي
كليات و مفاهيم سرپرستي سازمان
تعريف سازمان
مفاهيم مديريت و سرپرستي
اهميت سرپرستي
انواع سرپرستي
جايگاه و موقعيت سرپرستي
الف) سطح مديران عالي (ارشد)
ب) سطح مديران مياني
ج) سطح مديران عملياتي (سرپرستي)
مهارتهاي سه گانه مديريت
ارزش نسبي مهارتها
نقش و جايگاه سرپرستان در سازمانها
وظايف سرپرستان
اصول هفتگانه سرپرستي
مشكلات سرپرستان
فصل دوم: كاركردها و اصول مديريت و سرپرستي
برنامه ريزي
سازماندهي
فراگرد سازماندهي
سازمان غير رسمي
هدايت و رهبري
كنترل و نظارت
فصل سوم: نقش سرپرستان در روابط كار
شناسايي ماهيت رفتار كاركنان در سازمان
عناصر و مؤلفه هاي مرتبط با ماهيت رفتار كارگزارن و كاركنان سازمان
دو جنبه اساسي رفتار انسان
اهميت روابط سرپرست در محيط كار
مهارت انساني براي برقراري روابط انساني در كار
اصول ايجاد رابطه خوب با ديگران
توصيه اسلامي به سرپرستان
نقش سرپرستان در فرآيند تصميم گيري و حل مشكلات
الف ـ فرآيند تصميم گيري و راههاي مقابله با بروز مشكل و بحران
ب ـ نقش سرپرست در تنش زدايي و رفع بحران در سازمان
ج ـ اصول مهم براي رفع تنش و بحران در سازمان
د ـ روشهاي متداول اصلاح رفتار كاركنان
فصل چهارم: اصول مطالعه و بهبود روش كار
مطالعه كار (WORK STUDY)
تعريف
ارزش و اهميت و ضرورت مطالعه كار
اهداف مطالعه كار
ويژگيها و مزيتهاي مطالعه كار
مراحل مطالعه كار
منابع چهار گانه توليد و جايگاه آن در مطالعه كار
شيوه مطالعه كار
شيفتهاي كاري (نوبت كاري)
انواع شيفتهاي كاري متداول (نوبت كاري)
طبقه بندي مشاغل (كار شكافي)
تعريف شغل و وظيفه
شرايط احراز شغلي
مزاياي تعيين شرح وظايف
فصل پنجم: مكاتب و نظريه هاي مديريت
قدمت مديريت
1. مديريت علمي
2. مديريت كلاسيك سازمان
3. بوروكراسي
4. نهضت روابط انساني
5. نظريه هاي جديد مديريت
الف) نظريه سيستمها
ب) نظريه اقتضايي
فصل ششم: بهداشت و ايمني كار
تعريف ايمني و بهداشت كار
اهميت و ضرورت ايمني و بهداشت كار
تعريف سانحه صنعتي
نقش سازمان حفاظتي و آئين نامه حفاظت كار
وظيفه سركارگران در ايجاد امنيت در كارگاهها
قوانين و اقدامات ضروري براي برقراري امنيت كارگاهها
برنامه هاي بهداشت كار در ايران
توصيه هاي ده گانه ايمني براي مديران و سرپرستان
فصل هفتم: قوانين و مقررات كار و كارگري
كليات و مفاهيم و تعريف اصطلاحات
الف) تعريف كار
ب) تعريف كارگر
ج) تعريف كار فرما
د) تعريف حقوق
ه) تعريف دستمزد
و) حق السعي
آئين نامه ها و قوانين كارگري در رابطه با حقوق و دستمزد
نظريه هاي حقوق و دستمزد
قوانين و مقررات كار و روابط بين كارگر و كارفرما
اهم قوانين و شرايط كار زنان و نوجوانان در محيط كار
شرايط كار زنان و نوجوانان براساس قانون كار
اهم قوانين تعطيلات، مرخصي براساس قانون كار
فصل هشتم: اصول دفترداري و گزارش دهي
اصول دفترداري
تعريف دفترداري
محاسن روش ارتباط كتبي
نقش و تاثير امور دفتري در بهبود امور سازمان
ارزش و اهميت امور دفتري
تعريف گزارش، مفهوم گزارش دهي
اهداف و فوايد گزارش دهي
اصول گزارش دهي
اصول و قواعد گزارش دهي در سازمان
طبقه بندي گزارش
انواع روشهاي گزارش دهي
اصول دستور كار نويسي
اصول نامه نگاري
تعاريف و اصطلاحات
تعريف نامه هاي اداري
سرلوحه
عنوان گيرنده نامه
عنوان فرستنده نامه
متن نامه
مشخصات امضاء كننده
گيرندگان رونوشت
فصل نهم: اصول انبارداري و نگهداري كالا
تعريف انبار و انبارداري
نقش و مزاياي سيستم انبارداري
طبقه بندي انواع انبارها
نكات مهم در چيدن انبار
روش انبار گرداني و كنترل موجودي گيري
اصول بررسي استهلاك ابزار و وسائل كار
تعريف استهلاك
اهداف محاسبه استهلاك كالا
منابع

موارد بیشتر arrow down icon