قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

مباني روان شناختي خوشبختي با نگرش ديني

نویسنده: معين الاسلام مريم

این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

سپيده سخن
پرتو اول: مفهوم خوشبختي
تحليل مفهوم خوشبختي
خوشبختي در آينة انديشه‌ها
خوشبختي از نظرگاه ديني
تحليل مفهومي خير
الف) خير الهي
1- تفقّه در دين
2- الهام رشد، يقين و قناعت
3- بصيرت به عيوب نفس
4- تعادل در امور زندگي و حسن تدبير
5- عقل پايدار و عمل تمام و كامل
6- عفاف و پاكدامني همه جانبه
7- ايجاد زمينه‌اي جهت عمل صالح قبل از فوت فرد
8- گشايش قفل قلب و نهادن صدق و يقين در آن
9- قرار دادن واعظ دروني براي انسان
ب) خير انساني
اعتراف بزرگ
پرتو دوم: خوشبختي، جلوه‌ها و ...
خوشبختي حقيقي يا سرابي سعادت نما ؟!
چكيده
خوشبختي؛ ذاتي يا اكتسابي؟!
تلخ و ناگوار،‌ امّا واقعيت!
چكيده سخن
رابطة خوشبختي و موفقيّت
رابطة خوشبختي و موفقيّت
رابطة‌خوشبختي و لذات گرايي
خوشبختي و گستره‌هاي آن
پرتو سوم: گسترة شناختي خوشبختي
حيطه‌هاي شناختي
تفكر؛ ريشه‌اي شناختي
آيا هر تفكري به خوشبختي منجر مي‌شود
علم و دانايي
توانايي فكري براي مقابله با مشكلات
پذيرش مشكلات، اولين راه‌حل
ارتكاز
الف) روش تصوير ذهني
ب) يادآوري خاطرات
ج) معكوس سازي
د) كلمه سازي
انتخاب و تصميم گيري
مراحل تصميم گيري صحيح
« شمّ»؛ نيرويي دروني براي تصميم گيري
مديريت زمان و برنامه ريزي
مديريت زمان از نظر اسلام
پرتو چهارم: گسترة عاطفي خوشبختي
گسترة عاطفي خوشبختي
ايمان؛ ريشة عاطفي خوشبختي
نقش ايمان در حل مشكلات
انگيزش
اعتقاد به جاري بودن زمان در زندگي
باور داشت توانايي‌هاي خود
باور ديگران و احترام به آنها
پرتو پنجم: راهكارها و رهيافت‌ها
انسان، روابط و راهكارهاي خوشبختي
پاسخ‌« من كيستم؟»‌ تجلّي ازتباط با خود
اخلاق نيك؛ اكسيري براي خوشبختي
شكستن عادت‌هاي منفي، رهيافتي براي اخلاق نيك
1- اعتقاد به امكان شكستن عادت‌ها
2- ايجاد انگيزش دروني
3- تحليل منطقي از عادت منفي
4- تمرين براي سكستن عادت‌ها و ثبت موفقيت‌ها
ذكر و ياد خدا؛ راهي به سوي خوشبختي
تفقّه در دين
قناعت
ثمره‌‌هاي قناعت
1- عزّت و بزرگي
2- آرامش رواني
3- نشاط و شادابي و طراوت
4- تقوا و خودنگهداري
5- اصلاح نفس
6- تخفيف در حساب روز قيامت
7- سلامت در دين
تقوا
قلب خاشع
حركت در مسير تعادل
الف) شناسايي عميق اعتقادات دروني و ايجاد هماهنگي با رفتار بيروني
ب) در نظر گرفتن زماني براي دعا و تفكر
ارتباط متعالي
الف) ارتباط با خدا
ب) ارتباط با سفيران الهي
ج) ارتباط با اسنان وارسته
مثبت نگري؛ قالب فكري انسان‌هاي خوشبخت
ويژگي‌هاي انسان‌هاي خوشبخت
ويژگي‌هاي انسان‌هاي مثبت انديش
مهار آرزوها
حركت در مسير كمال
سعي و تلاش در تماميّت كار
توانايي براي مقابله با مشكلات
الف) نرمش
ب) تغيير
ج) حوصله
د) آزمايش راه‌هاي نو
اميد و انتظار
چكيدة سخن
فهرست منابع
فهرست اَسكال