قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

جن در آیینه قرآن

نویسنده: محمد باقري رفسنجاني حميده

خلاصه کتاب

جن در قرآن كريم، موضوعي است كه كمتر به آن پرداخته شده است و نظر تمام تفاسير جمع نشده است. در كتاب حاظر كه با نام جن در آينده ي قرآن نام گرفته است به بررسي معناي لغوي و اصطلاحي جن پرداختم و سپس از جمله موضوعاتي كه در قرآن بيان شده ، امام توضيح زيادي در مورد آن ارائه نشده است، موضوع جن و مطالب پيرامون آن است . در تفاسير قرآن نيز به جز مطالب مورد نياز، چيز ديگري وارد نشده است. نوشتار حاضر با عنوان «جن در آيينه قرآن» بعد از بررسي معنا لغوي و اصطلاحي جن،‌ به خلقت و توانايي هاي آن و جنسيت و چگونگي زاد و ولد آن پرداخته است. ايمان و كفر جنيان و هم چنين معاد و چگونگي آن براي ايشان از ديگر مباحث ارائه شده در اين نوشتار مي باشد. تنها مبحثي كه آشكارا در قرآن در مورد جنيان آمده است تسلط حضرت سليمان عليه السلام بر ايشان و اطاعت محضر آنان از اين پيامبر الهي است كه مولف نيز به آن اشاره كرده است.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160مقدّمه
فصل اوّل
كلّيات تحقيق
تبيين موضوع
ضرورت و هدف از تحقيق
پيشينه موضوع
فصل دوم:
مفهوم شناسي
گفتار اوّل: جن، جان، ملك و شيطان در لغت و اصطلاح
واژه جن
معناي لغوي جن
معني اصطلاحي جن
واژه ملك
معناي واژه ملك
شيطان
معناي لغوي شيطان
معناي اصطلاحي شيطان
فصل سوم: آفرينش و توانايي هاي جن
گفتار اوّل: آفرينش جن
شعله اي مختلط
آتش گرم و سوزان
جنسيت شيطان
گفتار دوم: فلسفه آفرينش جن و انس
الف) در نگاه قرآن
خداوند غني مطلق است
خدا صاحب قوّت و متين است
چرا ذكر جن مقدّم شده است؟
ب) فلسفه آفرينش جن از ديدگاه روايات اسلامي
گفتار سوم: حقيقت جن
جن نيز ديده مي شود
استراحت و خواب جن
تغذيه جن
گفتار چهارم: علم جن
گفتار پنجم: زاد و ولد جن
گفتار ششم: كارگزاري اجنه براي سليمان عليه السلام
حكومت سليمان عليه السلام بر جن و انس و پرندگان
كارگزاري اجنه براي سليمان عليه السلام
كارگزاري جنّيان براي ائمّه عليهم السلام
كارهاي توليدي جن
فصل چهارم: ايمان و كفر جنّيان
گفتار اوّل: اختيار و تكليف
ولايت و سرپرستي ستمگران
گفتار دوم: اسلام و كفر
صالح و غير صالح
مسلم و قاسط
دشمني ابليس و ذرّيه اش با انسان
جنّيان شيطان صفت
دشمني شياطين جنّي و انسي با پيامبران عليهم السلام
گفتار سوم: استماع قرآن و مسلمان شدن گروهي از جنّيان
ايمان آوردن جنّيان
جن نيز مانند انس مخاطب تحدّي قرآن
انحرافات طايفه جن
مورد فريب قرار گرفتن انس توسّط جن
گفتار چهارم: مبلّغ بودن گروهي از جنّيان
گفتار پنجم: پيامبران جن و انس
گفتار ششم: جن و انس هر دو تحت سيطره الهي
فصل پنجم: معاد جن
گفتار اوّل: مرگ و برزخ جنّيان
بهشت و جهنم جن
مورد مواخذه قرار گرفتن جن و انس در روز قيامت
بهشت
جهنّم (آيه هاي عذاب)
فصل ششم: تصوّرات عمومي از جن
عقايد و نظرات نادرست مشركان
منابع و مآخذ

موارد بیشتر arrow down icon