قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

سلوك رستگاري

نویسنده: حكيمي عباس

خلاصه کتاب

انسان به اقتضاي جان عرشي و تن فرشي اش همواره محكوم قوانين گريز ناپذيري است كه تمام كارها و تلاش هاي او را در دنيا و عقبي تحت تاثير خود مي گيرد. در اين ميان درد و درمان از مسائل عمومي است كه هيچ كس را از مواجهه با آن گريزي نيست. همان گونه كه انسان در پي درمان بيماري هاي جسم است، بايد در جست و جوي درمان بيماري هاي روح و جان نيز باشد، و اگر جهان مدرن با كمال صراحت، اظهار پوچي و به صراحت اعلام مي كند كه بيشتر مردم از مشكلات عصبي و رواني رنج مي برند. براي اين است كه جهان در مشكلات و بن بست ها پناهگاهي ندارد و زندگي براي او مرگ تدريجي است. اينجاست كه ضرورت پرورش و توسعه ي اصل اخلاق و تزكيه و تهذيب نفس روشن مي شود در بررسي مسائل اخلاقي، علماي علم اخلاق، هر كدام روشي را در پيش گرفته و يا شيوه خاصي، اخلاق را تدوين و تبيين كرده اند. بر اين مبنا كتاب حاضر با نام، سلوك رستگاري ارائه شده و شيوه كتاب، بر شمردن فضائل و كمالات و رذائل اخلاقي همراه با منشاء و آثار آنهاست و همچنين نشان دادن راه تشخيص و درمان بيماري هاي اخلاقي و عوامل و موانع تهذيب نفس، در اين مسير مي باشد.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160مقدمه
بخش اول: كليات
1. تعريف اخلاق
2. شرافت علم اخلاق بر ديگر علوم
3. معيار ارزش گذاري افعال اخلاقي
4. منشأ و راه حل اختلافات اخلاقي
5. عوامل نگراني انسان
6. تشخيص بيماري هاي اخلاقي
اول. مراجعه به عالم اخلاق
دوم. انتخاب دوست شايسته
سوم. استفاده از گفته هاي دشمن
چهارم. توجه به قضاوت مردم
7. مراحل درمان بيماري هاي اخلاقي
اول. آگاهي بيمار از وجود بيماري
دوم. شناخت منشأ بيماري و تشخيص راه درمان آن
سوم. تصميم بيماري بر درمان بيماري
چهارم. اجراي تمام برنامه هاي درمان
8. انواع مسؤوليت انسان
اول. در برابر خدا
دوم. در برابر خود
سوم. در برابر مردم
چهارم. در برابر جهان پيرامون
بخش دوم: اخلاق و آداب انسان با خدا
فصل اول: فضائل اخلاقي
1. سلامت دل
2. آرامش دل
3. حيا
الف. عوامل تقويت حيا
ب. آثار و بركات حيا
ج. موانع حيا
4. خوف و رجا
الف. مقايسه خوف و رجا
ب. آثار خوف و رجا
ج. راه تحصيل خوف و رجا
5. صبر؛ مادر فضيلتهاي اخلاقي
الف. حقيقت صبر
ب. انواع صبر
ج. آثار صبر
د. راه به دست آوردن صبر
فصل دوم: رذائل اخلاقي
1. ريا
الف. اقسام ريا
ب. منشأ ريا
ج. آثار ريا
د. درمان ريا
2. احساس ايمني از كيفر الهي
راه درمان
3. يأس و نااميدي از رحمت الهي
راه درمان يأس
بخش سوم: اخلاق و آداب انسان با خود
فصل اول: فضائل اخلاقي
1. وقار
2. خاموشي
3. نجابت
جايگاه نجابت
4. غيرت
5. عزت نفس
الف. بهاي وجود
ب. جهاد با نفس
ج. انكسار نفس
فصل دوم: رذائل اخلاقي
1. غفلت يا نخستين آفت
الف. منشأ غفلت
ب. اقسام غفلت
ج. عوامل اصلي غفلت و راه مقابله با آنها
2. قساوت
الف. منشأ قساوت دل
ب. آثار قساوت دل
ج. درمان قساوت
3. عجب
الف. آثار عجب
ب. منشأ و درمان عجب
4. غرور
الف. منشأ غرور
ب. آثار غرور
ج. انواع غرور و راه درمان آنها
بخش چهارم: اخلاق و آداب انسان با مردم
فصل اول: فضائل اخلاقي
1. عفت
الف. منشأ عفت
ب. آثار و فوايد عفت
ج. علت تشريع حكم حجاب
د. راه هاي مبارزه با شهوت جنسي
هـ آتش زير خاكستر
2. امر به معروف و نهي از منكر
الف. اهميت امر به معروف و نهي از منكر
ب. شرايط امر به معروف و نهي از منكر
ج. مراتب امر به معروف و نهي از منكر
د. آثار امر به معروف و نهي از منكر
3. عفو و گذشت
الف. منشأ عفو و گذشت
ب. آثار عفو و گذشت
ج. راه رسيدن به صفت عفو و گذشت
4. اصلاح ميان مردم
5. تواضع
الف. علائم و ارزش تواضع
ب. منشأ تواضع
ج. آثار تواضع
د. راه به دست آوردن تواضع
تواضع حضرت موسي عليه السلام
فصل دوم: رذائل اخلاقي
1. طمع
الف. آثار طمع
ب. درمان طمع
2. تكبر
الف. اقسام تكبر
ب. درجات تكبر
ج. منشأ تكبر
د. آثار تكبر
هـ . درمان تكبر
3. حسد
الف. منشأ حسد
ب. آثار حسد
ج. راه درمان حسد
4. غضب (كليد گناهان)
الف. حالات غضب
ب. منشأ غضب
ج. آثار غضب
د. درمان غضب
تمثيل اخلاقي براي درمان غضب
5. غيبت
الف. مذمت غيبت
ب. شنيدن غيبت
ج. منشأ غيبت
د. آثار غيبت
هـ . درمان غيبت
6. تهمت، بهتان، افتراء، افك
الف. منشأ تهمت
ب. آثار تهمت
ج. انواع بهتان
د. درمان بهتان
7. دروغ
الف. منشأ دروغ
ب. آثار دروغ
ج. موارد جواز دروغ
د. توريه چيست؟
هـ . راه درمان دروغ
بخش پنجم: عوامل و موانع تهذيب نفس
الف. عوامل تهذيب نفس
1. مرابطه
مراحل مرابطه
1. مشارطه
2. مراقبه
3. محاسبه
4. معاتبه
5. معاقبه
نخستين گناه شايد به ناكجا بكشد
اژدهاي نفس
2. تهجد و نماز شب
بيان شرايط و اسبابي كه قيام شب را آسان مي كند
1. شرايط ظاهري
2. شرايط باطني
آيه ساعت براي نماز شب
عاشقي شيوه مردان بلاكش باشد
توصيه مؤثر به نماز شب
ارزش سحرخيزي از زبان آيت الله بهجت قدس سره
نماز شب امام خميني قدس سره
احكام نماز شب
وقت نماز شب
عاشق خوابش نمي برد
3. انس با نيكان
4. رياضت
رياضت در بينش غيراسلامي
رياضت در بينش الهي
پيروزي در دو جبهه
نقش تمرين در اخلاق
مرشد و راهنما
5. توبه كليد نجات
فرياد شيطان از نزول آيه توبه
حقيقت توبه
فضيلت توبه
كميت و كيفيت توبه
انواع توبه
راه هاي توبه از گناهان
آثار توبه
ب. موانع تهذيب نفس
مانع اول: عدم قابليت نفس
مانع دوم: تعلقات دنيايي
مانع سوم: پيروي از هواي نفس
مانع چهارم: پرخوري
مانع پنجم: سخنان غيرضروري
مانع ششم: حب ذات
مانع هفتم: ضعف اراده
درس هاي اخلاقي از رفتار موجودات
منابع و مآخذ