قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

جستارهایی در کلام جدید

نویسنده: جمعي از نويسندگان

خلاصه کتاب

كتاب حاضر پژوهشي در حوزه علوم انساني است كه با همكاري سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم اسلامي دانشگاهها سمت مورد تدوين قرار گرفته است. در اين مكتوب برخي از مباحث اصلي فلسفه دين توسط جمعي از محققان ارجمند حوزه و دانشگاه به نگارش درآمده است. آشنايي با انديشه‌هاي نوين در حوزه‌هاي فلسفي و كلامي فراهم ساختن بسترهاي لازم براي انجام مطالعات تطبيقي در عصر جهاني شدن قلمرو نفوذ آرا و انديشه‌هاي بشري و وجود دروس دانشگاهي مرتبط با مباحث مذكور در برنامه درسي دانشگاههاي كشور از مهمترين دلايل نشر اين كتاب بر شمرده شده است.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

برهان نظم(محمد محمد‌رضايي)
تعريف مفهوم نظم
ويژگيهاي برهان نظم
ديد‌گاههاي متفكران مسلمان در باب براهين اثبات وجود خدا در قرآن
تقريرات برهان نظم
1. برهان نظم يا تدبير
2. برهان نظم يا تدبير
3. برهان غايي
4. برهان طبيعي- كلامي
اشكالات برهان نظم
1. اشكال جان هاسپرز
2. اشكالات هيوم بر برهان نظم
پاسخ انتقادي هيوم
3. نظريه تكامل داروين و برهان نظم
4. اشكالات كانت به برهان نظم
پاسخ به اشكالات كانت
كتابنامه
دليل انباشتي(محمد رضا بيات)
مقدمه
برخي اشكالات براهين اثبات آموزه‌هاي ديني
راه حل، تفسير ديگر از روند اثبات يك مدّعا
شيوه‌اي ديگر در استدلال، دليل انباشتي
ويژگيهاي دليل انباشتي
الف) اعطاء نقشي در خور به اجزاء دليل
ب) چند بعدي بودن دليل انباشتي
ج) ارائه تصويري جامع و معنا دار از مدّعا
اجزاء دليل انباشتي
نقد و بررسي
كتابنامه
علم الهي و اختيار آدمي(محمد سعيدي مهر)
مقدمه
ويژگيهاي علم الهي
اختيار
استدلال نلسون پايك بر ناسازگاري علم الهي با اختيار انسان
ادله سه‌گانه ناسازگاري
فروض مشترك اديه ناسازگاري
دليل اوّل ناسازگاري
دليل دوم ناسازگاري
دليل سوم ناسازگاري
دليل ناسازگاري و معناي اختيار
تفاوت دليل نخست ناسازگاري با جبر‌گرايي
دو تفسير از مفهوم«ايجاب»
قضاياي ممكن استقبالي في الواقع مربوط به زمان حالند
نقد ديد‌گاه گيچ
انكار صدق قضاياي ممكن استقباني در زمان حال
مبنايي براي صدق قضاياي ممكن استبالي در زمان حال
ردّ امكان صدق قضايا در زمان خاص
انكار علم خداوند به قضاياي ممكن استقبالي
اكاميسم
زمان حال محض
تفسير‌هاي گوناگون از تمايز واقعيتهاي مستقر و غير مستقر
معيار استلزام
وجود فرا زماني خداوند
دو روايت مختلف از توميسم
مروري بر پاسخهاي ارائه شده به ادله ناسازگاري
سخن پاياني
كتابنامه
معجزه(محمد امين احمدي)
تعريف معجزه
امكان معجزه
تعارض معجزه با علم
سازگاري معجزه با اصول و قواعد فلسفي
تبيين ناپذيري معجزه به وسيله علل طبيعي
اثبات معجزه
برهان هيوم در نفي امكان اثبات معجزه
نقد آنتوني فلو بر هيوم
تقرير فلو از برهان هيوم بر مبناي قضيه لومولوزيكال
نقد بر برهان هيوم و فلو
دلالت معجزه
سه مشكل عمده در دلالت اعجاز
دلالت معجزه بر وجود خدا
دلالت معجزه بر ثبوت
رابطه منطقي بين معجزه و وحي از نگاه متفكران غربي
رابطه منطقي بين معجزه و وحي از نگاه متفكران مسلمان
كتابنامه
ايمان و عقلانيت(محسن جوادي)
الهيات طبيعي
توجيه بر پايه مصلحت انديشي
بلز پاسكال
ويليام جيمز
ايمان‌گرايي
سورن كي بركگور
معضل تخمين و تقريب
مشكل تعويق و تعليق
معضل شورمندي
لودويگ ويتگنشتاين
معرفت شناسي اصلاح شده
الوين پلانتينجا
كتابنامه
تجربه ديني(علي شيرواني)
درآمد
انواع تجربه ديني
الف) تجارب تفسيري
ب) تجارب شبه حسي
ج) تجارب وحياني
د) تجارب احياگر
ه) تجارب مينوي
و) تجارب عرفاني
هسته مشترك تجربه‌هاي ديني
تجربه ديني با مثابه گوهر دين
تفسير نخست
تفسير دوم
كتابنامه
خاستگاه دين(ابوالفضل محمودي)
ديد‌گاههاي جامعه شناختي
اگوست كنت
مراحل سه‌گانه
نقد و بررسي
دوركهبم
پيشفرضها
تحليل دوركهيم از خاستگاه دين
تحليل برخي رفتار‌ها و باورهاي ديني براساس نظريه دوركهيم
نقد و بررسي
ماركس
عناصر مؤثر در انديشه ماركس
تحليل ماركس از خاستگاه دين
نقد و بررسي
ديد‌گاهاي روانشناختي
فرويد
پيش‌فرضها
تحليل فرويد از خاستگاه دين
نظريه اول
نظريه دوم
نقد و بررسي
يونگ
يونگ و دين
تحليل يونگ از خاستگاه تجربه و انديشه‌هاي اساسي ديني
نقد و بررسي
ديد‌گاههاي پديدار شناختي
اوتو
تحليل اوتو زدين
نقد و بررسي
الياده
تحليل الياده از دين
نقد و بررسي
كتابنامه
زبان ديني(امير عباس علي زماني)
گزاره‌هاي كلامي
نقطه آغاز
معنا شناسي اوصاف الهي
نظريه تمثيل
1. نفي اشتراك معنوي
2. نفي اشتراك لفظي
3. نظريه تمثيل
تمثيل اسنادي يا تمثيل تناسبي
نقد و بررسي
تمثيل تناسبي
نقد و بررسي
اشكال اصلي ديد‌گاه توماس
مشكل معنا داري
معنا داري زبان ديني
معنا داري و تحقيق پذيري
پاره‌اي از مشكلات و ابهامات اين ديد‌گاه
الهيات و ابطال پذيري
ديد‌گاه فلو
نقد و بررسي
ديد‌گاه هير
ديدگاه ميچل
نقد و بررسي
ديد‌گاه كرمبي
تحقيق پذيري اخروي
نقد و بررسي
كتابنامه
علم و دين(محمد علي عبداللهي )
مقدمه
تحديد مفهومي علم و دين
قلمرو بحث
تاريخ رابطه علم و دين
قرن هفدهم و ظهور فلسفه طبيعي
ويژگيها و نتايج فلسفه طبيعي قرن هفدهم
برهان نظم، پلي ميان علم و دين
عصر عقل
جبرا‌نگاري و ماديژري دو ويژگي قرن هيجدهم
قرن هيجدهم و ظهور علوم انساني
قرن هيجدهم و دو نتيجه معرفت شناختي
اصالت تجربه افراطي هيوم
كانت و جدايي علم و دين
قرن نوزدهم و افسانه جنگ ميان علم و دين
نظريه تطور و تأثير آن در بحث علم و دين
قرن بيستم و گفتگوي همدلانه
قرن بيستم و نگرش نو
عوامل تغيير نگرش در قرن بيستم
نظريه هرج و مرج
مكانيك كوانتوم
نظم دقيق و اصل كيهانشناختي انسان محورانه(آنتروپيك)
تحليل ماهيت رابطه علم و دين
تعارض
تبديل روش‌شناسي به اصلي مابعد‌الطبيعي
اصالت ماده علمي در براب نصّ گرايي
آيا روش علمي تنها روش فهم و پژوهش است؟
استقلال علم و دين
استقلال در روش و موضوع
استقلال در روش و موضوع
استقلال در زبان
نقد نظريه استقلال
تعامل علم و دين و بسط ما بعد الطبيعه‌اي جامع
گفتگو يا تعام غير مستقيم علم و دين
تشابه در روش
تأمّلي در باب گفتگوي علم و دين
مكمليّت يا تعامل مستقيم
الهيات طبيعي
الهيات طبيعت
هماهنگي و مكمليت
كتابنامه
زندگي پس از مرگ(امير ديواني)
مسائل زير بنايي
انسان چگونه موجودي است؟
الف) معيار معرفت شناختي
ب)‌ملاك ناظر به مكان
ج) ملاك‌«التفاتي بودن»
مسأله هويت شخص
معاني قوي و ضعيف «بقاء شخص انساني»‌
زندگي شخصي پس از مرگ
سه نكته
نظريه رستاخيز ابدان
چند نكته
نظريه بقاي روحي يا ناميرايي روح يا روح دائماً نامجسّد
شواهدي بر وجود روح
نظريه تناسخ
نظريه جاودانگي روحي- جسمي
نظريه «عود روحي به بدن» يا «عدم تجسد موقت»
نظريه اتصال روح به بدن مثالي منفصل
نظريه همراهي روح با بدن مثالي
نظريه لحوق بدن به روح
كتابنامه

موارد بیشتر arrow down icon