قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

ستارگان فروزان در شناخت علمای قاینات و قهستان

نویسنده: آيت الله علي فاضل قايني نجفي

خلاصه کتاب

مولف در مقدمه كتاب مي‌نويسند: سالها بود كه فيش‌هايي درباره علما و دانشمندان قاين در بين مطالعات و تحقيقاتم جمع آوري كرده بودم. و اثر از آنجا كه كتابهايي در تاريخ و رجال قاينات تاليف شده بود، ولي به صورت كلي، رجال و امرا و افراد مختلف را در بر داشت احساس مي‌شد در عصر حاضر به كتابي نياز است كه فقط معرف علما و دانشمندان منطقه قاينات باشد. كتاب حاضر به ذكر نام و شرح علما و دانشمندان قاينات پرداخته است كه بيش از پانصد و هفتاد نفر مي‌باشند.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160پيشگفتار
سبب تاليف كتاب
تاريخ مدرسه جعفريه قاين
نام عده اي از تحصيل كرده هاي مدرسه جعفريه قاين
كتاب هايي كه درباره قاينات تاليف شده
بيان اصطلاحاتي كه در اين كتاب به كار گرفته شه
خواجه آصفي فرزند خواجه نعمت الله قهستاني
آفاقي قايني
عميد ابابكر قهستاني
آقا ابراهيم بيگ
ابراهيم بن اسحاق
ابواسحاق ابراهيم بن محمد قهستاني
سيد ابراهيم قايني
ابواسحاق قهستاني
قاضي ابوبكر نيهي
سيد ابوتراب قايني
سيد ابوتراب قايني بن قريش
ابوالحسن بن احمد شريف قايني
ابولحسن بن محمد هادي قايني
ملا ابوالحسن چرمه اي
ابوسعيد حداد قايني
ابوذر القهستاني
سيد ابوطالب قايني
ابو عبدالله قايني
سيد ابوالفضل غزال بيرجندي
شيخ ابوالقاسم فقيه
سيد ابوالقاسم قايني
ابوالقاسم زهاني قايني
ابومحمد دشت بياضي
حكيم ابو محمد عدلي قايني
ابومسلم بن عز الدين قهستاني
دبير ابوالمظفر قايني
ابوالمعالي موسوي قايني
سيد احمد علوي
احمد شريف قايني
احمد ابن ابراهيم ابو علي قهستاني
احمد بن حاجي اسماعيل قايني
احمد بن حجاج قهستاني
احمد بن حسن بيرجندي يزدي
احمد بن عبدالكريم زهاني قايني خراساني
سيد احمد بن سيد علي قايني
احمد بن علي اكبر مدرس
احمد بن قارن قايني
احمد بن محمد ابوالقاسم قهستاني
احمد فرزند محمد قايني خراساني
ملا احمد بن ملا محمد بن زين العابدين قايني
شهيد شيخ احمد فاضل قايني نجفي
امير سيد احمد بن محمد بن عبدالله
سيد احمد فرزند سيد محمد مددي
احمد بن محمد جعفر قايني
ابوالقاسم قهستاني
احمد بن المظفر بيرجندي
ميرزا احمد علي شهابي نيهي متخلص به حريف
احمد بن علي رضا اسفهرودي
اخي محمد شاه
اسحاق بن احمد بن ابراهيم قايني
ابي الحسين اسحاق بن محمد قايني
ملا اسحاق زهاني
كربلائي اسدالله حسيني قايني
سيد اسدالله دلباز شاخني
شيخ اسادالله قايني
مولا اسدالله قايني
شيخ مولا اسماعيل قايني
ميرزا اسماعيل محبت قايني
آخوند ملا اسماعيل خيال
حاج اسماعيل دهكي
آخوند ملا اسماعيل منزوي
حاج شيخ اسماعيل قايني
سيد اسماعيل بن علي مدد قايني
آخوند ملا اسماعيل بن محمد جعفر
سيد اسماعيل بن عبدالله موسوي قايني
ميرزا اسماعيل بن مير هادي قايني
اشرف قايني
افضل بن حسين قايني خراساني
سيد افضل بن سيد زكي حسيني قايني فقيه
افضل بن محمد قايني
امام قلي رازه قايني
امان الهل قهستاني
باقي قايني
قاضي بركات بن المبارك
بشر بن كمال قهستاني
خواجه بقا الدين بقائي
بلال شاخني
بهرام شاه اسلام
مخدره علويه بي بي دختر آخوند
خواجه تاج الدين شاهرختي
جام، جاف
محمد جعفر بن سليمان دشت بياضي قايني
سيد جعفر بن محمد نوربخش
سيد جعفر بن سيد محمد حسيني قايني
جلال بن محمد بن عبيدالله قايني
جلال قايني
جمال الدين بن محمد قاسم قايني
غياث الدين جمشيد بن سلطان بختيار قايني
جنيد بن محمد بن علي قايني
سيد جواد بن حسن بن محمد رئيس قايني
حاج شيخ جواد عارفي بيرجندي
سيد جواد قايني
سيد جواد جواد زاره
حاجب محمد بن ملك يحيي چرمه اي قايني
حامد بن عبدالرزاق قايني
سيد حسن قايني
ملا حسن واقعي
صلاح الدين حسن رئيس بيرجندي
شيخ حسن بيهودي قايني
اميريد حسن روي قايني
حسن بن احمد قايني
شيخ حسن بن دوست محمد خرمي قايني
سيد حسن بن سيد رضا حسيني سراياني
حسن بن سعد بن الحسن قايني
حسن بن صادق حسيني مصطفوي
حسن بن طاهر هاشمي
الحسن بن عبدالرحمن
سيد حسن بن عبدالرحيم نبوي بيرجندي
سيد حسن بن علي اكبر تهامي
بها الدوله حسن بن قاسم بن محمد نروبخش
سيد حسن بن محمد حسيني خراساني قايني
مولا حسن بن آخوند محمد حسين بيرجندي
حسنويه بن علي بن حسنويه قهستاني
حسين الحسيني قايني
آخوند ملا حسين ذاكر
حاج ملا حسين بيرجندي
درويش حسين تازياني
شيخ حسين قايني
مولانا مقري حسين شاكري
سيد حسين امير نصيبي نوربخش
مولا حسين قايني
مولانا حسين قانيي
ميرزا حسين صوفي قايني
شيخ حسين قايني كاخكي
درويش حسين گرگاني قايني
حسين بن كربلائي اسحاق زهاني
ملا حسين بن ملا آقا بيرجندي
نظام الدين ابوعبدالله حسين ايدي هقستاني
حسين بن حسن قايني علم الهدي خراساني
شيخ حسين بن داود حسني بيرجندي
سيد حسين فرزند سيد ذبيح الله حائري
سيد حسين بن سيد زكي حسيني امام
سيد حسين قايني
حسين بن حاجي محمد خراساني قايني
ابوعبدالله حسين بن محمد هقستاني
ابوعلي حسين بن محمد نيشابوري قهستاني
حسين بن مازل
ابوسعيد قايني
حسين بن محمد قايني
شيخ مولا حمزه بيرجندي
شيخ مولا حمزه قايني
شيخ مولا حمزه قايني
حيدر بن عبدالحميد قايني
حيدر بن مير محمد قايني
خدادادي ساقيني
خسروي قهستاني
درويش قايني
درويش علي بن درويس محمد
سيد ذبيح الله بن حسين قايني حائري
ملا رئيس شاهرختي قايني
رضا قارني
شاه رضا بن شاه قاسم نوربخش
رضي بن مير محمد بن مير افضل حسيني قايني
رفيع الدين قايني
رمضان بن حسين بن علي افيني
روبختي قهستاني
زافر بن سليمان الايادي ابوسليمان الهقستاني
زكريا بن جلال الدين قايني
مير زكي بن مير سيد حسين
زيرك شاه ميربذله گو
آغازين العابدين بن علي اكبر قايني درخشي
سيد زين العابدين بن مير سيد محمد قايني
سروري ابن الحافظ علي بيرجندي قاري
حكيم سعد الدين تزاري
سلطان العلما قايني
سلطان علي قايني
سلطان محمد قايني
سلطان محمد شاهرختي
سلطان محمد قايني
سلطان محمد قايني
شاه اسحاق ولي
شاه تقي بن آقا اسماعيل حسيني قايني
شاه مير بن مير سيد علي قايني
شرف الدين كوشككي
شمائلي قهستاني
شمس الدين خلوتي گلي
شمس الدين شاخني
شمس الدين موسوي
شاه شمس الدين نوربخش
شمع خاتون شهنشاه بن محمود بن شهنشاه بن محمد بن شهنشاه قايني
شيخ صادق خلف امير سيد قنبر نمدمال
مولانا شيخ قهستاني
شيوايي با شيون قايني
ملا صادقي قايني
شاه صفي نوربخش
ابوالحسن طاهر بن احمد بن علي محمود قايني
ابوالحسن قاني
طاهره بيگم
شيخ عباس عباس نژاد سر بيشه اي
شيخ عباس خالصي بيهودي
حاج ميرزا عباس بيرجندي
عباسعلي قايني
عباسقلي بن محمد رضا قايني متخلص به سمل
عبدالباقي قايني خوسفي
مولانا عبدالجليل قايني
شيخ عبدالجواد قايني
عبدالجواد بن آقا عباس زهاني
شيخ عبدالجواد فريزي
ملا عبدالجواد شريفي بهيودي
ملا عبدالجواد بن ملا محمد بيهودي
عبدالحسن بن عبدالله قايني خراساني
شيخ عبدالحسين فنودي
عبدالحسين فرزين بيرجندي
عبدالخالق قايني
شيخ عبدالرزاق بن محمد حسين قايني
ابومقصود عبدالرحمن قايني
عبدالحرمن ابن عبدالهل
سيد عبدالرحيم قايني
عبدالرحيم بن علي اشرف قايني
عبدالرزاق بن ملا محمود شاعر
عبدالسلام دشت بياضي قايني
عبدالعظم قايني
عبدالعلي بن نظام الدين محمد بن حسين بيرجندي
عبدالغني قايني
عبدالنعيم زهاني
مولانا عبدالكريم اشراق
عبداللطيف بيرجندي
عبدالله بن ابراهيم قهستاني
علي بن الحسن قهستاني
شيخ علي فرزند كربلائي غلامرضا رضائي شاخني
سيد علي بن حسين مهدوي قايني
ميرزا علي بن حسين قايني
سيد مير علي واعظ بن سيد عابد قايني
علي بن ملا عباس علي شاهرختي قايني
امير علا الدين علي قايني
ابوالحسن علي بن محمد بن علي كندراني قايني
حكيم علي بن محمد حجازي قايني
علي بن محمد قايني
علي بن محمد قايني خراساني
علي بن محمد فاضل قايني نجفي
آخوند ملا علي بن محمد ولي قايني
علي بن ياسر حسامي واعظ قهستاني
مولانا علي اشرف صبوحي
آغا مولا علي اصغر خوسفي
شيخ علي اصغر قايني
علي ابكر مجرم خوسفي
الميرزا علي اكبر اصفهاني قايني
مولي علي اكبر مدرس
مولا علي اكبر معروف به مجتهد و مدرس
مير عليرضا بن سيد اسماعيل حسيني قايني
سيد علريضا شهيدي فرزند حاجي بيرجندي
سيد عليرضا منتظري قايني
علي قلي بن ميرزا علي خزاني قايني
علي محمد بن ملا محمد اشرف قايني
سيد علي مدد بيرجندي
سيد علي مدد قايني
سيد علي نقي قايني
مولا علي نقي بن ابوالحسن زهاني قايني
عماد الدين قهستاني
عيسي بن محمد قهستاني
غريب حسين ساقيني
غلام قايني
حاج غلام حسين خراساني منجم باشي قايني
شيخ غلام حسين رضواني مهموئي
آخوند مقدس غلام حسين زهاني قايني
غلام حسين فرزند شمس الدين علي افيني قايني
غلام حسين توليت نجفي
ميرزا غلام رضا زرين قلم بمرودي قايني
سيد غلام رضا واعظي قايني
سيد غلام رضا سعيدي بيرجندي
غلام حسين زينلي فرزند عباس
غلام رضا بن محمد علي موسوي بيرجندي
غلام رضا بن فرخ حسيني قايني
غياث الدين كمال فارسي
فاضل مودي
خواجه فخر الدين الگسكي مومن آبادي
فضل بن محمد بن ابراهيم قايني
شاه قاسم بن محمد بن عبدالله بن نور بخش
قاسم علي قايني
اميرابوذر جمهر قايني
قسمي بيرجندي
قطب الدين محمد بن سلطان محمد قايني
كاظم بن محمد بيرجندي خراساني
كافي قايني
محب علي سراياني
محتاج نيهي
محتشم بن عبدالملك قايني
محتشم بن ميرزا هادي بن مير محتشم قايني
شيخ محسن فقيه زيروهي
قاضي محسن بيرجندي
سيد محسن بن محمد سعيد زاده
محسن بن محمد باقر چرمه اي قايني
شمس الدين محمد قهستاني
شيخ محمد عرب
شيخ محمد سالاري قايني
محمد آگهي
نور الدين محمد بيرجندي
شمس الدين محمد خضري
محمد دشت بياضي
مولانا نور الدين محمد ظهوري قايني
امير سيد محمد شيرازي
امير سيد محمد غيس آبادي
ملا محمد فنودي
ملا محمد فيروز آبادي قايني
حاج ميرزا محمد قايني
جلال الدين محمد قايني
ابوجعفر محمد قايني
مولانا محمد كاخكي قهستاني
سيد محمد لطيفي
ملا محمد منجم قايني
فصيح الدين محمد نظامي قهستاني
ابونصر محمد واشاني
محمد قايني
ميرزا محمد خوسفي قايني
محمد ملقب به باقر قايني
رضي الدين محمد قايني
ابوجعفر محمد بن ابراهيم بن محمد قهستاني
محمد بن ابراهيم قايني
شيخ ابوعبدالله خضري
محمد بن احمد قايني
ابوالحسن محمد بن اسحاق قهستاني
محمد بن اسماعيل قايني خراساني
محمد بن ملا افضل قايني دشت بياي
شمس الدين محمد بن امين الدين
حاجي محمد بن بدر قايني
محمد بن جلال بن سليمان قهستاني
ابو قريش محمد بن جمعه قهستاني
محمد بن حسام الدين
محمد بن الحسن بن منصور
سدي محمد بن سيد حسين حسيني قايني
حاج شيخ ملا محمد بيهودي
محمد بن حميد قهستاني
محمد بن حاجي ملا زين العابدين قايني
محمد بن سهل قهستاني
محمد بن صالح خراساني كاخكي
ملا محمد بن ملا عبدالجواد بن ملا رمضان افيني
محمد بن عبدالكريم فاضل قايني نجفي
ولادت زادگاه
تحصيلات،‌دوران كودكي، نوجواني و جواني
عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد
آثار ارزشمند ايشان عبارتند از
ازدواج، خانواده و اولاد معظم له
استادان آيت الله فاضل در نجف اشرف
شاگردان آيت الله فاضل
گواهي مراجع و استادان نجف به اجتهاد آيت الله فاضل
زهد و ساده زيستي
ويژگي هاي اخلاقي
تاليفات
زندگي و آثار آيت الله فاضل در كتب رجال و فهرست نويسان
وفات و آرامگاه آيت الله فاضل
محمد بن ملا عبدالمحسن خراساني قايني
محمد بن عبدالله قايني
محمد بن عبدالله قهستاني
محمد بن عبدالوهاب
محمد بن عبدالوهاب ثقفي قهستاني
محمد بن علي قايني
سيد محمد مشكاه بيرجندي
محمد بن علي قايني دباغ
محمد بن علي قايني
محمد بن علي اصغر قايني سرچاهي
مولانا محمد فرشته
سيد محمد بن علي اكبر فرزان بيرجندي
سيد محمد بن سيد علي مدد
مولا محمد بن محسن قايني
ابومنصور محمد قايني
ابوالحسن محمد بن محمد بن ابراهيم قايني
سيد محمد نوربخش
ابونصر محمد مناح قايني
محمد بن محمد آبيزي قايني قهستاني
حاجي محمد بن نور الدين دشت بياضي
محمد بن محمد اسماعيل قايني
ملا محمد بن آخوند اسماعيل بيهودي قايني
محمد بن محمد افضل حسيني قايني خراساني
محمد بن محمد امين بن محتشم حسيني
شيخ محمد بن محمد باقر قايني
محمد بن محمد تقي قايني
سيد محمد بن محمد تقي تدين بيرجندي
محمد بن حاجي محمد حسن قاين
حاجي محمد ميرزا قايني
محمد بن محمد حسين بن عبدالرزاق قايني
محمد بن محمد علي بن محمد بمرودي خوسفي قايني
ميرا محمد خان سحاب بمرودي
سيد محمد بن مصطفي سعادت مصطفوي
محمد بن ملك اسماعيل خراساني قايني
محمد بن منصور قايني
محمد بن يحيي قهستاني
دكتر محمد ابراهيم آيتي
شهاب الدين نهي
شيخ محمد ابراهيم قدس ي
محمد ابراهيم بن زين العابدين قايني
محمد ابراهيم بن محمد امين موسوي قايني
محمد ابراهيم بن محمد امين موسوي قايني
شيخ محمد ابراهيم رباني بيرجندي
محمد ابراهيم بن حاجي ملا حسن واقعي
شيخ مولا محمد ابراهيم قايني شاگرد ميرزا حبيب الله رشتي
محمد ابراهيم بن محمد علي خراساني قايني
سيد محمد اسماعيل حسيني قايني
شيخ محمد اسماعيل قايني
محمد اشرف شريف بن محمد اشرف قايني
محمد افضل بن حاجي محمد دشت بياضي قايني
محمد اكبر من محمد جعفر قايني
محمد اكبر بن غلام رضا منشي بمرودي
محمد اكبر بن حاج محمد صالح قايني
محمد امين رضوي خادم قايني
محمد باقر قايني
شيخ مولا محمد باقر قايني
شيخ محمد باقر قايني
شيخ محمد باقر بن عباس خالصي
شيخ محمد باقر عرفاني بيهودي
آخوند ملا محمد باقر بن ملا عبدالواسع
محمد باقر بن محمد كاظم قايني
محمد باقر بن محمد كاظم قايني
ملا حمد باقر بن مسعود علي شيرخوندي
محمد تقي قايني
محمد تقي بن محمد بن حسين حسيني قايني
محمد تقي بن محمد باقر آيتي
محمد تقي بن محمد رضا بن يوسف حسيني جنابزي قايني
مير محمد تقي بن محمد صادق فخروذي قايني
محمد تقي بن محمد مومن قايني
سيد محمد تقي نقوي قايني خراساني
شيخ محمد جعفر بن محمد كاظم قايني
ميرزا محمد حسين خان ارغوان بهداني
محمد حسن سالك بيرجندي
شيخ محمد حسن قايني
محمد حسن روحاني
محمد حسن بن اسدالله بيرجندي
محمد حسن بن حسين قايني
محمد حسن بن عبدالخالق قايني
محمد حسن بن عبدالنعيم زهاني
شيخ مولا محمد حسن قايني
شيخ محمد حسن بيرجندي
محمد حسن بن محمد باقر بيرجندي
محمد حسن بن آخوند ملا محمد صادق متولي
محمد حسين قايني
محمد حسين ديانتي
سيد محمد حسين كبريائي نهبنداني
ميرزا محمد حسين فدائي بيرجندي
حاج محمد حسين فروغ واعظ خطاط
محمد حسين بن آقا جواد سلطاني زهاني
وحشي بيرجندي آخوند ملا محمد حسين صاحب كار
آقا ميرزا محمد حسين
محمد حسين بن شيخ عبدالرزاق قايني
شيخ محمد حسين واسعي قايني
ميرزا محمد حسين قايني كاتب السلطان
شيخ محمد حسين آيتي
محمد حسين قاصر قايني
شيخ محمد حسين قايني
محمد حسين بن ملا محمود خراساني قايني
حاجي محمد خليل بيرجندي
حاجي محمد خليل بن اشرف قايني
شيخ محمد رضا رباني مهموئي گازاري
سيد محمد رضا صامتي
ميرزا محمد رضا مستوفي
محمد رضا منشي بن ميرزا علي اكبر قايني
محمد رضا قايني
محمد رضا شريف بن محمد باقر قايني درخشي
محمد رضا بن محمد صادق زهاني قايني
محمد رضا بن محمد صادق درخشي قايني
محمد زمان قايني
محمد سعيد بن محمد تقي قايني
حاج محمد شريف بيرجندي
محمد شفيع بن محمد مومن قايني مشهدي
شيخ محمد صادق اوحدي
محمد صادق اسفادي قايني
ميرزا محمد صادق بمرودي
محمد صادق بن ملا علي محمد قايني
محمد صادق بن حمد بن حسين حسيني قايني
محمد صادق قايني
محمد بن صالح قهستاني
محمد صاحل بن محمد بن صالح قايني هروي
محمد صالح بن محمد تقي قايني
محمد طاهر بن ميرزا ابوالحسن قايني
مولا محمد علي قايني
آقا ميرزا محمد علي شاهسوني بيرجندي
ميرزا محمد علي قاصر قايني
محمد علي زهاني قايني
حاج ملا محمد علي قايني
ميرزا محمد علي عاصي زهاني
شيخ محمد علي كاخكي
شيخ محمد علي قايني
شيخ محمد علي روحاني بويكي
محمد علي قايني
سيد محمد علي صديقي
محمد علي بن كربلائي اسماعيل بيهودي قايني
محمد علي صفا بيرجندي
سيد محمد علي بن حسين حسيني فقيه
شيخ محمد علي قايني
محمد علي بن علي اصغر قايني حائري
ملا محمد علي بن محمد قايني
محمد علي بن محمد اسماعيل حسيني بيرجندي
محمد علي قايني
ميرزا محمد علي خان دانش
محمد علي بن محمد باقر قايني
محمد علي بن محمد جعفر قايني
شيخ محمد علي، فرزند محمد صادق اصدقي
محمد علي بن ميرزا مصطفي نوربخش قايني
آخوند كربلائي آقا محمد علي شاهرختي
شيخ محمد علي قطب
محمد غلام حسين بن محمد علي بيرجندي قايني
ميرزا محمد قاسم بن سيد محمد غيس آبادي
محمد قاسم بن محمد اسماعيل قايني
محمد قاسم بن محمد شفيع فيروزآبادي قايني
محمد قدير بن حاجي فضل الله قايني
محمد كاظم بن محمد جعفر قايني
محمد كاظم بن محمد هاشم قايني
محمد كريم دشت بياضي
محمد مومن مومناي دشت بياضي
محمد محسن قايني
محمد محسن قايني مشهدي
محمد محسن بن محمد علي خادم قايني
محمد معصوم قايني رضوي
محمد مهدي قايني
محمد مهدي درخچي
مولا محمد مهدي قايني بيهودي
محمد مهدي صمدي بيرجندي
محمد مهدي بن حاج غلام حسين منجم قايني مشهدي
محمد مومن بن دوست محمد قايني
محمد مومن بن دوست محمد قايني
محمد مومن بن دوست محمد مسگر قايني
محمد نبي قايني
محمد نقي بن حيدر حسين بن شاه محمد قايني
شيخ محمد هادي مجتهد بن حسين قايني
شيخ محمد هادي فرزند غلامرضا يعقوب نژاد
محمد هادي بن محمد اكبر نجدي حسيني قايني
محمد هاشم قايني
محمود، بن شيخ محمد فاضل قايني نجفي
درويش محمود
مذنب بمرودي قايني
سيد مراد بن محمد نبي قايني
سيد مرتضي قايني
آقا شيخ مرتضي آيتي بن محمد باقر بيرجندي
سيد مرتضي بن محمد جعفر حسيني قايني
سيد مرتضي اصفهاني قايني
درويش مسعود
مسعود بن عبدالله
مصطفي هروي قايني خراساني
ميرزا سيد مصطفي شمس الدين بهلجردي
سيد مصطفي بن مير سيد محمد قايني
مظفر حسين مغلم قايني
سيد معصوم بن سيد رضي قهستاني
مولنان مقري قهستاني
مقيم محتشم قايني
ملك شاه قهستاني
منوچهر، ايران شاه بن علي قهستاني
منيژه نهاني قايني
حاج شيخ مهدي واعظ
سيد مهدي عبادي خوسفي
مهدي بن شيخ محمد فاضل قايني نجفي
سيد ابوالحمد مهدي بن نزار حسيني قايني
آميرزا شاه ميرزا بن سيد حسين قايني
ميرزا كوچك ساغر قايني
ناصر الدين قايني
نصر بن جناح قهستاني
نوابه خفي، دختر ميرزا محمد خان نهي
شيخ نور الله واعظ
وجيه بن ابي الطيب قايني
قاضي وحيد الدين
وراق قايني
ولي دشت بياضي قايني
مولا ولي يستاني قايني
ولي الله شيريف حسيني قايني
هادي بن محتشم قايني
خواجه هلال قايني
مولانا يحيي قايني
يعقوب بن اسحاق قهستاني
ملا يوسف دشت بياضي قايني
شيخ يوسف كاتب
يوسف بن محمد حسيني گنابادي، قايني خراساني

موارد بیشتر arrow down icon