قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

راز دل داري

نویسنده: بنشاسته محسن

این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

پيشگفتار
ضرورت شناخت عوامل
قساوت دلها
عوامل قساوت قلب
1- پرخوري
2- نظر كردن به بخيل
3- ترك ياد خدا
4- گناه زياد
5- پرحرفي در غير ياد خدا
6- تكّبر
7- جباريت و ستمگري
8- آرزوي دراز
9- كشروبات الكلي
10- ملاهي (سرگرمي و خوشگذراني)
11- غفلت
12- استماع لهو
13- صيادي
14- رفتن به خانة سلطان
15- خدا را فراموش كردن
16- خوابيدن با شكم پر از غذا
17- چهل روز پشت سر هم گوشت خوردن
18- همنشيني با اهل دنيا
19- همنشيني و مجالست با ملوك و پادشاهان
20- همنشيني و رفاقت با افراد بي‌حيا و گستاخ
21- همسايگي با احمق
22- همنفس و معاشرت زياد با زنان
23- تنها در خانه ماندن به مدت طولاني
24- همنشيني با افراد سركش و خوشگذران
25- اطالة بي‌جهت كارها و دور كردن مقاصد
26- راحت طلبي
27- عشق و علاقه زياد به خوابيدن
28-هم و غم دنيا داشتن
29- زياد خنديدن
30- ريختن خاك در قبر خويشان
31- مجالسة و همنشيني نكردن با علماء
32- ظلم بر مردم
33- تأخير نماز از وقت آن
34- خوردن و آشاميدن به پهلوي چپ
35- خوردن در حال سيري
36- خوردن خون
37- كثرت مال و دارائي
38- مقارنت و همنشيني با انسانهاي فاجر
39- زياد نگاه كردن به ميت كفن نشده
40- آسايش و بي‌خيالي
41- سر بريدن حيوانات بطور مداوم
42- بطالت (بي‌كاري و ولگردي)
آثار منفي و ضررهاي قساوت قلب
1- دوري از رحمت و لطف حق
2- مستجاب نشدن دعا
3-بدترين ضربه به انسان است
4- نشان بدبختي و شقاوت
5- خشك شدن چشم از اشك
6- تنهائي
7- بدترين عقوبت
8- مانع از بارش باران
9-موجب غضب خداوند
10-بزرگترين بدبختِها
شكوه امام سجاد از قلب قاسي
ضرورت آشنائي با عوامل مرگ دلها
عوامل و اسباب مرگ دلها
1- عدم پرهيزكاري و حيا نكردن از خدا
2- خدا را فراموش كردنم
3- خندة زياد
4- گناه بعد از گناه (تكرار گناه)
5- گفتگوي زياد با زنان
6- مجادله و منازعه با احمق
7- زياد خوردن و آشاميدن
8- همنشيني با انذال
9- بجا نياوردن طاعت خدا
11- قرآن خواندن بدون عمل كردن به آن
12- اطاعت از شيطان و ادعاي دشمني با او
13- دشمني با اولاد پيامبر
14- عشق بدون عمل به بهشت
15- تنفر از جهنم
16- غفلت از عيب خويش و پرداختن به عيوب ديگران
17- ادعاي بغض دنيا - اما اشتغال به جمع كردن آن
18- اقرار به مرگ ولي آماده نشدن براي آن
19- عبرت نگرفتن از دفن اموات
20- دنيا طلبي
21- زياد خوابيدن
22- هم و غم دل
23- خوردن حرام
تلاش براي زنده كردن دل
عوامل و اسباب حيات دلها
1- ذكر و ياد خدا
2- موعظه
3- علم و دانش
4- حكمت
5- توبه
6- گفتگوي علمي كه معرفت انسان را به خدا بيشتر كند
7- حديث و كلام معصومين
8- اميد
9- تفكر
10- سركوب كردن هواي نفس
11- ديدار و زيارت دوستان
12- معاشرت با اعل فضل
خوردنيهاي سفارش شده براي حيات دل
1- سركه
2- انار
3- به
عوامل و اسباب فساد دلها
1- گناه
2- شنيدن سخنان لهو و بي‌فايده
3- گوش دادن به فحاشي و حرفهاي ناپسند
4- رفت و آمد به درگاه سلطان
5- صيادي
6- خلوت با زنان
7- گوش كردن به سخن زنان
8- عمل به رأي و نظر زنان
9- همنشيني با گمراهان
10- خصومت و دشمني
11- ثروت اندوزي
اسباب و عوامل نورانيت دلها
1- سوره مباركة توحيد را زياد خواندن
2- كم‌خوري
3- همنشيني با علماء
4- نماز در شب
5- رفتن به مسجد‌ها
6- استفاده از مال حلال
7- حكمت
8- تداوم ياد خداوند
9- گريه از خوف خدا
10- تفكر
11- استفاده از سركه
12- انار
اسباب و عوامل جلاي دل
1- حديث و سخن معصومين
2- ذكر و ياد خدا
3- همنشيني با عالم
4- دست كشيدن بر سر يتيم
5- استغفار زياد هنگام سحر
6- بسيار شب زنده‌داري كردن
7- روزه گرفتن
8- قرآن خواندن
9- ترس از خدا
10- ياد مرگ
11- حكمت
12- خوردن گلابي
13- عسل
14- تلبين
15- به
قوّت دل
1- يقيق
2- استعمال بوي خوش
3- خوردن به
4- نشسته شانه زدن
5- خوردن گوشت گوشفند به همراه شير
6-خوردن كشكمش
ضعف دل
در حال ايستاده شانه زدن
تسكين دل
1- روزه گرفتن
2- حج بجاي آوردن
راحت دل
زهد
اطمينان دل
ياد خدا
اقبال دل
1- انس و الفت
2- بلند كردن دستها در هنگام دعا
3- خريدن كفن
4- اداي قرض
5- توبه
نشاط و شادابي دلها
1- خواندن قرآن و تدبر در آن
2- شاد كردن دل ديگران
3- صلة رحم
4- قرع ‌(كدو)
اسباب و عوامل رقت قلب
1- زياد ياد خدا كردن در تنهائي
2- ياد مرگ
3- خوردن عدس
4- مداومت بر خوردن انجير
5- خوردن كدو به همراه عدس
نرمي دلها
1- يتيم نوازي
2- اطعام مساكين
دل مشغولي
1- خصومت
2- دنيا طلبي و از هم گسيختگي امور دنيا
3- مريضي
4- ناامني
5- تنگدستي
6- زن ناصالح
7- فرزند ناصالح
8- دوست ناصالح
9-نداشتن آسودگي و آرامش
دل و ديده
1- آنچه را كه چشم ببيند در دل جا باز ميكند
2- دل دفتر يادداشت چشم است
دواي درد دلها در كلام مولي علي
خريدار دلهاي خاشع
چهرة انساني و قلب حيواني
انسانهاي مختلف و قلوب آنها
1- قلب شخص منافق، پشت زبان اوست
2- قلب شخص مؤمن، پيش زبان اوست
3- قلب بچه‌ها مانند زمين خالي است
4- قلب شخص عاقل پيش از زبان اوست
5- قلب شخص احمق از پس زبان اوست
اسباب مرض دلها
1- مخاصمه و دشمني
2- مراء (جدل)
3- عشق به غير از حق (عشق مجازي )
قلب در كلام مولي علي
ويژگيهاي دل
1- حرم خداست
2- چشم خدابين است
3- مرض و بيماريش بدترين امراض است
4- سالمش نجات بخش است
5- كوريش بدترين كوري است
6- شكسته‌اش قرين و مصاحب خداست
7- ظرف خداست
8- اجبار و اكراه آن را كور ميكند
9- وقتي به چيزي ميل كند بريدن و كندنش سخت است
10- ظلم كردن تخريبش مي‌كند
11- از مشغوليت زياد ملول ميشود
12- سلامتش موجب سلامتي ساير اعضا است
13- فسادش موجب فساد ساير اعضا مي‌شود
14- توبه پاكش مي‌كند
15- لجاجت خشمگين مي‌سازد
16- ياد خدا آبادش ميكند
دفع حزن و اندوه دل
1- هر ماه سه روز روزه گرفتن
2- روزة‌ماه شعبان
3- استفاده از كندر
دعا براي رفع حزن و اندوه دل
آرامش دل
حق طلبي، به دل آرامش ميدهد
احوال دل
دفع خواطر منفي از دل
«لا اله الا الله» خواطر منفي را از بين مي‌برد
صفاي دل
دل با كم خوري صفا مي‌يابد
دلها
1- دل وارونه
2- دلي كه در آن گاهي نفاق و گاهي ايمان است
3- دل چركين و زنگ زده
4- دل پاك و فروزنده
5- دل مشغول به دنيا
6- دل مشغول به عقبي (آخرت)
7- دل مشغولي به مولي
درخواستهاي امام سجاد- عليه السلام-
از خدا دربارة‌دل
دل و دلدار