قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

مصالح سنتی و تاثیر آن بر زلزله

نویسنده: نورایی حجت

خلاصه کتاب

كتاب حاضر به دنبال اين است كه در خصوص كاربرد مصالح سنتي و هنر معماري در مقابل با زلزله مواردي را بررسي نمايد. اين كتاب در 5 فصل جمع بندي شده است، فصل اول كليات تحقيق مطرح شده و در ادامه فصل دوم نويسنده به پيشينه تحقيق پرداخته و به نكات كليدي خاصي توجه مضاعف گرديده و در فصل سوم اين تحقيق نحوه كاركرد و نوع و ابزار تحقيق نوشته شده است و در فصل چهارم به پرسشنامه مي‌پردازيم و در فصل پنجم نتيجه پرسشنامه‌‌ها و پيشنهادات مطرح شده است.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160چكيده
موضوع
مقدمه
بيان مساله
اهميت و ضرورت
اهداف تحقيق
هدف كلي
هدف جزئي
سوال ها و فرضيه هاي تحقيق
سوالات فرعي
فرضيه يا فرضيه هاي اصلي پ‍ژوهش
فرضيه هاي فرعي
قلمرو تحقيق
تعاريف مفاهيم و اصطلاحات
مصالح
سنتي
ابتكارات و ابدعات
كلافكشي
تعاريف عملياتي
مهارت
فصل دوم
مقاومت
پيشينه تحقيق
مباني نظري تحقيق
قلاع
اعتقاد به عدد هفت در معماري
كلافكشي
پلها
پل ساي در دوره غزنوي و سلجوقي
شالوده ريزي
معماري پل
آب برها
طاق دهانه ها
كانه يا كنو
ميل راهنما
پشتبند
مصالح ساختماني
آجر
آهك
سنگ
چوب
سكو يا صفه
مفروضات رويكرد رقابتي مصالح سنتي با مصالح مدرن
تخصص و مهارت
ارزشيابي مصالح
ساختمان هاي آجري و سنتي
عمل شفته سازي در پي ساختمان
استقرار قالب در بين ستونهاي آجري
پوشش قوس
بستن تيزه قوس
طاق ضربي
ضخامت طاق
اثر زلزله بر بناهاي خشتي
تقويت بنا در مقابل حركات زمين و زلزله
نحوه عمل
اتصال و كلاف بندي پوشش گنبدي يا اسكلت بناي خشتي
ديوار پشت واره در مقابل حركات زلزله
توجه
رعايت اصول ضد زلزله در بناهاي گنبدي خشتي
اصول ضد زلزله در ديوارهاي سنگي
مهار كردن اسكلت در مقابل زلزله هاي خفيف
تنگ بستن و اصول ضد زلزله
كلاف بندي اصولي پي سنگي در مقابل زلزله
فصل سوم : روش تحقيق روش شناسي
فصل سوم :
موقعيت جغرافيايي، فرهنگي استان لرستان
جامعه آماري
حجم نمونه و روش نمونه گيري
ابزار گردآوري اطلاعات
اعتبار روايي و پايايي ابزار
روش تجزيه و تحليل داده ها
فصل چهارم : تجزيه و تحليل آماري داده ها
فصل پنجم : نتايج پيشنهادات و محدوديتهاي تحقيق
توصيف داده ها
نتيجه آزمون فرضيه ها
پيشنهادات
الف - پيشنهادات كاربردي
منابع

موارد بیشتر arrow down icon