قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

کوتاه و خواندنی از تاریخ

نویسنده: توانا علي

این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

پيشگفتار
1- هر كه بايد هنري آموزد
2- شاهكار كمبوجيه
3- مجازات دو كرجي
4- دور گردون هم برآرد روزي از صياد گرد
5- نفرين بر تاج و تخت
6- آنچه مي‌ستانم بدان است كه مي‌دانم
7- بهترين عطايا
8- گناهكار را نمي‌توان با گناه تنبيه كرد
9- چون دولت نباشد، مردي و قوت مفيد نباشد
10- اخلاق كارگزاران
11- چون تو بر شمارش اندك عاجزي ...
12- امروز گمانم به يقين رسيد كه علي حق است
13- ما خازن خداونديم به اسرار مكتوم
14- در ملتي كه مداهنه نباشد حقّيت آن ظاهر است
15- با دو دست دو چشم خويش نگاه مي‌دارد
16- حرام باشد نان بخيل خوردن
17- خودگويي مسلمانان او بكشتند نه ما
18- اگر راست بگويم از تو بترسم و اگر ...
19- گريه بر حسين تا به كي؟
20- من هم ابليس را به خشم آوردم
21- شكر خداي را كه بنده من از من ايمن است
22- خُلق حسيني
23-اين جوانمرد جز فرزند پيامبر (ص) نيست
24- او را گناهي نيست
25- كاش گازر بودم
26- مسؤوليت به اندازخ توانايي
27- عبرت از سگان
28- شرم دارم در شخصي نظرم كنم كه ...
29- هيچ مسلمان بهشت رايگان نيابد
30- همچنان كه اينجا سرت بشكند آنجا هم عهد دينت بشكند
31-خداوند عادل‌تر از آن است
32- حلاوت پدر در نيافته‌اي قدر آن نداني
33- اين عمارت معجز حضرت رسالت است
34- ما هرگز براي جوانمردي خود مزد نگيريم
35- مرتكب عبث از عقل عاري است
36- ما به آن حضرت نزديكتريم از شما
37- ببين تفاوت ره از كجا تا به كجاست
38- خدا لعنت كند لج كننده را
39- قيمت مملكت داري
40- از مخلوق شرم مي‌داري امّا از خالق شرم مي‌كني؟
41- يك معني در دو تعبير
42- هيبتي كه به تواضع زايل گردد قابل زوال بُود
43- دست به اين نرمي چگونه تاب آتش دوزخ دارد
44- فواره چون بلند شود سرنگون شود
45- زمان را چو نكو بنگري همه پند است
46- از اين سيدّد عجيب نيست
47- گمان نيكو
48- عتاب دوست از براي دشمن
49- هيچ كس را به گناه ديگري مگيريد
50- مايعي كه مايه بي‌خردي گردد
51- ما اخلاق خويش بد ساختن نتوانيم
52- نعوذ بالله
53- كشور ما با كفر مي‌ماند ولي با ظلم داوام نمي‌آورد
54- ما رزق خود به تدريج مي‌گيريم
55- انصاف ده كدام اسراف است؟
56- شمشير قيمتي
57- وقت آن نيامد كه آشتي كني؟
58- ما برهنه‌ايم!
59- اذان بي‌هنگام
60
61- امر افراد خود را از ستم به رعيت باز دارند
62- به احترام استادي از شما مي‌پذيرم
63- زخم كه از خون تو ...
64- آزاد مردان را بايد نگاه داشت
65- فضيلت علم زياده از‌آن است كه در بيان آيد
66- چوب معلّم
67- حاكم اين چنين كم بدست آِد
68- پاداش شفقت بر حيوان
69- حيف از اين استعدادها
70- نان از شغل خسيس خوردن به كه بار منت رئيس بردن
71- بر عفو تكيه مكن
72- نقره مي‌رود و علم مي‌ماند
73- شاه و ديوانه
74- بايد صليب را بيندازي
75- عجب غوغايي!
76- بيخودي، راحتي نباشد
77- اين سر پل اختيار مي‌كني يا آن سرپل؟
78- از همه بِقاع راه به عَرصات قيامت يكي است
79- سكندر كه بر عالمي ...
80- كارهاي بزرگ، مردم خرد
81- مرا طاقت عذاب قيامت نيست
82- اگر وزارت به ديگري تفويض كني ...
83-مادرم مرا بر صدق و راستي عهد كرد
84- پدر سوخته! دليل هم مي‌خواهد
85-پاسخ حكيمانه
86- سعدي تو مي‌باشي؟
87- راه تقرب به سلاطين
88- مي‌رويم خاك مي‌جوييم كه ..
89- كرم‌نما و فرودآ كه خانه، خانه تست
90- ترك غم جهان بكن تا ز حيات برخوري
91- مجازات شاهانه
92- اجازه نگرفته‌ام
93- سيد اوصياء هستي امّا شعر بلد نيستي
94- توطئه شاه و هشياري علماء‌
95- سيره علما
96-تفريح شاه
97- از لحاف كهنه تا جبة سلسله دوز
68- ملا محمد صالح مازندراني چگونه داماد مجلسي شد
99- قدرت الله اكبر
100- پاداش شاهانه
101- بيست هزار نفر قصاص يك اسب
102- همت را شما كرده‌ايد كه از آخرت گذشته‌ايد
103- ارزن عثماني و خروس ايراني
104- همان را كه گفته بودم
105-از اميري تا گِل كشي
106- صلاح در آن است با وي بسازي
107- يا كريم! تو يك كريمي
108- معلوم مي‌شود خان مرغابي است
109- سيره شاهان
110- تا ظلم تو هست، بست ما هست
111- از رزم آقا محمد خان تا بزم فتحعلي شاه
112- هر كه ريش شيخ را دوست دارد به سيد كمك كند
113- اخلاق علماي رباني
114- به مرجع مسلمين توهين مي‌كني؟
115- شما با ساير ستمندان در نظرم يكسانيد
116- فايده آبرو
117- مولاي من يا مرا بكش يا نجتم بده
118- خوشا به سعادت تو كه مردي
119- آدمي كه الاغ مي‌راند و الاغي كه آدم مي‌راند
120- ديوارها به امير خبر خواهند داد
121- مي‌خواهم گرگي نباشد تا ...
122- چرا خلاف قرارداد رفتار كردي؟
123- چراغ دم باد نهادن
124- ميرزا حسن يك ابول هم دارد
125- هديه شاهانه، بخشش عالمانه
126- نفوذ حكم مرجع شيعه
127- بحر خزر شرفياب شده!
128- برو اين دام مرغ درگ نه
129-ملاك اعلميت
130- خوردنيهاي شاهزادگان
131- ولي شاه حكيم را مي‌شناسد
132- چه فرمايشي مي‌كني خان، خرم‌تويي، گاوم تويي!
133- بي‌بي
134- براي اين همه آدم جا نداريم
135- دعا كنيد شما را بكشد
136- ما گه مشروطه توي خمراي شاراب ماناست
137- حاضر جوابي طلبه
138- اين بدبختها هم حقي دارند
139- تا داور اكبر چها با اكبر داور كند
140- حاجي تو نيستي
141- حالا بهتر نشد؟
142- از پشت عكس اعليحضرت
143- بزرگترين اشتباه
144- مهاجرت از يك عادت
145- خونبهاي 28 مرداد
146- عدد چهل
147- چرا سيگار مي‌كشي
149- چرا سيگار مي‌كشي؟
148- با تير تلگراف بگفتار درخت نار
149- از اين تاريخ ديگر با شما نيستم
150- قبل از نفت چيزهاي ديگر هم هست
منابع
نشريات

موارد بیشتر arrow down icon